ECONOMIA

Vols estalviar? Posa en pràctica aquestes tècniques

Temps de Lectura: 5 minuts

Vols estalviar? Posa en pràctica aquestes tècniques
Avatar

CaixaBank

17 Maig, 2023


Hi ha moltes modalitats d’estalvi, en funció dels objectius i les possibilitats de cada persona. Tot i que l’estalvi sol associar-se a posar diners en una guardiola, el fet cert és que no és l’única forma. Aquí tens 8 mètodes per estalviar segons la tècnica que facis servir.

Tècniques d'estalvi formiga

Els estalvis formiga són els oposats a les despeses formiga. És a dir, es tracta d’estalviar a poc a poc, però de manera contínua.

1 - El repte del cèntim

Aquest repte es caracteritza perquè cada dia l’estalvi augmenta un cèntim. És a dir, el primer dia es guarda un cèntim; el segon, dos cèntims; el tercer, tres, i així successivament. Sembla poc, però al cap de l’any es tindran 667,95 euros estalviats.

2 - Monedes de coure, a la guardiola

Un mode d’estalvi formiga basat en monedes físiques consisteix a apartar de forma sistemàtica totes les monedes recobertes de coure —les d’1 a 5 cèntims—, i fins i tot els aliatges de 10, 20 i 50 cèntims. Això requereix una guardiola i molta paciència quan es vol ingressar al banc el fruit de l’estalvi, però ajuda a apartar diners de possibles despeses innecessàries.

Tècniques d'estalvi pressupostàries

Aquestes tècniques d’estalvi estan orientades a la confecció d’un pressupost que ajudarà a augmentar-ne l’efectivitat.

3 - Regla 50/30/20

La regla 50/30/20 és una forma de dividir els ingressos en funció de tres tipus de despeses. L’objectiu és gastar només el 50 % per a les despeses essencials, les que no es poden evitar (habitatge, menjar, transport…). El següent 30 % es podrà gastar en oci, aficions i despeses personals d’un altre tipus, com ara educació. El 20 % restant anirà a un pressupost específic d’estalvi.

És important destacar que això és només una orientació per posar en pràctica aquestes tècniques de divisió d’ingressos i despeses. Tan vàlids com el 50/30/20 serien el 40/40/20 o el 55/30/15.

4 - Mètode dels sobres

En el mètode dels sobres, cada mes treus diners en un caixer i els reparteixes en diferents sobres: un sobre per a alimentació, un altre per a oci, un per a llibres, etc. Els diners no gastats cada mes tornen al compte del banc o es fan servir per omplir futurs sobres.

Tècniques d'estalvi associat a la despesa

Aquestes tècniques posen el focus a evitar despeses innecessàries, impulsives o, simplement, no conscients.

5 - La regla de les 24, 48 o 72 hores

Evitar les compres impulsives és complex en un món tan exposat a ofertes i reclams publicitaris. Una forma d’interrompre l’impuls de comprar és establir una quarantena de 24, 48 o 72 hores quan veiem una cosa que podríem voler.

Si, fins i tot després d’aquest termini de “refredament del desig”, ho continuem volent, podem considerar la seva compra. Hi ha persones que utilitzen la regla dels 30 dies per a despeses voluminoses, com per exemple un cotxe, o que van afegint dies a mesura que augmenta el preu.

6 - Consum conscient

“Ho necessito?” és una pregunta imperativa davant de qualsevol despesa, seguida de “En quin moment faré servir aquest producte/servei?”. Visualitzar-nos utilitzant el que hem comprat ajuda a descartar idees peregrines. També funciona transformar el cost en hores de treball, per així entendre ràpidament si volem destinar aquestes hores a la compra.

Tècniques d'estalvi basades en productes bancaris

Hi ha fórmules d’estalvi molt útils que estan orientades a la contractació de productes bancaris.

7 - Preestalvi: estalviar abans de gastar

La tècnica del preestalvi consisteix a guardar una certa quantitat en el moment en què els diners arriben al compte bancari. D’aquesta manera, s’evitarà gastar els diners abans que es puguin estalviar, que és un dels principals problemes d’estalviar en funció del que queda al compte a final de mes. Es pot establir un percentatge fix d’estalvi o una quantitat concreta segons els teus ingressos i els teus objectius.

8 - Plans de pensions

Són productes financers que permeten estalviar per a la jubilació i obtenir certs avantatges fiscals. Contractar un pla de pensions consisteix a aportar diners periòdicament, que s’inverteixen en diferents actius en funció del perfil de risc escollit. Quan et jubiles, pots recuperar el capital original més els seus beneficis.

El nombre de tècniques d’estalvi és elevat i en sortiran més amb diferents tecnologies bancàries, com les que retiren uns cèntims de cada compra que fas. El que és important és trobar la tècnica que et funcioni a tu.

Accepto les condicions d'ús.