ECONOMIA

Què és el dividend?

Temps de Lectura: 5 minuts

Què és el dividend?
Avatar

CaixaBank

23 Setembre, 2016


Quan volem invertir en accions d’una empresa, ens poden sortir molts interrogants: Quins tipus de dividend hi ha? Si sóc accionista, sempre rebré? Cada quant s’abonen? Com tributen? Totes les respostes, en aquest post.

Què és el dividend?

El dividend és la part del benefici que es distribueix entre els accionistes de l’empresa, tant majoritaris com minoritaris; és a dir, qualsevol persona que en tingui accions. La quantitat que s’abona és variable i depèn dels resultats de l’empresa, la política de dividends i la decisió del Consell d’Administració. En altres paraules, independentment de com evolucioni el preu de l’acció, el dividend és una manera d’obtenir rendiment per la possessió del títol.

Com se’n mesura la rendibilitat?

Els analistes fan servir dues variables bàsiques:

  • Rendibilitat per dividend: És el percentatge resultant de dividir el valor del dividend entre el valor de l’acció. Per exemple, si una empresa reparteix dividends de 20 cèntims per acció en el període i el valor del títol és de 5 euros, la rendibilitat per dividend seria del 4%.
  • Pay-out: En aquest cas es creuen els dividends totals repartits amb els beneficis de l’empresa. Així, si l’empresa ha repartit 40.000 euros en dividends i el seu benefici ha estat d’un milió d’euros, el pay-out seria del 4%.

Tipus de dividends

La divisió més comuna per als dividends és entre ordinaris i extraordinaris. Els primers s’associen als beneficis que ha obtingut l’empresa en un exercici determinat, mentre que els segons corresponen a un fet extraordinari com les participacions en altres empreses, la venda d’actius, etc.

Menció a part per als dividends flexibles, de l’anglès scrip dividends, una modalitat de remuneració que ofereix la possibilitat de cobrar en efectiu o a través d’accions (aquesta fórmula s’ha popularitzat en moltes empreses), i per als dividends a compte, que són els que s’abonen com a bestreta dels resultats que espera l’empresa.

Freqüència de repartiment i drets de l’accionista

Està completament condicionat a la voluntat de l’empresa. Pot ser amb una freqüència mensual, trimestral, semestral, anual, etc. En cada cas, es fracciona el pagament del dividend de la manera corresponent.

La reforma del mercat de valors ha posat en funcionament un nou sistema de compensació, liquidació i registre de valors a Espanya que afecta el pagament del dividend. A partir del 3 d’octubre, per tenir dret a cobrar-lo, n’hi haurà prou amb haver fet la compra amb una antelació mínima de 3 dies hàbils.

 

Com tributa?

Tal com s’explica a la Guia de fiscalitat per a accionistes de CaixaBank, els dividends estan subjectes a una retenció del 19% a compte de la declaració futura de l’IRPF. Aquesta quantitat és aplicable tant als dividends com a les primes per assistència a juntes d’accionistes o la cessió de drets d’ús o gaudi de les accions.

Per a l’exercici 2016, seguint el Pla Estratègic 2015-2018 de l’entitat, CaixaBank té la intenció de pagar un import en efectiu igual o superior al 50% del benefici net consolidat. Els pagaments seran trimestrals, i augmentaran de 2 a 3 els pagaments en efectiu respecte a l’exercici anterior, més un pagament segons el programa CaixaBank Dividend/Acció. El 22 de setembre, el Consell d’Administració de CaixaBank ha aprovat la distribució d’un dividend a compte dels beneficis nets de l’exercici 2016. El pagament es realitzarà el 30 de setembre en efectiu per un import brut de 3 cèntims d’euro per acció.

CaixaBank està entre les cinc millors empreses espanyoles en la distribució de dividends, amb un 6,62% de rendibilitat. Per a Expansión és “el valor més atractiu de l’IBEX” en dividends.

Si t’ha interessat aquest post i vols ampliar la teva cultura financera, passa’t pel nostre blog.

Accepto les condicions d'ús.

Comentaris

Enviar comentari