ECONOMIA

Per què la inflació creix a un ritme més lent?

Temps de Lectura: 5 minutos

Avatar

CaixaBank

03 Juny, 2016


 “La inflació és sempre i a tot arreu un fenomen monetari en el sentit que només és i pot ser produïda per un increment més ràpid de la quantitat de diners que de la producció”. Aquesta mítica frase de l’economista Milton Friedman, que ha regit sempre el funcionament i evolució de la inflació, s’està posant en dubte després del modest creixement que ha tingut l’índex de preus després que els bancs centrals hagin intentat impulsar-lo amb fortes polítiques monetàries. Sembla que la causa d’aquest “creixement lent” no es deu a un motiu concret, sinó més aviat a un conjunt de diversos factors. Però abans d’entrar a valorar aquests factors, convé apropar breument el concepte.

IM05_inflació

 Què és la inflació i per què està creixent a un ritme lent

La inflació és l’augment generalitzat i sostingut dels preus dels béns i serveis existents en el mercat durant un període de temps, normalment un any. Dit d’una altra manera, és la pujada continuada dels preus durant el temps.

Per mesurar la inflació es té en compte l’evolució de l’índex de preus de consum (IPC), que, al seu torn, mesura l’evolució dels preus del “cistell de la compra” (que inclou 489 productes del consum bàsic de les persones).

Per entendre per què l’evolució de la inflació no està sent l’esperada, hem d’atendre diversos factors que estan motivant aquest fet. Entre aquests factors destaquen:

  • La caiguda dràstica del preu de primeres matèries: caigudes tan fortes com la del petroli (un 76% entre mitjan 2014 i inicis de 2016) estan tenint un gran impacte fins i tot en la inflació subjacent. Aquesta, encara que està lliure de la volatilitat del component energètic i dels aliments, es veu afectada de forma indirecta pel descens del cru, que rebaixa al seu torn els costos de producció i transport i, per tant, afecta també altres productes. Aquest punt apareix explicat detalladament a l’article “A la recerca de la inflació perduda” de l’Informe Mensual de maig de CaixaBank Research.
  • L’excés de capacitat productiva: aquesta va assolir nivells molt alts durant la gran crisi i ara la lenta recuperació de l’activitat econòmica està dificultant que se n’elimini l’excés.
  • La debilitat del crèdit: una de les raons per les quals la recuperació de la demanda està sent lenta és la debilitat del crèdit, que frena la demanda. D’aquesta manera, el paper del crèdit és fonamental, perquè actua de mecanisme de transmissió entre l’emissió dels diners i la seva circulació (que és el que realment incideix en la inflació).
  • El canvi en la política monetària: hi ha hagut una ruptura del mecanisme de transmissió de la política monetària, a conseqüència de la naturalesa de la crisi.

Aquests són alguns dels factors que expliquen el ritme actual de l’índex d’inflació. Hem d’entendre, doncs, que el fet que la inflació sigui baixa respon a múltiples factors, no només a un. D’altra banda, tenint en compte el panorama actual, es pot veure que es tracta d’un procés a mitjà-llarg termini en què els resultats no es veuran de manera immediata, sinó gradualment.

Per entendre amb més detall el concepte de la inflació i per què està tenint un creixement inesperadament lent, pots consultar l’Informe Mensual de maig de CaixaBank Research.

Accepto les condicions d'ús.

Comentaris

Enviar comentari