ECONOMIA

El 41 % dels espanyols considera que emprendre és una opció molt atractiva

Temps de Lectura: 3 minuts

El 41 % dels espanyols considera que emprendre és una opció molt atractiva
Avatar

CaixaBank

18 Abril, 2023


Emprendre és una opció molt atractiva per al 41 % dels espanyols, que valora obrir el seu negoci ara o els pròxims anys. Així es desprèn de l’informe AGER 2020 d’Amway, que assenyala que, malgrat tot, el grau d’emprenedoria a Espanya continua per sota del d’altres països europeus i de la resta del món.

El percentatge de persones que fan el pas i s’involucren en iniciatives emprenedores arribava al 5,5 % el 2021, segons l’Informe GEM Espanya 2021-2022. Aquest indicador és lleugerament superior al registrat el 2020 (5,2 %) i té una lectura positiva, ja que el 2021 l’abandonament empresarial va créixer fins al 2,2 %.

Emprenedoria a Espanya

Hi ha moltes raons per les quals una persona es decideix a emprendre a Espanya: oportunitats laborals en un context postpandèmia, continuar amb la tradició familiar, possibilitat de tenir una renda més alta… Tanmateix, la raó principal que esgrimeixen els emprenedors és molt senzilla: la possibilitat de guanyar-se la vida, segons l’Informe GEM 2021-2022.

En aquest sentit, l’informe Amway indica que els emprenedors no només valoren la idea de ser els seus propis caps i treballar en alguna cosa que els apassiona, sinó que el 54 % dels entrevistats també agraeix tenir el control de la seva agenda laboral i poder-se distribuir la feina lliurement.

Per què ens costa emprendre

L’altra cara de la moneda són els obstacles que troben els emprenedors per posar en marxa el seu negoci i que, en gran mesura, són responsables que a Espanya la taxa d’activitat emprenedora (TAE) sigui tan baixa.

L’estudi sobre les aspiracions i els temors professionals de la població espanyola elaborat per IONOS assenyala la falta de suport financer com la principal trava que troben els emprenedors —fins al 64,2 % dels enquestats l’ha destacat—.

Una percepció que corrobora l’informe Amway, que apunta a l’obtenció de capital suficient com la barrera més important a què s’enfronten els emprenedors.

Finançament a emprenedors

El finançament és molt important per a l’emprenedoria i per això ha de deixar de ser un obstacle. En aquest sentit, MicroBank ofereix el finançament per a la posada en marxa o consolidació de petits negocis a emprenedors, autònoms i microempreses.

El 2022, MicroBank va concedir 13.118 microcrèdits a aquests col·lectius, per un valor global de 171,1 milions d’euros. L’import mitjà d’aquests microcrèdits va ser de 13.046 euros, una mica superior als 12.870 euros del 2021.

Accepto les condicions d'ús.