ECONOMIA

Què és un pressupost? (post 1)

Temps de Lectura: 5 minutos

Què és un pressupost? (post 1)
Avatar

CaixaBank

27 Octubre, 2017


La recent crisi econòmica i financera que hem viscut ha tingut un gran impacte en l’economia i ha incrementat el nombre de famílies en risc de pobresa i exclusió social. Nombroses famílies arriben a final de mes amb molta dificultat i gran part de les llars no tenen capacitat per afrontar despeses imprevistes. Segons un informe sobre economia familiar, 9 de cada 10 famílies no saben exactament el que gasten cada mes. El mateix estudi indica que el nombre de famílies que gestionen un sistema de planificació econòmica és molt baix, només un 9%. Això es deu, en bona part, a la falta de formació en economia familiar, que porta al descontrol de la seva pròpia gestió.

Conscient d’això, MicroBank va crear el Programa d’Educació Financera, que té com a objectiu facilitar eines per a una millor gestió de l’economia familiar i proporcionar coneixements sobre els beneficis i riscos dels productes financers bàsics per fer-ne un bon ús. Els tallers de finances personals duts a terme per voluntaris de ”la Caixa” amb la col·laboració d’entitats socials són el nucli central del programa.

Amb motiu de la recent celebració del Dia de l’Educació Financera, iniciem amb aquest post una sèrie d’articles per posar a disposició de tots coneixements bàsics i difondre la importància de la planificació financera, l’estalvi i l’endeutament responsable amb l’objectiu de facilitar la presa de decisions econòmiques de les persones i les famílies.[/vc_column_text]

Què és el pressupost?

El pressupost és la part bàsica d’un pla financer ben desenvolupat i, en general, s’hauria de planejar anualment perquè serveixi de previsió i també mensualment per controlar si l’estem complint.

L’ideal és fer el pressupost anual, de cada mes de l’any, perquè hi ha despeses que només tenim un cop l’any i hem d’estar preparats, com per exemple: despeses escolars al setembre, pagament d’impostos, pagament de l’assegurança del cotxe…

No obstant això, en aquest capítol ens centrarem en el pressupost mensual, perquè això ens permetrà integrar-lo de manera més fàcil en el ritme normal de vida, ja que, en general, les factures es paguen mensualment, el salari és mensual, etc. Així és més fàcil fer-se una idea de les despeses que es tenen i dels ingressos de què es disposa.

La determinació de les quantitats mensuals necessàries per assolir els objectius a curt i llarg termini fa que un es pregunti: Tinc els recursos necessaris per assolir els objectius? Què vull aconseguir? Què puc esperar aconseguir?

És freqüent trobar que els recursos no són suficients per aconseguir dur a terme tots els objectius financers que ens hem marcat i, per tant, hem de repensar-los. Per això, és necessari integrar els objectius financers en el pressupost.

Per a què serveix el pressupost?

El pressupost és una eina senzilla i eficaç que reflecteix els ingressos i les despeses familiars i ens ajuda a:

 • Saber en què gastem els diners.
 • Prioritzar les despeses, saber quines són més importants.
 • Facilitar les previsions per al futur.
 • Fer un seguiment i control dels nostres diners.
 • Ser conscients dels beneficis d’estalviar (i dels beneficis de tenir un fons per a emergències).
 • Assolir la tranquil·litat financera.

Elaborar un pressupost familiar ens permet establir prioritats i avaluar si s’aconsegueixen o no els objectius que ens havíem fixat.

Una de les característiques del pressupost és que mira al futur utilitzant informació del passat. Exemple: per calcular què em gastaré l’any vinent en subministraments, miraré el que m’he gastat aquest any.

Com es fa un pressupost?

 1. El primer pas és l’estimació dels ingressos disponibles. Això ens donarà el punt de partida per saber de quants diners disposem per poder assolir els nostres objectius. Recordeu que el farem mensual per facilitar els càlculs, però és ideal que el pressupost sigui anual.
 2. Classificarem les despeses i veurem el nivell de despeses que tenim.
 3. Compararem els ingressos amb les despeses.

Primer pas: identificar els ingressos

Identificar els ingressos que genera la família és el primer pas per fer el pressupost familiar. Els ingressos poden ser per diferents conceptes:

   • Rendes del treball: sous, pagues extres, indemnitzacions…
   • Pensions i prestacions: jubilació, desocupació, renda mínima d’inserció (abans, PIRMI), prestació d’ajuda familiar i moltes altres com discapacitat, orfandat, RAI (renda activa d’inserció), prestació per urgència social…
   • Altres: ajuda que rebem de familiars, pensió de l’exparella per fills, d’ONG…

Quan es faci la previsió dels ingressos, és important tenir-ne en compte la freqüència (ex.: la paga doble no és mensual, sinó que s’ingressa al juny i al desembre) i la seva seguretat (ex.: l’empresa no va massa bé i em podria quedar sense feina; potser ara tinc feina, però se m’acaba el contracte d’aquí a uns mesos; la prestació que rebut s’acaba d’aquí a sis mesos…).

Els ingressos nets/disponibles són aquells que ens queden una vegada restats (deduïts) tots els impostos i els pagaments que els afectin (IRPF, pagaments a la Seguretat Social…). Com a contrapartida d’aquestes deduccions rebem serveis com l’assistència sanitària pública, les ajudes a les persones sense feina i les accions de formació professional que finança l’Estat.

Segon pas: identificar les despeses

Les despeses són qualsevol obligació de pagament per compres fetes o compromisos adquirits referits a béns, serveis, subministraments…

Les podem dividir en tres categories:

   • Fixes obligatòries: són despeses a les quals hem de fer front regularment i que si deixem de pagar-les poden tenir conseqüències greus per a l’economia familiar.
   • Variables necessàries: són despeses necessàries per a la nostra vida diària, però que es poden reduir si fem un consum més moderat.
   • Despeses innecessàries o prescindibles: són aquelles despeses que en cas de necessitat es podrien reduir o eliminar.

Tercer pas: comparar ingressos i despeses

Finalment, de forma periòdica revisarem i analitzarem si estem complint el pressupost.

Si una vegada identificats els ingressos i les despeses d’una família es detecta que la segona partida és superior a la primera, és recomanable reduir aquells pagaments que no siguin estrictament necessaris.

En el blog tenim més continguts sobre educació financera que podrien interessar-te.

Contingut elaborat per: MicroBank

Accepto les condicions d'ús.