ECONOMIA

Què he de saber sobre els comptes bancaris? (post 4)

Temps de Lectura: 5 minutos

Què he de saber sobre els comptes bancaris? (post 4)
Avatar

CaixaBank

29 Desembre, 2017


Gairebé totes les famílies a Espanya tenen un o més comptes bancaris; avui dia és difícil viure sense tenir-ne un.

El compte bancari és un dipòsit de diners obert en una entitat de crèdit. Els comptes corrents també es diuen dipòsits a la vista, perquè els diners estan sempre a disposició, és a dir, pots treure’n una part dels diners o tots en qualsevol moment.

Els comptes més habituals són els comptes corrents, tot i que també hi ha els comptes o les llibretes d’estalvi.

Què puc fer amb un compte?

 • Fer pagaments amb càrrec al compte i, en general, domiciliar-hi factures (la del gas, el telèfon…)
 • Ingressar-hi diners
 • Disposar dels diners que hi tens dipositats
 • Domiciliar-hi la nòmina
 • Fer transferències
 • Ingressar-hi xecs

Titulars

La persona a nom de la qual està obert el compte n’és el titular. Els comptes corrents o les llibretes poden ser individuals (oberts a nom d’una sola persona o titular) o estar oberts a nom de dues o més persones (o titulars).

Des de l’any 2014, es fa servir l’IBAN com a identificador únic de compte. Aquestes sigles corresponen al codi internacional estandarditzat per a la identificació de comptes bancaris.

Tot sobre els comptes corrents dels bancs

L’IBAN consta d’una sèrie de lletres i números que identifiquen un compte determinat en una entitat financera; és a dir, a cada compte li correspon un únic IBAN i mitjançant aquest codi s’identifiquen el país, l’entitat, l’oficina i el compte. També hi ha uns dígits (números) de control del compte.

Si un compte està obert a nom de dues o més persones, el compte pot ser:

 • Solidari o indistint: qualsevol dels titulars pot fer les operacions en el compte que estableixi el contracte (també és possible autoritzar una altra persona perquè pugui actuar en nom i representació del titular per fer-hi ingressos i retirar-ne diners, etc.).
 • Conjunt o mancomunat: cal la signatura de tots els titulars per autoritzar qualsevol acte (cancel·lació, signatura de xecs, disposició del saldo, enviament de transferències, autorització de representants, etc.). Per exemple, si tinc un compte a nom del meu fill i meu, i és mancomunat, ell no en podrà treure diners si jo no signo.

Característiques del compte bancari

 • Diners (liquiditat) immediats: tal com ja hem dit, si es disposa de diners (o saldo) al compte, és possible disposar de tot o de part d’aquest en qualsevol moment.
 • Producte bancari senzill sense gaires requisits d’obertura.
 • Possibilitat d’associar una targeta de dèbit o de crèdit al compte.
 • Possibilitat de domiciliar-hi nòmines, rebuts i serveis en general.
 • Els comptes no estan pensats per estalviar a llarg termini.

Costos del compte

Els comptes solen tenir costos pels serveis de manteniment i administració. A més, pot haver-hi altres tipus de despeses per serveis associats al compte, com per exemple per fer transferències, per fer servir la banca en línia, per ingressar-hi diners a l’oficina…

En general, les entitats ofereixen millors condicions a aquells clients amb qui hi ha més relació (vinculació). Moltes entitats no cobren aquests costos si es compleixen una sèrie de condicions, com per exemple si es domicilia la nòmina per un import mínim.

Extracte bancari

L’extracte és el document que t’envia el teu banc i que recull tots els moviments del teu compte bancari. Abans, les entitats l’enviaven per correu postal, però cada vegada més les persones fan servir la banca en línia i consulten els seus moviments al web del banc. A l’extracte hi apareixen l’IBAN i el número de compte amb el nom del titular.

Els abonaments del banc representen ingressos o augments de saldo (per exemple, l’ingrés de la nòmina) i els càrrecs del banc són pagaments o sortides de diners (per exemple, el pagament de la factura de la llum o una compra amb targeta).

El saldo d’un compte és la diferència entre els moviments d’entrades de diners registrats i els moviments de sortides de diners registrats.

El saldo disponible és l’import que hi ha al compte i que pot es pot fer servir lliurement. Cal recordar que el saldo i el saldo disponible poden no coincidir si hi ha alguna ordre de pagament que s’ha cursat però que encara no s’ha cobrat efectivament.

Saldo en compte

Per treure diners d’un compte corrent o fer un pagament, has de tenir-hi prou diners.

Els números vermells del compte es produeixen quan es fa una retirada o un pagament de diners sense que hi hagi prou saldo al compte. Per exemple, si al compte hi tens 50 euros i t’arriba un rebut de la llum de 60 euros, si el compte ho permet, tindràs un saldo negatiu de 10 euros. Si el compte permet aquests saldos, també podràs treure diners del caixer fins a un import fixat pel banc.

No tots els comptes permeten tenir números vermells. Hi ha comptes que no ho permeten i, si es passa un rebut i no hi ha saldo al compte, el banc retornarà el rebut sense pagar-lo.

Cal tenir en compte que el cost de tenir un saldo negatiu pot ser significatiu, perquè el banc cobra interessos per això (el tipus d’interès està legalment limitat per als consumidors) i, a més, cobra un cost.

És recomanable no caure en aquestes situacions per evitar els costos associats, perquè això voldrà dir que tenim un bon comportament financer, cosa que ens ajudarà si en algun moment volem demanar un préstec al banc.

Consells per obrir un compte bancari

 1. Adreçar-se a un banc (a una oficina o per internet)
 2. Informar-se de les condicions del compte i preguntar:
  1. Quin és el cost del compte (comissions de manteniment…)?
  2. He de complir algunes condicions? Què passa si no les compleixo? De vegades, si tinc un saldo mínim, no em cobren comissions, però si baixo d’aquest saldo sí que me les cobren.
  3. Quins són els serveis associats al compte? Cal saber quines operacions podrem fer amb el compte i les possibles comissions o despeses addicionals que haurem de pagar: transferències, traspassos, domiciliació de rebuts, pagament d’impostos…
  4. Permet descoberts? Quin és el cost dels descoberts?
  5. Possibilitat de domiciliar targetes i quin és el seu cost.
  6. Tinc accés a banca en línia? Què puc fer-hi i quin és el cost?
  7. Quina operativa puc fer en banca en línia? Té algun cost addicional? És molt còmode poder fer servir la banca en línia, ja que permet estalviar temps perquè no cal anar a l’oficina.
 3. Comparar les condicions amb altres entitats

Cada entitat pot sol·licitar informació diferent per obrir un compte, però en general totes demanaran el DNI o el NIE. És important saber que l’entitat pot rebutjar la sol·licitud d’obertura del compte.

Recomanacions en l'ús d'un compte bancari

 • Controlar periòdicament els moviments i comprovar que no s’hagin fet pagaments o cobrat comissions indegudament.
 • Comunicar immediatament qualsevol discrepància a l’oficina bancària.
 • Comprovar els rebuts i els extractes dels caixers.

Cal recordar que la informació dels moviments del compte representa una informació imprescindible per elaborar o controlar el pressupost familiar. Moltes entitats ofereixen al web del banc la possibilitat de fer un seguiment de les finances personals.

En definitiva, tots hem de conèixer les característiques i les particularitats dels comptes bancaris, així com les possibilitats que ens ofereixen a l’hora d’operar-hi. Una bona informació ens permetrà treure el màxim profit d’aquest instrument financer, que és a l’abast de tots.

Accepto les condicions d'ús.

Comentaris

Enviar comentari