ECONOMIA

La inversió, clau per al creixement

Temps de Lectura: 5 minutos

Avatar

CaixaBank

18 Juny, 2013


En aquest número de Juny de 2013, l’Informe Mensual de ”la Caixa” examina les múltiples causes de la coexistència als països desenvolupats d’uns tipus d’interès excepcionalment baixos.

IM06 Informe Mensual de ”la Caixa”

El repte per a aquestes economies és que aquest marc de tipus baixos contribueixi a fer més suportable el necessari procés de desendeutament en què estan immerses i constitueixi, a més a més, un factor impulsor de la inversió, i amb això, l’enlairament del consum.

En el escenari central de previsions, que mostra una caiguda del PIB del -1,4% enguany i una millora fins al 0,8% el 2014, la inversió (exceptuant el sector de la construcció) juga un paper important, ja que és el primer component de la demanda interna que, ja en la segona meitat del 2013, donarà suport al creixement. El seu pes en el PIB és, naturalment, modest però la seva importància com a factor dinamitzador de l’economia és capital.

Així mateix, els excel·lents resultats recents del sector exterior espanyol, amb una contribució al creixement del PIB que, de mitjana, ha estat del 2,1% des del 2009, permeten augurar un esforç inversor de les empreses exportadores per mantenir i per millorar la competitivitat als mercats internacionals.

Finalment, però no menys important per a una economia com l’espanyola, que necessita fluxos sostinguts de capitals internacionals, serà crucial la capacitat d’atracció de nous inversors internacionals, disposats a apostar per Espanya amb una visió a mitjà i a llarg termini.

Accepto les condicions d'ús.