ECONOMIA

El 41 % dels espanyols considera que emprendre és una opció molt atractiva

Temps de Lectura: 3 minuts

El 41 % dels espanyols considera que emprendre és una opció molt atractiva
Avatar

CaixaBank

18 Abril, 2023


Emprendre és una opció molt atractiva per al 41 % dels espanyols, que valora obrir el seu negoci ara o els pròxims anys. Així es desprèn de l’informe AGER 2020 d’Amway, que assenyala que, malgrat tot, el grau d’emprenedoria a Espanya continua per sota del d’altres països europeus i de la resta del món.

El percentatge de persones que fan el pas i s’involucren en iniciatives emprenedores arribava al 5,5 % el 2021, segons l’Informe GEM Espanya 2021-2022. Aquest indicador és lleugerament superior al registrat el 2020 (5,2 %) i té una lectura positiva, ja que el 2021 l’abandonament empresarial va créixer fins al 2,2 %.

Emprenedoria a Espanya

Hi ha moltes raons per les quals una persona es decideix a emprendre a Espanya: oportunitats laborals en un context postpandèmia, continuar amb la tradició familiar, possibilitat de tenir una renda més alta… Tanmateix, la raó principal que esgrimeixen els emprenedors és molt senzilla: la possibilitat de guanyar-se la vida, segons l’Informe GEM 2021-2022.

En aquest sentit, l’informe Amway indica que els emprenedors no només valoren la idea de ser els seus propis caps i treballar en alguna cosa que els apassiona, sinó que el 54 % dels entrevistats també agraeix tenir el control de la seva agenda laboral i poder-se distribuir la feina lliurement.

Per què ens costa emprendre

L’altra cara de la moneda són els obstacles que troben els emprenedors per posar en marxa el seu negoci i que, en gran mesura, són responsables que a Espanya la taxa d’activitat emprenedora (TAE) sigui tan baixa.

L’estudi sobre les aspiracions i els temors professionals de la població espanyola elaborat per IONOS assenyala la falta de suport financer com la principal trava que troben els emprenedors —fins al 64,2 % dels enquestats l’ha destacat—.

Una percepció que corrobora l’informe Amway, que apunta a l’obtenció de capital suficient com la barrera més important a què s’enfronten els emprenedors.

Finançament a emprenedors

El finançament és molt important per a l’emprenedoria i per això ha de deixar de ser un obstacle. En aquest sentit, MicroBank ofereix el finançament per a la posada en marxa o consolidació de petits negocis a emprenedors, autònoms i microempreses.

El 2022, MicroBank va concedir 13.118 microcrèdits a aquests col·lectius, per un valor global de 171,1 milions d’euros. L’import mitjà d’aquests microcrèdits va ser de 13.046 euros, una mica superior als 12.870 euros del 2021.