ECONOMIA

Indicadors avançats per calibrar les tendències econòmiques

Temps de Lectura: 5 minuts

Indicadors avançats per calibrar les tendències econòmiques
Avatar

CaixaBank

06 Abril, 2022


Els indicadors avançats formulen les grans tendències de l’economia. Es tracta del termòmetre més conegut, i probablement més fiable, per conèixer el diagnòstic i les perspectives de futur que poden afectar el món de les finances i la butxaca dels ciutadans. Se sustenten en dues fonts fonamentals: els informes tècnics oficials de l’Administració i els de les entitats privades.

Aquests són alguns exemples d’indicadors:

Confiança del consumidor

L’evolució del consum privat a Espanya és una tendència fonamental per conèixer l’estat de salut de l’economia. L’índex de confiança del consumidor, elaborat pel CIS, interroga els ciutadans sobre la seva intenció de despesa i expectatives immediates. Els resultats es basen en una enquesta mensual feta telefònicament a una mostra de 3.000 individus més grans de 16 anys.

Una derivada d’aquesta anàlisi, des de la perspectiva de la UE, és el sentiment econòmic. A Espanya, el gener va davallar fins als 108,9 punts, respecte dels 111,8 d’octubre, segons un recent indicador elaborat per la Comissió Europea.

Deute públic

Les economies en període de recuperació, com és l’espanyola, tenen en l’indicador del deute públic un referent essencial. El Banc d’Espanya, de la mà de la Comissió Europea, és el que assenyala la seva evolució a través de les seves estadístiques i anàlisis conjunturals.

PIB / IPC

No només marquen una hipotètica tendència política o social, sinó que són una empremta indeleble sobre el que està passant en l’economia i el que és necessari impulsar o corregir. Sota el paraigua de l’INE (Institut Nacional d’Estadística), el PIB (producte interior brut) i l’IPC (índex de preus de consum), són eines oficials de precisió estadística gestionades per tècnics de l’Administració Pública.

Índex de comerç al detall (ICM)

Mesura l’evolució de l’ocupació i les vendes en el sector del comerç detallista, sempre sota les directrius que estableix EUROSTAT. La informació es recull d’una mostra de més de 12.000 empreses de tot el territori nacional.

Indicador avançat compost OCDE

Marca les tendències de les 30 economies mundials més avançades i anticipa les fluctuacions en àmbits de l’economia de diferent naturalesa, des de la matriculació de vehicles, permisos de construcció, o taxes d’interès a llarg termini, entre d’altres.

PMI manufacturer

Aquest indicador, conegut com a índex de gestors de compra, avança el que passa en l’economia gràcies a informes i enquestes mensuals d’empreses manufactureres del sector privat, analitzant variables com les vendes, l’ocupació i els preus, entre d’altres.

Elaborat per IHS Markit, serveix per conèixer l’evolució de l’economia d’un país i si es troba en un període d’expansió o de contracció.

Observatori industrial de la construcció

L’evolució de la construcció és senyal inequívoc de com es troba l’economia d’un país. A Espanya hi ha nombrosos índexs i estadístiques. Un dels més coneguts és l’Observatori Industrial de la Construcció, un dels vehicles més fiables a l’hora de prendre el pols d’aquest sector.

Perspectives

Cal no perdre de vista que, actualment, tots els indicadors avançats econòmics es veuen impactats, entre altres factors, per l’evolució de la pandèmia i pels recents esdeveniments que estan tenint lloc en l’àmbit geopolític, que reflecteixen les anàlisis i estudis a escala global.

Accepto les condicions d'ús.