SOSTENIBILITAT

Empreses socialment responsables i respectuoses amb el medi ambient

Temps de Lectura: 5 minutos

Avatar

CaixaBank

05 Juny, 2015


Des de l’any 1972, Nacions Unides celebra el 5 de juny el Dia Mundial del Medi ambient. La conscienciació sobre el desenvolupament sostenible és un dels seus objectius principals, de manera que pugui augmentar-se la qualitat de vida de les persones sense que això incideixi en la degradació ambiental. En aquesta tasca hi trobem moltes empreses.

La gestió empresarial d’èxit en el nou segle es basa en uns resultats que beneficiïn clients, empleats i accionistes, i que a més s’obtinguin d’una manera sostenible. Ja no s’entén el primer objectiu sense el compliment del vessant social que els ciutadans exigeixen tant a les grans companyies com a les petites i mitjanes empreses. El creixement econòmic del país, en definitiva, no pot plantejar-se sobre models que no siguin socialment responsables. L’impacte derivat de l’activitat econòmica en el medi ambient és una de les facetes en què més s’ha avançat en els últims anys, tractant de minimitzar les repercussions negatives i ampliant les actuacions que influeixen de forma positiva en el llegat comú que deixarem a les futures generacions.

5 de juny, el Dia Mundial del Medi ambient

Sota la lupa dels analistes independents més exigents

Per vetllar pel compliment de les normatives legals existents i valorar les aportacions que fan les empreses, hi ha analistes independents que de manera constant avaluen les companyies per determinar-ne el compromís i presentar de forma transparent els resultats obtinguts.

Dow Jones Sustainability Indices, FTSE4Good, ASPI Index o Euronext Vigeo, per citar-ne alguns dels més importants, reconeixen la correcta implementació de mesures de sostenibilitat en el funcionament diari de les organitzacions i col·laboren amb la transparència necessària perquè els ciutadans puguin saber en quina mesura els serveis que utilitzen són respectuosos amb l’ecosistema de tots.

El compliment del bon govern corporatiu i els models de gestió sostenibles són sotmesos a exàmens exhaustius per determinar-ne el grau de compromís amb diversos estàndards i determinar d’aquesta manera si l’entitat analitzada mereix estar present en aquests índexs. L’últim divulgat, l’Euronext Vigeo – Europe 120, inclou CaixaBank entre les 120 companyies europees més avançades en accions sostenibles. Després d’analitzar 330 indicadors diferents, CaixaBank es troba entre les entitats amb millor puntuació del continent.

Preservar el medi ambient: objectiu prioritari

CaixaBank ha assumit el compromís amb la preservació del medi ambient com una part essencial de la seva estratègia de responsabilitat corporativa. Un model de gestió sostenible a llarg termini que, el 2013, va iniciar el primer Pla Ambiental de l’entitat. Entre les seves línies d’actuació principals, destaquen la inclusió de criteris ambientals en productes i serveis, la realització d’actuacions contra el canvi climàtic i la posada en marxa d’accions de sensibilització ambiental. Com a exemple pràctic d’aquestes mesures, destaca l’inventari anual d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle generades per l’activitat de CaixaBank i la realització de tasques per minimitzar-ne l’impacte.

Així mateix, CaixaBank va ser pionera en la implantació de projectes de signatura digital i de digitalització de documents per reduir el consum de paper i ha fomentat les línies de finançament especials per a projectes ecològics. La innovació tecnològica en l’activitat bancària, en què CaixaBank ha estat reconeguda amb prestigiosos reconeixements a nivell mundial, és una important palanca per seguir avançant en la implementació de processos més eficients que repercuteixin en un menor impacte mediambiental.

Reconeguts en els índexs més importants

CaixaBank, després de superar les diferents anàlisis que fa cada índex, es troba present en els més importants a nivell mundial, valorat com a banc socialment responsable. Els analistes reconeixen des de fa anys els esforços de l’entitat en la implantació d’accions pioneres de govern corporatiu. A continuació, set dels índexs mundials més importants en matèria de responsabilitat social:

Lideratge en la gestió del carboni

CaixaBank ha estat inclosa en el prestigiós índex global The A List – The CDP Climate Performance Leadership Index 2014. Es tracta de la màxima distinció atorgada pel CDP i només hi accedeixen les empreses que demostren la millor gestió i actuació respecte al canvi climàtic. CaixaBank ha estat una de les 187 seleccionades entre 1.971 empreses participants mundialment. Aquesta distinció suposa un dels majors reconeixements a nivell mundial pel que fa a la gestió de la reducció d’emissions de carboni i l’aplicació de mesures correctores per reduir l’impacte ambiental de l’activitat de l’entitat. D’altra banda, el mateix organisme també ha reconegut CaixaBank com a l’entitat financera espanyola amb més transparència en la gestió del canvi climàtic, atorgant-li una puntuació de 98A –la valoració més alta de tot el sector financer espanyol– i mantenint la seva posició en l’índex CDLI (Carbon Disclosure Leadership Index).

Accepto les condicions d'ús.

Comentaris

Enviar comentari