ECONOMIA

Emprendre a Espanya: tràmits per muntar el teu negoci

Temps de Lectura: 5 minutos

Emprendre a Espanya: tràmits per muntar el teu negoci
Avatar

CaixaBank

15 Novembre, 2019


Pot ser en una conversa amb un amic. O mentre prens tranquil·lament el sol a la platja. Fins i tot pot ser que la inspiració et vingui mentre estàs treballant. Qualsevol moment és bo perquè sorgeixi una idea de negoci que val la pena emprendre. Saps que has trobat un producte o un servei que encantarà a aquest públic potencial que tant el necessita. També saps que ho has d’intentar i que no pararàs fins que ho facis.

Sense adonar-te’n, t’has convertit en un emprenedor disposat a conquerir el mercat. Ara comença un camí difícil, però apassionant, que implica la gestió de certs tràmits amb diferents administracions.

Tràmits per posar en marxa una activitat

A Espanya s’han de fer una sèrie de gestions perquè una persona es converteixi en empresari individual o autònom i pugui posar en marxa una activitat empresarial. Segons detalla el Govern d’Espanya, aquests tràmits serien, a grans trets, els següents:

– Alta en el cens d’empresaris a l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT).

– Afiliació i número de la Seguretat Social a la tresoreria territorial de la Seguretat Social.

– Alta en el règim de la Seguretat Social a la tresoreria territorial de la Seguretat Social.

– Inscripció de l’empresa, afiliació i alta dels treballadors en el règim corresponent de la Seguretat Social. Són tràmits necessaris si es contracten treballadors, que es fan a la tresoreria territorial de la Seguretat Social.

– Comunicació d’obertura del centre de treball a la Conselleria de Treball de la comunitat autònoma corresponent.

– Alta en l’impost sobre béns immobles a l’ajuntament on s’estableixi l’empresa.

– Obtenció del calendari laboral a la Inspecció Provincial de Treball.

– Alta dels contractes de treball al Servei Públic d’Ocupació Estatal.

– Registre de signes distintius a l’Oficina Espanyola de Patents i Marques.

– Registre de fitxers de caràcter personal a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

– Llicència d’activitat a l’ajuntament corresponent.

El nombre final de tràmits que haurà de fer l’emprenedor dependrà de diversos aspectes, com per exemple si tindrà o no treballadors, o un centre de treball, o el tipus d’activitat que desenvolupi, en funció de la qual pot ser que s’hagin de gestionar permisos addicionals.

Aquesta diversitat de tràmits fa que el temps mitjà per muntar una empresa a Espanya sigui de 12,5 dies, superior al d’altres països del seu entorn. Per exemple, a França la mitjana és de només 3,5 i a Portugal se’n necessiten 6,5, segons dades del Banc Mundial. En qualsevol cas, no es tracta d’un termini gaire llarg, gràcies en part a l’ajuda que certs organismes presten als autònoms.

On anar per posar en marxa l'empresa

Tot i que la llista de gestions és llarga i les institucions davant les quals cal fer-les són diverses, s’han posat en marxa alguns mitjans per facilitar la vida als emprenedors i evitar que hagin de fer gaires voltes per posar en marxa la seva empresa.

Una és el Portal Eugo, una finestreta única empresarial (FUE) que permet crear empreses a través d’internet amb un certificat digital. Aquest portal, a més, ofereix eines interactives molt útils, com un catàleg amb tots els tràmits específics que pugui necessitar un negoci per a la seva posada en marxa, com poden ser declaracions, avaluacions, llicències i fins i tot inscripcions en registres o col·legis oficials.

Si es prefereix fer els tràmits de manera presencial, es pot anar a algun Punt d’Atenció a l’Emprenedor (PAE) dels centenars establerts per tot Espanya. El lloc web d’aquest servei inclou eines que permeten que els emprenedors facin anàlisis DAFO, autodiagnostiquin les seves actituds emprenedores, elaborin un pla d’empresa i fins i tot simulin un model de negoci.

I quines ajudes a l'emprenedoria existeixen?

Posar en marxa una empresa no només requereix disponibilitat de temps per estudiar el mercat, sotmetre la idea de negoci a testos o fer els tràmits necessaris. A més, sol exigir un cert esforç inversor. Per aquest motiu, una de les preguntes més habituals entre els emprenedors té a veure amb les ajudes i incentius que existeixen per donar-los suport en el pas que volen fer.

Crear una empresa no només significa dir adeu als caps o apostar per una idea. Les empreses, a més, creen valor per a la societat, a la qual contribueixen creant llocs de treball, generant activitat econòmica i fins i tot pagant impostos. Per aquesta raó, és lògic que es promoguin certs mecanismes per ajudar els que es decideixen a posar en marxa un nou negoci.

També en el cas de les ajudes, són diversos els organismes que les poden concedir. Ajuntaments, comunitats autònomes i l’estat solen posar en marxa diferents incentius amb finalitats diverses: implantació de negocis en certes zones, internacionalització o foment de la contractació o d’activitats determinades són algunes de les més habituals.

Aquesta diversitat dificulta, en certa manera, la tasca a l’emprenedor que vol saber amb quins suports compta a l’hora de llançar-se al món empresarial. Per aquest motiu, la Direcció General d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa ha creat la Guia dinàmica d’ajudes i incentius nacionals per a la creació d’empreses. Es pot consultar a través d’internet i està permanentment actualitzada amb les ajudes corresponents a cada comunitat autònoma que tenen el seu termini d’inscripció obert. Per fer-ho, es basa en la informació publicada en el Butlletí Oficial de l’Estat, així com en butlletins autonòmics, provincials i locals.

A més d’aquestes ajudes, existeix finançament bonificat a través de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) i també hi ha la possibilitat de capitalitzar la prestació d’atur per muntar una empresa. A aquestes ajudes s’hi sumen les bonificacions en les quotes de la Seguretat Social per a nous autònoms i les relacionades amb la contractació de treballadors.

Els autònoms també poden trobar suport en entitats com CaixaBank, que a través de MicroBank ofereix línies de finançament per a autònoms i empreses, així com microcrèdits per ajudar-los en els seus projectes.

Muntar una empresa no és una tasca fàcil, però els valents que decideixen fer el pas no estan sols. La seva obstinació per ajudar la societat a progressar bé mereix un impuls.

Accepto les condicions d'ús.