ECONOMIA

Què cal tenir en compte abans d’endeutar-se? (post 3)

Temps de Lectura: 5 minutos

Què cal tenir en compte abans d’endeutar-se? (post 3)
Avatar

CaixaBank

23 Novembre, 2017


Hem après en el capítol anterior que si volem comprar alguna cosa amb els nostres estalvis, hem de fer un pla d’estalvi i podem trigar mesos, i fins i tot anys, a aplegar tots els diners que necessitem.

De vegades preferim no esperar, o fins i tot aquesta espera no és possible i és llavors quan hem de recórrer a l’endeutament: per exemple, si necessito comprar un cotxe perquè m’he de desplaçar a la feina, no puc esperar cinc anys a estalviar els diners per comprar-lo en efectiu.

Gairebé totes les famílies s’endeuten en algun moment de la seva vida, bé sigui per pagar l’ordinador del nen, per comprar un cotxe, una casa…

Endeutar-se vol dir utilitzar diners prestats per comprar ara i pagar més tard. Normalment, quan ens endeutem ho fem amb un banc o altre tipus d’entitat financera i hem de pagar interessos o comissions perquè ens deixin aquests diners (els interessos, les comissions i les característiques dels préstecs es tractaran en el capítol següent).

Tot seguit explicarem quins tipus d’endeutament hi ha, què cal saber abans d’endeutar-nos i què fer quan tenim dificultats per pagar tots els nostres deutes.

Tipus d'endeutament

L’endeutament no és per definició ni bo ni dolent. Una bona gestió de l’endeutament no té per què fer perillar la nostra tranquil·litat financera.

Cal diferenciar entre dos tipus d’endeutament:

 • Endeutament raonable: quan demanem diners prestats per comprar béns o serveis que augmenten el seu valor amb el temps (per exemple, un habitatge pot augmentar de valor –tot i que no sempre, com hem vist els últims anys–) o que ens generaran ingressos (p. ex., comprar una furgoneta per iniciar un negoci de mudances…).  En aquests casos, l’endeutament serà raonable sempre que tinguem ingressos suficients per fer front al pagament del deute.
 • Endeutament massa elevat: quan demanem diners prestats per comprar béns o serveis que no necessitem o que, encara que els necessitem, no ens podem permetre, és a dir, quan no tenim prou ingressos per fer front al pagament del deute. També és massa elevat quan ho fem malgrat estar ja endeutats, cosa que pot implicar un sobreendeutament. Els experts recomanen com a criteri general no superar un percentatge d’endeutament d’entre el 30% – 40% de la renda disponible.

Reflexions abans d'endeutar-nos

Abans d’endeutar-nos, és convenient que ens plantegem algunes preguntes:

 • Realment ho necessito?
 • Ho necessito ara o podria esperar fins poder pagar en efectiu?
 • Quant més em costarà comprar a crèdit que si utilitzés efectiu?
 • Em puc permetre els pagaments mensuals? No ara, sinó durant tota la vida del deute. Tinc la seguretat que mantindré els meus nivells d’ingressos?
 • Quines altres coses hauré de sacrificar per poder pagar les quotes mensuals?

Sobreendeutament

Per acabar, veurem què és el sobreendeutament i alguns consells sobre com actuar en cas de sobreendeutament.

Diem que estem sobreendeutats quan tenim deutes i necessitem endeutar-nos més per poder pagar els deutes anteriors.

Davant aquesta situació, alguns consells sobre com actuar:

 • Actuar com més aviat millor, encara que ens pot resultar difícil, com abans cerquem solucions abans solucionarem el problema.
 • Analitzar la situació sense prendre decisions precipitades.
 • Revisar la situació del pressupost familiar per veure si podem augmentar els ingressos o reduir les despeses; per exemple, si podem reduir la despesa en roba o accedir a alguna ajuda o subvenció.
 • Tenir present la llista de deutes i prioritzar-los en funció de la urgència i la importància de les conseqüències dels impagaments. No és el mateix deure un mes al banc o a la companyia elèctrica que a un familiar o conegut.
 • Negociar els deutes.
 • Elaborar un pla d’emergència: pensar i escriure el pla perquè no oblidem la manera com hem decidit actuar.

En aquestes situacions, és molt important mirar d’implicar tots els membres de la unitat familiar, no serveix de res que uns prenguin mesures d’urgència si altres segueixen fent despeses sense control.

Tenint en compte tots els elements explicats en aquest capítol, es dedueix la importància de reflexionar abans de dur a terme qualsevol tipus d’endeutament, i sobretot analitzar si la despesa que volem afrontar mitjançant un préstec és realment necessària i si tenim la seguretat que els nostres ingressos futurs ens permetran pagar les quotes mensuals. En cas de caure en una situació de sobreendeutament, és aconsellable actuar com més aviat millor per solucionar-ho.

Contingut elaborat per MicroBank.

Accepto les condicions d'ús.