ECONOMIA

Què influeix en el preu de l’habitatge?

Temps de Lectura: 5 minutos

Avatar

CaixaBank

25 Abril, 2016


“El preu de l’habitatge ha pujat un 2,2% en els tres primers mesos d’aquest any”. Titulars com aquests poden provocar més d’un sobresalt en la nostra planificació econòmica, ja que el preu de l’habitatge, ja sigui per venda o per opcions de compra/lloguer, pot influir de manera decisiva en el fet que ens canviem de casa ara o aguantem una mica més en la que tenim.

Una cosa que intervé tant en l’economia d’un país és de summa importància, més encara quan es preveu un augment en la demanda de lloguers. Però, hi ha algun indicador fiable que ens permeti predir el preu que tindran els habitatges pròximament?.

 L’últim Informe mensual de CaixaBank Research respon a aquesta pregunta en l’article “Què ens diu el preu del sòl sobre l’evolució futura del preu de l’habitatge?”. En aquest sentit, el preu del sòl és de gran importància per saber cap a on es dirigirà el de l’habitatge i depèn, a més, dels costos de producció i del preu esperat de les llars. Per això últim, ofereix una valuosa informació sobre com s’espera que evolucioni el preu de l’habitatge a curt i a mitjà termini.

preu_habitatge

Segons aquesta gràfica, hi ha una estreta relació entre totes dues variables, ja que el preu del sòl explica el 92% de la variació del preu de l’habitatge un any després. Per veure-ho d’una manera més clara: el preu del sòl va tocar fons a principis de 2014 i a finals d’aquest mateix any va registrar la primera taxa de creixement interanual. El preu de l’habitatge, tanmateix, va tocar fons després i no va registrar aquestes taxes de creixement fins a finals de 2015 (un any més tard).

Per això, podem dir que, com que el preu del sòl va créixer el 2015 un 4,5%, s’estima que el preu de l’habitatge pujarà aproximadament el 3% el 2016, d’acord amb el desenvolupament històric que es reflecteix en la gràfica.

En qualsevol cas, en referir-nos a aquestes dades parlem d’una estimació a escala global a Espanya, ja que no hi ha un sistema de predicció exacta i aquesta predicció tampoc no es pot aplicar de la mateixa manera a totes les comunitats autònomes. Per exemple, a Madrid, Biscaia o les Balears, on el preu del sòl va créixer més del 10% el 2015, el preu de l’habitatge podria augmentar més que en la mitjana del país, prop d’un 4% el 2016.

Per conèixer detalladament com afecta el preu del sòl al preu de l’habitatge, pots llegir l’article complet “Què ens diu el preu del sòl sobre l’evolució futura del preu de l’habitatge?”.

Accepto les condicions d'ús.

Comentaris

Enviar comentari