ECONOMIA

Resultats de CaixaBank del tercer trimestre de 2012

Temps de Lectura: 5 minutos

Avatar

CaixaBank

26 Octubre, 2012


CaixaBank ha obtingut un benefici atribuït de 173 milions i destina a dotacions i sanejaments un total de 8.374 milions d’euros. El Grup ”la Caixa” ha superat amb èxit l’exercici de resistència del consultor independent Oliver Wyman, amb un core tier 1 del 9,5% el 2014 en un escenari advers i un excedent de capital de 5.720 milions.

L’entitat presidida per Isidre Fainé, i el conseller delegat de la qual és Joan Maria Nin, ha consolidat el seu lideratge en banca minorista, gràcies a la intensa activitat comercial, a la gestió anticipada i adequada dels riscos i a l’esforç continuat en innovació.    L’entitat completa la integració de Banca Cívica i reforça el lideratge com a primera entitat financera a Espanya, amb 13 milions de clients.

Aspectes més significatius:

  • Els ingressos de CaixaBank han crescut un 7,9%, fins als 5.140 milions d’euros de marge brut, malgrat l’entorn complex.
  • El marge d’interessos puja a 2.845 milions d’euros, amb un creixement del 22,7% respecte dels nou primers mesos del 2011.
  • Les comissions netes han crescut un 11,5% en el període, fins als 1.268 milions, per l’augment de l’activitat comercial i l’especialització per segments.
  • La fortalesa de la cartera de participades de CaixaBank, juntament amb la diversificació en l’àmbit bancari internacional i de serveis, permeten mantenir elevats ingressos de la cartera de renda variable, que pugen a 720 milions.
  • Els resultats per operacions financeres pugen a 315 milions d’euros, bàsicament per la gestió activa de la cartera de renda fixa del Grup i els ingressos registrats per diferències de canvi.
  • Les despeses d’explotació es mantenen constants respecte del mateix període de l’exercici anterior. L’esforç constant de reducció i racionalització de despeses ha permès absorbir l’efecte de la integració de Banca Cívica, que es minora per la captura de sinergies derivada del ràpid avenç del procés d’integració.

Mesures de sanejament del sector financer i finançament al sector promotor:
El 30 de setembre de 2012, CaixaBank compleix amb totes les provisions que exigeix el RDL 2/2012 relacionades amb la cartera d’actius vinculats al sector immobiliari existent el 31 de desembre de 2012, 2.436 milions d’euros registrats el primer semestre del 2012. Pel que fa a la cobertura del RDL 18/2012, s’han registrat provisions per un import de 600 milions d’euros, d’un total de 2.102 milions d’euros per cobrir fins al 30 de juny del 2013.

Intensa activitat comercial i gestió especialitzada de clients per negocis:
CaixaBank manté el seu objectiu de reforçar el lideratge en banca de particulars amb la implantació d’un model d’especialització de banca personal, banca privada, banca de pimes, banca d’empreses i banca corporativa per donar servei als 13,2 milions de clients que té.

Obra Social ”la Caixa”: donar resposta a les necessitats dels ciutadants:
Mitjançant la Obra Social ”la Caixa”, l’entitat continua donant resposta a les necessitats dels ciutadans amb l’objectiu de promoure l’avenç de la societat i el benestar de les persones, especialment de les més desprotegides. Un exemple és el programa Incorpora ha permès trobar una feina a 7.669 persones durant els primers nou mesos de l’any.

La informació complerta dels Resultats del tercer trimestre 2012 de CaixaBank estan disponibles a la Sala de Premsa.

Accepto les condicions d'ús.

Comentaris

Enviar comentari