ECONOMIA

Scaleups: què són i què les diferencia de les startups

Temps de Lectura: 3 minuts

Scaleups: què són i què les diferencia de les startups
Avatar

CaixaBank

28 Desembre, 2022


Una scaleup és una empresa innovadora que ja ha desenvolupat el seu producte o servei, ha definit el seu model de negoci —escalable, és a dir, ampliable i repetible—, opera en el mercat i té certes característiques d’èxit i rendibilitat. Tot això li permet aspirar a un creixement internacional en termes de mercat, negoci, organització i facturació.

No existeix una definició única de scaleup, ja que les mètriques, és a dir, les característiques que la distingeixen de la startup, també varien segons la mida del context de referència, el tipus de sector en què opera i el model de negoci —B2C o B2B—.

Segons l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), una scaleup és una companyia que ha crescut a un ritme anual superior al 20 % en nombre d’empleats o en facturació durant els tres exercicis anteriors. 

Per a Deloitte, les scaleups són empreses que en els primers cinc anys de vida arriben a assolir almenys els deu milions de dòlars de facturació. Finalment, el SET (Startup Europe Partnership), que és una plataforma paneuropea

d’innovació oberta dedicada a transformar startups europees en scaleups, proposa aquest esquema que serveix per saber què és una scaleup, distingir-la d’una startup i també per estandarditzar unes mètriques:

  • Startups: empreses que han aixecat inversions d’entre 500.000 i un milió de dòlars en els últims tres anys d’activitat o que s’autofinancen i tenen una facturació en el mateix rang.
  • Scaleups: empreses que han aixecat en els últims tres anys d’1 a 100 milions de dòlars en inversions o s’autofinancen i tenen ingressos en el mateix rang.

Hi ha qui divideix les scaleups en tres categories: “scaler”, que són empreses amb una facturació d’almenys un milió d’euros en els últims tres anys; “growth”, quan superen els 10 milions d’euros; i “rocket”, per damunt dels 50 milions d’euros.

En essència, la startup es converteix en una scaleup després d’haver validat el seu model de negoci i resolt els desafiaments d’assentament, producte i estructura. Per tant, les scaleups són startups que han assolit una massa crítica i estan a punt per convertir-se en contribuents rellevants per a l’economia, tant en termes de generació d’ingressos com de llocs de treball que ofereixen a les persones.

Quantes startups es converteixen en scaleups?

Segons l’informe Scale-Up: The Experience Game de THNK i Deloitte Fast Ventures, que va analitzar els factors d’èxit de 400 startups en 24 països, només una startup —després dels primers 5 anys de vida— de cada 200 es converteix en scaleup. De mitjana, només el 25 % de les startups s’han dissenyat per escalar. 

Tanmateix, segons apunta el SEP, el nombre de scaleups europees ha anat creixent constantment un 20 % de mitjana, any rere any. Això significa que Europa va afegir al voltant de 1.400 scaleups noves el 2018, l’any de l’últim estudi publicat. Per tant, el 2018, hi havia més de 7.000 scaleups al nostre continent, capaces de recaptar més de 100.000 milions d’euros en capital d’inversió.

No obstant això, aquestes xifres segueixen estant molt per sota de les dels Estats Units, que va experimentar el triple de processos de scaleup arran d’un volum d’inversió gairebé sis vegades més elevat.

Scaleups a Espanya

L’ecosistema espanyol de startups encara té un ampli marge de creixement enfront d’altres contextos internacionals. Com a resultat, el nombre de scaleups que aconsegueix produir encara és relativament baix. Tanmateix, ja són 300 les empreses que han assolit aquest estatus, assegura l’informe Spanish Tech Ecosystem de 2021.

Es tracta de companyies que ja creen 8.900 treballs directes i 315.000 d’indirectes. El 2020 van facturar 1.660 milions d’euros, que van passar a 3.167 el 2021, amb un creixement del 91 %.

Les scaleups espanyoles —com per exemple Cabify, Glovo, Wallapop, Goiko Grill, Ticketea o Pisamonas— solen tenir la seu a Madrid o Barcelona —set de cada deu estan instal·lades en ambdues capitals—.

Pel que fa als sectors de referència, aquests van des de tecnologies financeres a mobilitat i logística, passant per salut i programari, però també negocis i productivitat o comerços detallistes. Segons l’informe Impacto de las scaleups en la economía de España, aquestes empreses reben finançament sobretot des d’Espanya, però el percentatge d’internacionalització es troba en constant creixement.

Les scaleups són el signe més concret de maduresa i nivell d’innovació d’un ecosistema econòmic.

Accepto les condicions d'ús.