ECONOMIA

Qui pot demanar hora per confeccionar la declaració de la renda?

Temps de Lectura: 2 minuts

Qui pot demanar hora per confeccionar la declaració de la renda?
Avatar

Pedro Rodríguez Mateo

Asesoría Fiscal CaixaBank

10 Abril, 2024


Soy un bloque de texto. Haz clic en el El 3 d’abril va començar la campanya de la renda 2023, que acabarà el dia 1 de juliol.

Des del 29 d’abril es pot demanar hora perquè l’Agència Tributària et confeccioni telefònicament la teva declaració de renda 2023, i a partir 29 de maig es podrà demanar hora per a la confecció de manera presencial en una oficina de l’Agència Tributària.

Aquest servei et facilita el dia i l’hora per a la confecció i presentació de la declaració de renda.

Recorda que, sense hora concertada, no t’atendran.

Pots demanar hora per Internet, per l’app “Agencia Tributària” i per telèfon a través dels números 91 535 73 26 / 901 12 12 24 (serveis automatitzats) o trucant al 91 553 00 71 / 901 22 33 44 (de dilluns a divendres de 9 a 19 hores).

A més, pots anul·lar la teva hora per les mateixes vies.

No obstant això, per poder utilitzar aquest servei has de complir una sèrie de requisits:

NATURALESA DE LES RENDES HORA PER A ATENCIÓ PRESENCIAL
A. RENDIMENTS DEL TREBALL SÍ, sempre que no superin els 65.000 €
B. RENDIMENTS DE CAPITAL MOBILIARI SÍ, sempre que no superin els 15.000 €
C. RENDIMENTS DE CAPITAL IMMOBILIARI SÍ (màx. dos immobles llogats o contractes de lloguer)
D. RENDIMENTS D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES
Professionals NO
Empresarials
Estimació directa
Estimació objectiva (mòduls)
NO
SÍ (amb les seves subvencions)
E. GUANYS I PÈRDUES PATRIMONIALS
Guanys i pèrdues patrimonials per transmissió (fins i tot l’habitatge habitual, i exclosos els de béns adquirits per herència o donació) SÍ (màxim dues transmissions)
Guanys subjectes a retenció o ingrés a compte (fons d’inversió, premis i drets de subscripció)
Renda bàsica d’emancipació i subvencions (llevat d’activitat econòmica) SÍ (llevat de subvencions activitat econòmica en estimació directa)
Resta de guanys i pèrdues patrimonials sense transmissió
F. RÈGIMS ESPECIALS Règim d’atribució de rendes Segons la naturalesa de les rendes:
Rendiments de capital mobiliari SÍ, sempre que no superin els 15.000 €
Rendiments de capital immobiliari SÍ (màx. dos immobles llogats o contractes de lloguer)
Rendimients d’activitats econòmiques SÍ (amb els límits de l’ap. E)
Guanys i pèrdues patrimonials SÍ (amb els límits de l’ap. F)
Imputació de rendes immobiliàries
Imputacions agrupacions d’interès econòmic i UTE NO
Imputacions de rendes en el règim de transparència fiscal internacional, per cessió de drets d’imatge, per participar en les institucions d’inversió col·lectiva (IIC) constituïdes en paradisos fiscals NO
Deducció per doble imposició internacional
Rendes exemptes amb progressivitat
Regularització clàusula terra
Rectificacions i complementàries de l’exercici
Accepto les condicions d'ús.