ECONOMIA

Opcions en la remuneració trimestral per a l’Accionista CaixaBank

Temps de Lectura: 5 minutos

Avatar

CaixaBank

18 Març, 2013


Segons la importància que per a CaixaBank tenen els nostres Accionistes, l’entitat els ofereix a través del programa CaixaBank Dividend/Acció la possibilitat de triar com s’estimen més rebre la remuneració: en efectiu, en accions o en una combinació de totes dues opcions. Aquest sistema de remuneració flexible s’adapta a les necessitats i les circumstàncies de cada Accionista, atès que té associat un tractament fiscal diferent en funció de l’opció de cobrament que es triï.

El dimarts 12 de març de 2013 va començar el període del programa Dividend/Acció per triar la forma de remuneració trimestral del març, assignant als Accionistes els drets de subscripció provinents d’un augment de capital alliberat. Aquests drets són negociables en el mercat fins al 26 de març de 2013.
Els Accionistes han rebut un dret preferent de subscripció per cada acció de la qual eren titulars al tancament de mercat de l’11 de març de 2013.

L’Accionista té la possibilitat de triar entre les opcions següents i, a més, les pot combinar entre elles:

Accionistes

Opció A- Rebre accions noves de CaixaBank (opció per defecte):

  • 1 acció nova per cada 50 drets.
  • L’assignació d’aquestes accions no està subjecta a retenció fiscal.
  • La cotització de les noves accions es preveu el dia 10 d’abril de 2013.

Opció B- Vendre els drets en el mercat:

  • Venda a preu de mercat, La venda no està subjecta a retenció fiscal.
  • Data límit de resposta: 25 de març de 2013.

Opció C- Vendre els drets a CaixaBank al preu de 0,06 euros brutsper dret. Equival al cobrament de la remuneració en efectiu:

  • El tractament fiscal és el d’un dividend en efectiu i està subjecte a retenció fiscal.
  • Data límit de resposta: 21 de març de 2013, a les 17.30 h.
  • El cobrament de dividend es preveu el dia 2 d’abril de 2013.

L’Accionista pot fer arribar la seva resposta adreçant-se a qualsevol oficina de ”la Caixa” o a través del servei Borsa Oberta, si el té operatiu.

Més informació sobre la remuneració de l’Accionista CaixaBank

Accepto les condicions d'ús.

Comentaris

Enviar comentari