ECONOMIA

Tot el que has de saber sobre el PIB

Temps de Lectura: 5 minuts

Tot el que has de saber sobre el PIB
Avatar

CaixaBank

12 Agost, 2016


L’agència de qualificació de risc Fitch ho té clar: l’economia espanyola segueix el seu procés de recuperació. En què es basen per afirmar-ho? La resposta rau en l’evolució del PIB (Producte Interior Brut), l’indicador econòmic que reflecteix el valor monetari dels béns i serveis produïts per un país en un determinat període de temps. Segons la previsió de les últimes dades presentades a finals de juliol, l’economia espanyola va créixer en el segon trimestre de l’any un 0,7%.

El PIB serveix per mesurar la riquesa d’un país i, generalment, es diu que un territori està creixent econòmicament quan la taxa de variació del PIB augmenta. Per calcular-lo, es tenen en compte diversos aspectes: el consum que fan els ciutadans, les inversions de les empreses del territori (o les foranes que tenen activitat al país), la despesa pública i les exportacions (productes i béns que es venen a l’exterior). A la suma de totes aquestes variables se li resten les importacions. D’aquesta manera, la fórmula per calcular el PIB seria la següent:

PIB = C (Consum) + I (Inversió) + G (Despesa pública) + X (Exportacions) – M (Importacions)

A més, altres dels indicadors interessants a l’hora d’analitzar el PIB d’un país són el PIB nominal i el PIB per càpita. El PIB nominal és el valor de tots els béns i serveis que produeix un país a preus corrents (segons els efectes de la inflació, s’ajusten tots dos indicadors utilitzant el deflactor i, com a resultat, s’obté el PIB real). Per part seva, el PIB per càpita és una magnitud que mesura la renda disponible per persona i es calcula dividint el PIB entre el nombre d’habitants, cosa que serveix per entreveure el nivell adquisitiu de la població.

Com contribueix CaixaBank al PIB

Les empreses tenen també un paper molt destacable en el PIB. Generació d’ocupació, contractació de proveïdors, oferta de béns i serveis… aquests són alguns fets vinculats a l’activitat empresarial que afavoreixen la dinamització de l’economia d’un país. En el cas de CaixaBank, l’entitat financera fa una aportació directa i indirecta de 6.985 milions d’euros, xifra que equival al 0,9% del PIB.

*Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’Institut Nacional d’Estadística

 

Aquesta dada es coneix a través de l’Informe d’Impacte Socioeconòmic 2015, estudi que recull els indicadors que avalen aquest impacte en relació amb la contribució de l’entitat al creixement econòmic, a la resolució dels reptes socials més urgents i a la promoció de la sostenibilitat ambiental.

En el mateix document, es recullen les principals magnituds de l’impacte sociolaboral. Per exemple, al tancament del primer trimestre de 2016, CaixaBank comptava amb 32.235 empleats directes i ha generat 43.041 llocs de treball indirectes a través de la contractació a proveïdors. A més, com a resultat del programa Incorpora de l’Obra Social ”la Caixa”, per a la integració laboral de col·lectius amb dificultats, des de la seva posada en marxa el 2006 s’han generat 109.000 oportunitats de feina.

Coneix amb deteniment l’impacte de CaixaBank en el PIB espanyol a l’Informe d’Impacte Socioeconòmic 2015, així com altres conceptes econòmics a l’apartat d’educació financera d’aquest blog.

Accepto les condicions d'ús.

Comentaris

Enviar comentari