SOSTENIBILITAT

L’essència de CaixaBank: qualitat, confiança i compromís social

Temps de Lectura: 5 minutos

Avatar

CaixaBank

22 Juny, 2015


Un banc no és només un lloc on guardar els nostres estalvis i gestionar les nostres finances, sinó que també és un agent social que ha d’anar més enllà. Així entenem a CaixaBank la nostra activitat i, per això, dediquem part dels nostres esforços a crear una banca al servei de les persones.

Aquest fet queda palès en l’Informe Integrat 2014, en què es detallen part dels resultats dels programes de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) duts a terme per l’entitat. Però… com entenem la banca a CaixaBank?

Una banca socialment responsable ha de ser:

  • Propera (al servei de les persones i atenent cadascuna de les seves necessitats): CaixaBank disposa de la xarxa més extensa d’oficines i de caixers automàtics d’Espanya, és líder en banca per Internet i dispositius mòbils, i a més ofereix servei al client les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any. I tot això garantint la màxima accessibilitat per a tots els col·lectius.
  • Innovadora (interès per la implementació de noves tecnologies, productes i serveis per millorar l’atenció a l’usuari): 178 milions d’euros és la quantitat que vam destinar a CaixaBank durant el 2014 per al desenvolupament tecnològic. L’objectiu és invertir en recerca per desenvolupar nous serveis i productes innovadors, sempre amb la màxima seguretat contra el frau i el robatori. Són un exemple Línia Oberta, noves aplicacions financeres per a mòbils, ReciBox i Yaap.
  • Sòlida (solvent i amb liquiditat): CaixaBank duplica el mínim de solvència exigida pel Banc Central Europeu i disposa de liquiditat abundant per garantir que, malgrat les dificultats macroeconòmiques, el banc seguirà el dia de demà finançant projectes i protegint els estalvis dels clients.
  • Compromesa (abordant els problemes socials): CaixaBank articula la seva ajuda social a través de l’Obra Social ”la Caixa”, la tercera fundació més important del món, que ha prestat servei a més de vuit milions de persones. A tall d’exemple, més de 18.000 persones han trobat feina a través del programa Incorpora i s’han lliurat 12.400 habitatges en els programes Habitatge Assequible i Lloguer Solidari.
  • Per a tothom (donant resposta a diferents segments de població les necessitats financeres dels quals no estan prou cobertes): a través de MicroBank, el banc social de ”la Caixa”, s’han concedit 82.586 microcrèdits a emprenedors, microempreses i particulars per promoure la creació d’ocupació, l’autoocupació, el desenvolupament personal i familiar, i la inclusió financera.

Aquests són els cinc principis bàsics pels quals ens regim a CaixaBank amb el propòsit de ser una banca per a un futur sostenible, però sempre sense perdre de vista els tres valors que guien el nostre camí: qualitat, confiança i compromís social.

Accepto les condicions d'ús.

Comentaris

Enviar comentari