SOSTENIBILITAT

Turisme sostenible, una tasca de tots (i per a tots)

Temps de Lectura: 5 minuts

Turisme sostenible, una tasca de tots (i per a tots)
Avatar

CaixaBank

06 Febrer, 2020


T’imagines que tot Alemanya decidís fer les maletes i venir de visita a Espanya? Llavors, et pots fer una idea força aproximada de la quantitat de turistes estrangers que van visitar Espanya el 2019. Van ser gairebé vuitanta-quatre milions, una mica més que la població total que viu avui al país germànic, que és la més nombrosa de la Unió Europea.

Aquest exercici també et permetrà entendre les enormes implicacions que té per a Espanya el seu gran atractiu turístic. Les econòmiques són potser les més evidents, ja que els turistes estrangers es van gastar uns 92.377 milions d’euros. A més, l’aportació del sector al PIB del país ronda el 12,3% i el seu pes en el mercat laboral és del 12,7%, amb poc més de setanta-cinc mil llocs de treball creats el 2019.

Tanmateix, el turisme no només representa guanys econòmics o nous llocs de treball. La visita de tantes persones cada any també posa a prova la resiliència del país. Cal abordar moltes qüestions, com ara l’impacte mediambiental d’aquesta activitat o el que exerceix sobre comunitats amfitriones i patrimoni. Aquest és el motiu pel qual el turisme aposta cada cop més per un desenvolupament sostenible com a opció per assegurar el seu futur.

Què és el turisme sostenible

Les imatges d’una Venècia massificada o d’embussos d’alpinistes a l’Everest són dos exemples extrems, però il·lustratius del que pot arribar a suposar el turisme sense control. Es tracta d’un sector que aquests últims anys ha experimentat una autèntica explosió a causa de l’eclosió de les companyies aèries low cost, que han multiplicat places i rutes, així com per la irrupció de les noves plataformes d’economia col·laborativa.

La pressió del turisme sobre l’ecosistema, l’economia i la societat ha dut l’Organització Mundial de Turisme (OMT) a promoure una nova manera de gestionar aquesta activitat. Es tracta del turisme sostenible, que segons l’organisme és aquell que té plenament en compte les repercussions actuals i futures, econòmiques, socials i mediambientals per satisfer les necessitats dels visitants, de la indústria, de l’entorn i de les comunitats amfitriones.

La influència del turisme a escala global és tan gran que l’OMT explica com la sostenibilitat mateixa del turisme pot tenir un impacte directe en tots i cadascun dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) fixats per l’ONU. Entre aquests, la reducció de la desigualtat, la sostenibilitat de les ciutats o fins i tot la resposta davant el canvi climàtic.

En definitiva, la gestió sostenible del turisme intenta convertir les possibles amenaces d’aquesta activitat sobre ecosistemes, comunitats, patrimoni i economies locals en una oportunitat per millorar el món de manera efectiva. I també assegurar-nos un turisme responsable durant molts anys.

Els tres manaments del turisme sostenible

Per aconseguir els seus propòsits, el turisme sostenible cerca l’equilibri entre les tres dimensions principals d’aquesta activitat: l’econòmica, la sociocultural i la mediambiental. Només d’aquesta manera es podrà assegurar la sostenibilitat del sector a llarg termini.

En aquest objectiu s’hi han d’implicar totes les parts involucrades en l’activitat: des de les empreses fins als turistes, passant per les comunitats mateixes que es visiten. Per fer-ho, l’OMT proposa tres grans línies d’actuació.

En primer lloc, l’organisme recomana optimitzar l’ús dels recursos mediambientals, un element fonamental del desenvolupament turístic, de manera que es mantinguin els processos ecològics essencials i es conservin tant els recursos com la diversitat biològica. L’OMT també anima a respectar l’autenticitat sociocultural de les comunitats amfitriones, així com a conservar els seus actius culturals, arquitectònics i tradicionals, fomentant l’entesa entre diferents cultures. Finalment, un turisme sostenible requereix assegurar activitats econòmiques viables a llarg termini, que reportin beneficis socioeconòmics ben distribuïts, amb oportunitats de treball estable que ajudin a reduir la pobresa.

Com potenciar la sostenibilitat en el turisme

Les eines que es poden fer servir en aquesta estratègia són variades: la desestacionalització del turisme, la conscienciació sobre la cura del patrimoni històric o fins i tot l’elecció dels mitjans de transport més respectuosos amb el medi ambient en són només algunes. En aquest sentit, Administració i indústria ja han posat fil a l’agulla per desenvolupar diferents mesures que ajudin a aconseguir la sostenibilitat en el sector.

Es tracta d’esforços que ja comencen a donar resultats. Per exemple, en el cas de la Comunitat Valenciana, el seu sector turístic opina que els clients que la visiten són força adequats per al desenvolupament d’un turisme sostenible, segons un informe elaborat per ESADE i presentat juntament amb CaixaBank. A Andalusia, aquest mateix estudi indica que els seus hotelers aposten fortament per la biodiversitat, fent-la compatible amb el sol, la platja i les ciutats monumentals. A més, el sector turístic a Espanya aposta cada cop més per la qualitat en la seva oferta, una estratègia a la qual els turistes responen de manera positiva, segons l’últim Informe sectorial de turisme de CaixaBank Research.

També les entitats financeres poden aportar molt a aquesta aposta del turisme per assolir la seva sostenibilitat. En el cas de CaixaBank, és el primer banc europeu que forma part de l’Organització Mundial del Turisme com a membre afiliat, un nomenament que reflecteix el seu compromís a l’hora de promoure un desenvolupament del turisme sostenible, clau per contribuir als Objectius de Desenvolupament Sostenible.

A més, la divisió CaixaBank Hotels&Tourism dona suport a les empreses del sector mitjançant finançament, amb línies específiques per impulsar la seva dinamització i una sensibilitat especial envers els projectes que contribueixin tant a la sostenibilitat mediambiental com a la inclusió social.

L’any passat (2019), l’entitat va concedir 3.336 crèdits per un valor total de 2.186 milions d’euros per a projectes d’aquest sector, un 16% més. I aquest 2020, ha atorgat el seu Premi a la Responsabilitat Social Corporativa 2020 a Meliá Hotels International pel seu projecte CO2perate, d’optimització dels seus recursos per reduir emissions i consum d’aigua i potenciar el consum d’energies renovables.

Aconseguir un turisme de qualitat i sostenible és una tasca en què ens hem d’implicar tots. Maximitzar la satisfacció dels turistes, així com el benestar de comunitats i ecosistemes, no només és un objectiu desitjable, sinó també assolible.

Accepto les condicions d'ús.