ECONOMIA

Quant creixerà el preu de l’habitatge a Espanya el 2024?

Temps de Lectura: 5 minuts

Quant creixerà el preu de l’habitatge a Espanya el 2024?
Avatar

CaixaBank

27 Febrer, 2024


Tipus d’interès, evolució de l’oferta i la demanda, feina, salaris, perspectives econòmiques… Són moltes les variables que influeixen en l’evolució del preu de l’habitatge a Espanya. Què passarà el 2024?

L’informe immobiliari del primer semestre del 2024 elaborat per CaixaBank Research preveu que a Espanya enguany els preus de l’habitatge continuaran creixent, concretament 2,7%, tot i que d’una manera més moderada que no pas el 2023.

Un 2023 més resilient del que s'esperava

El mercat immobiliari va resistir el 2023 més bé del que s’esperava. Aquesta és una de les principals conclusions de l’informe de CaixaBank Research, que situa en 592.000 les compravendes fetes durant el passat exercici a Espanya i l’augment del preu de l’habitatge en el 3,7%.

Això vol dir que el 2023 el mercat immobiliari es va desaccelerar, amb menys operacions i un ritme de creixement dels preus més suau respecte a l’any anterior. Això sí, la seva evolució va ser molt més bona del que s’esperava al començament d’aquell any, en un entorn de fort augment dels tipus d’interès i intenses turbulències en el mercat energètic, de les quals finalment es va recuperar abans que no es preveia.

Els principals factors que han enfortit el mercat immobiliari el 2023 davant l’embat dels tipus d’interès —l’EURIBOR a 12 mesos va arribar a situar-se a l’octubre en 4,16%— són variats.

D’una banda, l’informe de CaixaBank Research assenyala la resiliència del mercat laboral —amb 783.000 ocupats més i una taxa d’atur que va baixar més d’un punt percentual durant l’últim trimestre— i uns fluxos d’immigració significatius.

L'oferta d'habitatge nou no s'ajusta a l'elevada demanda

A més, l’oferta d’habitatge nou no s’ajusta a l’elevada demanda, que s’ha mantingut el 2023. Tampoc la situació financera de les llars no ha patit tant com s’esperava: durant el tercer trimestre la seva ràtio d’endeutament va assolir el seu nivell més baix (76,5% de la RBD) des del 2002.

Aquesta resiliència del mercat immobiliari el 2023 és una de les principals raons per les quals CaixaBank Research ha millorat les previsions per al mercat immobiliari espanyol tant el 2024 com el 2025.

Més bones perspectives econòmiques per al 2024

L’informe de CaixaBank Research preveu que aquests factors econòmics que el 2023 han donat suport al sector immobiliari i han fet que es comporti més bé del que s’esperava continuaran el 2024, però amb un xic menys d’intensitat.

Un dels més destacables serà el creixement de l’economia espanyola, que el 2024 serà encara molt significatiu, segons CaixaBank Research, a desgrat que l’avenç del PIB serà més baix que el 2,5% registrat el 2023.

El bon ritme de l’economia continuarà donant suport a la creació de llocs de treball i els sous continuaran creixent una mica per damunt de la inflació. Arran d’això, les llars podran recuperar el seu poder adquisitiu.

A més, la càrrega financera de les famílies es reduirà gràcies a la davallada prevista en els tipus d’interès, el tercer factor que influeix en les bones perspectives del mercat immobiliari.

Els tipus d'interès es moderen

L’informe de CaixaBank Research indica una moderació en els tipus d’interès el 2024 davant el fort augment experimentat des del 2022. Concretament, vaticina que el Banc Central Europeu (BCE) començarà a abaixar-los a mitjan any.
De fet, els tipus d’interès de mercat ja han començat a reflectir aquesta expectativa que els tipus d’interès oficials descendiran a l’eurozona durant aquest any. Així, al gener l’EURIBOR a 12 mesos es va situar en el 3,6%, 56 centèsimes per sota del màxim registrat l’octubre anterior.

En part, aquest descens es deu al fet que els mercats consideren molt probable que la primera davallada dels tipus oficials serà a l’abril i que hi haurà entre cinc i sis baixades durant el 2024.

Tanmateix, al gener el BCE va advertir que tenia la intenció de refredar encara més la inflació abans de fer aquest pas. Per aquesta raó, l’informe de CaixaBank Research considera més probable que el BCE abaixi els tipus a partir de l’estiu, encara que es mantindran encara en nivells molt superiors als del 2021.

A Espanya el 2024 creixerà el preu de l'habitatge, però menys

Tots aquests són els factors principals que fan que CaixaBank Research estimi que els preus de l’habitatge a Espanya continuaran augmentant el 2024, tot i que a un ritme més lent que no pas el 2023.

La previsió de creixement anual del 2,7% és, en tot cas, superior a la prevista anteriorment, situada en 1,1%.

L’oferta d’habitatge també continuarà avançant, tot i que d’una manera molt moderada: els visats d’obra nova passaran de 110.000 el 2023 a 115.000 el 2024. Tot i que els costos de construcció i de finançament tendiran a davallar, encara es mantindran elevats.

Ja amb vista al 2025, CaixaBank Research considera que la producció d’habitatge, essencial per respondre a una demanda creixent, podria augmentar d’una manera un xic més sostinguda si es donen les condicions. També indica un creixement una mica més moderat en els preus de l’habitatge per a aquell any, que se situaria en el 2,5% en termes interanuals.

Accepto les condicions d'ús.