ECONOMIA

Estic obligat a presentar la declaració de la renda 2022?

Temps de Lectura: 2 minuts

Estic obligat a presentar la declaració de la renda 2022?
Avatar

Pedro Rodríguez Mateo

Asesoría Fiscal CaixaBank

12 Abril, 2023


Per ser resident a Espanya, i depenent de les rendes que hagis obtingut del treball, rendiments de capital mobiliari i/o immobiliari, guanys i pèrdues patrimonials, entre d’altres, tindràs l’obligació o no de presentar la teva declaració de la renda 2022.

Cal tenir en compte que, encara que no s’hi estigui obligat, pot convenir presentar-la si el resultat és a tornar.

Contribuents no obligats a declarar

No estan obligades a presentar la declaració les persones que l’any 2022 no hagin obtingut rendes superiors a les quanties següents, amb caràcter general:

Regla 1a

Renda obtinguda Límits Altres condicions
– Rendiments del treball 22.000 – Un pagador (2n i restants ≤ 1.500 euros anuals).
– Prestacions passives de dos o més pagadors, les retencions dels quals hagin estat determinades per l’Agència Tributària.
14.000 – Més d’un pagador (2n i restants >1.500 euros anuals).
– Pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments no exempts.
– Pagador dels rendiments no obligat a retenir.
Rendiments subjectes a tipus fix de retenció.
– Rendiments del capital mobiliari
– Guanys patrimonials
1.600 – Subjectes a retenció o ingrés a compte, llevat de guanys patrimonials procedents de transmissions o reemborsaments d’accions o participacions “d’institucions d’inversió col·lectiva (IIC)”
en què la base de retenció no s’hagi de determinar per la quantia que cal integrar en la base imposable.
– Rendes immobiliàries imputades
– Rendiments de lletres del tresor
– Subvencions per a l’adquisició d’habitatges de protecció oficial o de preu taxat
– Altres guanys patrimonials derivats d’ajudes públiques
1.000

Regla 2a

Renda obtinguda Límits Altres condicions
– Rendiments del treball.- Rendiments del capital (mobiliari i immobiliari)
– Rendiments d’activitats econòmiques
– Guanys patrimonials
1.000 – Subjectes a retenció o ingrés a compte o no.
– Pèrdues patrimonials <500 – Sigui quina sigui la seva naturalesa.

Aquests límits són aplicables tant en tributació individual com conjunta.

Contribuents obligats a declarar

En qualsevol cas, estaràs obligat a presentar declaració de la renda si perceps qualsevol altre tipus de rendes diferents de les anteriors o si superes els límits màxims indicats.

Per al càlcul dels límits no es tenen en compte les rendes exemptes, com ara les beques públiques per cursar estudis en tots els nivells i graus del sistema educatiu, els premis de loteries i apostes organitzades per ONLAE, l’ONCE, la Creu Roja o les pensions rebudes per incapacitat absoluta o gran invalidesa, entre altres rendes exemptes.

També han de presentar la declaració de la renda 2022, independentment de la quantia i naturalesa o font de les rendes obtingudes, els contribuents que tinguin dret a aplicar el règim transitori de la deducció per inversió en habitatge, la deducció per doble imposició internacional, o bé que hagin fet aportacions a patrimonis protegits de les persones amb discapacitat, plans de pensions, plans de previsió assegurats, plans de previsió social empresarial, assegurances de dependència o mutualitats de previsió social que redueixin la base imposable, quan exerceixin el dret corresponent.

Per a més informació sobre els límits, pots consultar el capítol del manual de la renda publicat per l’AEAT.

Accepto les condicions d'ús.