ECONOMIA

IVA, IRPF i plusvàlua municipal: quins canvis s’apliquen el 2024?

Temps de Lectura: 2 minuts

IVA, IRPF i plusvàlua municipal: quins canvis s’apliquen el 2024?
Avatar

Pedro Rodríguez Mateo

Asesoría Fiscal CaixaBank

10 Gener, 2024


A finals de desembre de 2023, el Govern va aprovar el Reial decret llei 8/2023, de 27 de desembre, sobre mesures fiscals per fer front a les conseqüències econòmiques i socials derivades dels conflictes a Ucraïna i el Pròxim Orient, així com per pal·liar els efectes de la sequera.

Aquestes mesures afectaran especialment l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), l’impost sobre el valor afegit (IVA) i l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU), més conegut com a «plusvàlua municipal».

IRPF: deducció per obres per a millora d'eficiència energètica

Es prorroga per a 2024 la deducció per obres de millora de l’eficiència energètica d’habitatges, deducció introduïda inicialment pel Reial decret llei 19/2021, de 5 d’octubre.

Així, es preveu una deducció del 20% (amb una base màxima de deducció de 5.000 euros) per a obres que redueixin la demanda de calefacció i refrigeració de l’habitatge.

Si les obres milloren el consum d’energia primària no renovable, la deducció és del 40% (amb una base màxima de deducció de 7.500 euros). Finalment, en els casos d’edificis en els quals es dugui a terme una rehabilitació energètica, la deducció és del 60% (amb una base màxima de deducció de 5.000 euros).

La norma detalla els conceptes deduïbles i, amb la pròrroga, permet la inversió fins al 31 de desembre de 2024 per a les dues primeres modalitats i fins al 31 de desembre de 2025 per a la tercera.

IVA: aliments, llum i gas natural

Aquest reial decret prorroga la vigència temporal fins al 30/6/2024 dels tipus reduïts a l’IVA (del 5% i del 0%) de determinats productes alimentaris per fer front a la inflació.

En concret, es manté l’aplicació del tipus impositiu de l’IVA:

  • Del 5% (en comptes del 10%) als olis d’oliva i de llavors i pastes alimentàries.
  • Del 0% (en comptes del 4%) als productes bàsics d’alimentació, com ara el pa comú, les farines panificables, els formatges, els ous, les fruites, les verdures, les hortalisses, els llegums, els tubercles i els cereals que tinguin la condició de productes naturals d’acord amb el codi alimentari.

També es prorroga fins al 31 de desembre de 2024 el tipus reduït d’IVA de l’energia elèctrica, la finalització del qual estava prevista per al 31 de desembre de 2023. Ara bé, el tipus que s’aplicarà serà del 10% en comptes del 5% que s’aplicava actualment.
Respecte a l’IVA del gas natural, també s’elevarà el tipus reduït al 10% (5% fins al 31 de desembre de 2023). L’aplicació d’aquest tipus de gravamen s’estendrà fins al 31 de març de 2024.
Els pèl·lets, les briquetes i la llenya, substitutius ecològics del gas natural procedents de biomassa i destinats a sistemes de calefacció, també passaran a tributar al tipus reduït del 10% des de l’1 de gener fins al 30 de juny de 2024.

IIVTNU: impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

S’aproven els coeficients de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU), conegut com a «plusvàlua municipal», per a l’any 2024:

Període de generació Coeficiente 2024
Inferior a 1 any 0,15
1 any 0,15
2 anys 0,14
3 anys 0,14
4 anys 0,16
5 anys 0,18
6 anys 0,19
7 anys 0,20
8 anys 0,19
9 anys 0,15
10 anys 0,12
11 anys 0,10
12 anys 0,09
13 anys 0,09
14 anys 0,09
15 anys 0,09
16 anys 0,10
17 anys 0,13
18 anys 0,17
19 anys 0,23
Igual o superior a 20 anys 0,40

Els ajuntaments haurien d’adaptar les ordenances fiscals a aquesta nova taula de coeficients màxims.

No obstant això, és habitual trobar supòsits en els quals l’ordenança fiscal preveu l’aplicació automàtica dels coeficients previstos per la normativa estatal, evitant el problema d’haver d’adaptar de forma precipitada l’ordenança fiscal.

Ara bé, pot donar-se el cas que determinats ajuntaments no hagin previst aquesta aplicació automàtica, per la qual cosa els coeficients de l’ordenança fiscal que excedeixin els previstos per aquest Reial decret llei 8/2023 no serien aplicables (s’aplicarien els de la taula).

Accepto les condicions d'ús.