ECONOMIA

Què s’entén per estalviar? (post 2)

Temps de Lectura: 5 minuts

Què s’entén per estalviar? (post 2)
Avatar

CaixaBank

09 Novembre, 2017


L’estalvi és la part dels ingressos que no gastem. Estalviar consisteix a reservar una part dels ingressos per fer-los servir més endavant, segons els plans que es tinguin per al futur o els imprevistos que sorgeixin.

Però… per què estalviar? En primer lloc, per fer front a imprevistos. En qualsevol moment es pot produir alguna circumstància que ens generi una despesa inesperada: una multa, una avaria al cotxe, un robatori o una malaltia poden trastocar el nostre pressupost. Si tenim uns estalvis, podrem afrontar millor aquests imprevistos.

Estalviar també ens permet complir objectius en el futur. Poder comprar un cotxe o un habitatge, fer un viatge, pagar els estudis dels fills o la jubilació poden ser objectius per al nostre futur.

En definitiva, tenir estalvis ens permet viure més tranquils i amb una millor qualitat de vida, ja que els estalvis ens donen la seguretat i la independència financera que necessitem per satisfer les necessitats de la família, complir objectius i fer front a imprevistos.

L’estalvi és la clau per a la nostra tranquil·litat. És molt millor consumir de forma responsable en el present i poder estalviar que viure gastant més del que es guanya i estar sempre en deute.

Quines són les formes d'estalviar?

Pla d’estalvi

En primer lloc, hem d’estar convençuts de la importància d’estalviar. Pot ser que els nostres ingressos siguin petits i que de vegades no puguem estalviar o que només puguem estalviar quantitats molt petites, però és útil tenir consciència que no gastar tots els diners que tenim és un hàbit que ens permetrà viure de forma més relaxada davant de possibles imprevistos a què hàgim de fer front.

Una manera d’estalviar és fer un pla d’estalvi. En primer lloc, hem de tenir un coneixement real dels nostres ingressos. Després marcarem un objectiu, que pot ser tenir un petit fons d’emergència.

Fons d’emergència

El fons d’emergència és els diners que guardem per fer front a imprevistos, com ara avaries en electrodomèstics, reparacions del vehicle o a l’habitatge, problemes dentals… Sense un fons de diners apartat per a imprevistos, el més normal és haver de recórrer a opcions més costoses: demanar un préstec o pagar amb targeta de crèdit. Endeutar-nos més en temps difícils és poc aconsellable, ja que els interessos farien augmentar les nostres despeses fixes quan menys ens ho podem permetre. És la millor forma de caure en la trampa d’un endeutament cada vegada més gran. A més, en casos de necessitat ens podem veure forçats a acceptar condicions poc favorables.

Quants diners hi ha d’haver?

La quantitat necessària per al fons d’emergència depèn de les circumstàncies personals: amb quins ingressos compta la família, quantes persones tenim al nostre càrrec i quines altres opcions tindríem per trobar diners ràpidament en cas de necessitat. Els experts aconsellen acumular un fons d’emergència equivalent a entre tres i sis mesos de despeses obligatòries, és a dir, prou per pagar la hipoteca o el lloguer i la quota dels altres préstecs, menjar, llum, assegurances, escoles, etc. durant aquest període. Un fons d’emergència no elimina la necessitat de tenir cobertura adequada per a contingències greus mitjançant pòlisses d’assegurances.

On els guardo?

És important que els diners del fons d’emergència estiguin en un lloc fàcilment disponible i que, alhora, sigui segur (no s’han de posar els diners en productes financers amb risc, com ara accions…). A la vegada, és recomanable que no estiguin al compte principal de la llar, ja que és fàcil que es gastin els diners en altres conceptes. Per exemple, podem tenir un compte només d’estalvi.

Hàbits d’estalvi

L’estalvi és un hàbit, és a dir, un comportament que repetim regularment. Aquests són alguns hàbits d’estalvi:

ul.pialist,ol.pialist{color:#777;}ul.pialist li, ol.pialist li{font-size:14px; line-height: 22px}ul.pialist li{list-style: disc;}

 • Fixar metes accessibles.
 • Establir un objectiu d’estalvi mensual.
 • Establir prioritats de despesa i d’estalvi.
 • Fer un pressupost mensual i un d’anual.
 • Pensar-s’ho dues vegades abans de gastar diners en alguna cosa.
 • Evitar les compres compulsives.
 • Fer balanç a finals de mes.
 • Mantenir el nostre compromís d’estalvi mes a mes.
 • Revisar periòdicament l’evolució dels nostres objectius.

L’estalvi, una despesa mensual més

Una bona forma d’estalviar és considerar els diners que vull estalviar com una despesa més al mes; és a dir, igual que he de pagar les companyies d’electricitat, telèfon i assegurances, també em pago a mi mateix. És més fàcil si retirem aquesta quantitat a principis de mes abans de gastar-la en altres coses.

Si decidim estalviar un tant per cent dels nostres ingressos mensuals, per exemple un 10%, podem incloure aquest 10% en les despeses fixes del nostre pressupost. Possiblement, segons les nostres circumstàncies personals o l’etapa de la vida en què ens trobem, després de fer totes les retallades possibles el pressupost continuï sent massa ajustat com per permetre un 10% d’estalvi mensual. Encara que només puguem estalviar 5 o 10 euros cada mes, val la pena.

Una de les eines per facilitar l’estalvi és La Meva Guardiola, un servei sense cost, personalitzable i social que ofereix als clients de CaixaBank un sistema d’estalvi sistemàtic. Aquest servei permet obrir un compte d’estalvi destinat a rebre aportacions, en què cada titular pot tenir un màxim de cinc guardioles, cadascuna amb un saldo màxim de 100.000 euros.

La quantitat no és el més important, sinó adquirir l’hàbit d’estalviar

Els petits estalvis poden ajudar a marcar la diferència. Per exemple, si cada matí esmorzes en un bar per 2,50 €, això significa:

 • 50 € al mes (20 dies x 2,50 €)
 • 600 € a l’any (12 mesos x 50 €)

Tal com hem vist en aquest capítol, adoptar hàbits d’estalvi és sempre beneficiós, encara que sigui en quantitats que es puguin considerar petites. Guardar uns estalvis de forma periòdica ens aporta tranquil·litat i millora la nostra qualitat de vida, ja que ens permet fer front a possibles imprevistos i, alhora, fa possible complir els nostres projectes de futur sense recórrer a mètodes més costosos.

Contingut elaborat per MicroBank

Accepto les condicions d'ús.

Comentaris

Enviar comentari