INNOVACIÓ

Roba intel·ligent: teixits que senten l’impacte de la pols espacial o que detecten esquerdes en edificis

Temps de Lectura: 4 minuts

Roba intel·ligent: teixits que senten l’impacte de la pols espacial o que detecten esquerdes en edificis
Avatar

CaixaBank

19 Abril, 2022


Oir millor, treballar més segur o protegir-te davant malalties futures. I tot això, gràcies a la samarreta que et poses al matí. La roba intel·ligent pot semblar una cosa d’un armari futurista, però el fet cert és que cada cop és més a prop del teu. Almenys així es desprèn dels darrers avenços en aquesta tecnologia.

Aquesta capacitat de la roba per canviar el teu dia a dia, en realitat, parteix d’un principi molt antic. «Els teixits, per la seva composició i estructura, s’han emprat tradicionalment com a absorbents acústics», diu en un article de Nature el grup d’investigació que ha descobert fa poc una manera de fabricar teixits capaços d’actuar com a micròfons.

La seva tela integra una tecnologia que converteix vibracions mecàniques en senyals elèctrics de manera semblant a com ho fa un micro: amb piezoelectricitat.

Com funciona la «roba que hi sent»?

El soroll, en realitat, són ones sonores, una mena de vibració acústica que provoca, al seu torn, una variació en la pressió atmosfèrica. Aquesta és la raó per la qual, de vegades, pots sentir la música sobre la teva pell quan està molt alta. També és el motiu pel qual les fulles de les plantes que estan situades al costat d’uns altaveus «ballen» al ritme de la cançó.

El nou teixit, fabricat amb ajuda d’enginyers del MIT i col·laboradors de l’Escola de Disseny de Rhode Island, és capaç de traduir la vibració del so en electricitat fent servir un mecanisme anomenat piezoelectricitat. És a dir, la seva tecnologia és capaç d’actuar com un micròfon.

Aquest teixit pot contribuir a l'avenç de la medicina, l'urbanisme o l'enginyeria aeroespacial

Això passa perquè han afegit una nova capa a la peça i han emprat un material piezoelèctric entreteixit amb tela. Quan aquesta mena de materials es comprimeixen, estiren, dobleguen o retorcen, generen diferències de potencial elèctric que inicien petits corrents.

Com serà el corrent elèctric resultant dependrà de la manera com s’hagin deformat aquestes noves fibres, la qual cosa les converteix en micròfons de relativa alta qualitat o, dit d’una altra manera, en micròfons de tela que es poden convertir en peces de roba que, al seu torn, es poden rentar i vestir sense problema.

Aplicacions de la roba intel·ligent

La roba intel·ligent té multitud d’aplicacions, més enllà de les més habituals, com ara ajudar a optimitzar entrenaments.

De fet, ja s’estudia l’aplicació de sabates especials per ajudar les persones que han sofert un accident cerebrovascular a recuperar-se i vestits que ens permetin sentir-nos millor físicament i emocional. Fins i tot hi ha teixits capaços d’actuar com a aire condicionat corporal i de reduir la temperatura corporal fins a 5 ºC.

En el cas específic de la roba intel·ligent a base de teixit acústic, les possibles aplicacions d’aquesta tecnologia van des del mateix entorn dels wearables de salut i benestar a un millor coneixement de l’espai exterior.

Dispositiu mèdic de monitoratge

El monitoratge cardíac fa que aquest teixit tingui una infinitat d’aplicacions en medicina i prevenció de malalties. Des del seguiment de pacients a casa seva a les aplicacions hospitalàries, els pulsòmetres vestibles poden ajudar a descobrir patologies abans que apareguin.

Yoel Fink, un dels investigadors que han desenvolupat aquesta tecnologia, li veu moltes possibilitats en maternitat i embaràs per la seva capacitat per monitorar els batecs d’un nadó mentre està al ventre de la mare.

Roba intel·ligent per a l’accessibilitat universal

Una de les aplicacions socials més rellevants d’aquest treball és la possibilitat de fer ús d’aquest teixit com a audiòfon «de mà» (o de tors, en aquest cas). Persones amb dificultats per sentir-hi fan un ús freqüent de micròfons que amplien el volum o bé tradueixen el senyal a un impuls mecànic.

Això podria eliminar també l’ús de micròfons convencionals en espectacles o al cinema i simplificar molt les exposicions en esdeveniments i classes.

Armilles de seguretat

La roba intel·ligent de seguretat, especialment dissenyada per a entorns perillosos o industrials, pot salvar vides. En detectar la font del soroll o ser capaç de monitorar batecs, pot advertir els operaris que treballin al costat de maquinària pesant i també prevenir malalties cardíaques o servir com a element de monitoratge en cas de col·lapse en entorns com ara les mines.

Aplicacions industrials per a teixits que hi senten

Encara que aquest teixit s’ha dissenyat, en principi, per a l’ús humà, el fet cert és que té moltes més aplicacions potencials, algunes de les quals són extraordinàries. Els autors proposen que aquesta mena de teles pot sentir l’impacte de la pols espacial en naus i també detectar esquerdes i tensions en edificis o monitorar peixos als oceans pel seu so.

Dit d’una altra manera, aquest teixit, que només afegeix un +0,1 % de volum a les peces, pot ser usat en camps com ara l’estudi del medi ambient, l’enginyeria aeroespacial o l’urbanisme, entre moltíssims altres camps.

Gent gran més segura

El teixit acústic també podria ajudar a augmentar la seguretat de la gent gran, atès que cops com ara les caigudes produeixen un tipus de soroll molt específic. I el mateix és aplicable a les forces de seguretat davant conats de violència, ja que aquests cops poden activar senyals d’avís.

Per entendre el potencial d’aquesta tecnologia només cal imaginar tots els llocs en què avui ajuda un micròfon i repensar adaptacions que facin servir un micròfon embegut en tela. Si multipliquem aquest potencial per les capacitats que es poden afegir a un teixit, com ara mesurar la temperatura o percebre el moviment, podrem fer-nos una idea de tot el que el nostre armari del futur podrà fer per nosaltres.

Accepto les condicions d'ús.