ECONOMIA

Aprenent finances des de petits

Temps de Lectura: 5 minutos

Avatar

CaixaBank

10 Setembre, 2015


Els difícils anys de crisi econòmica han reforçat la necessitat que tots els sectors de la societat disposin d’una bona educació en l’àmbit financer. És molt important que tothom sigui capaç de comprendre conceptes quotidians del llenguatge bancari i, de la mateixa manera, treballar per fer molt més senzilla aquesta forma de comunicació entre l’entitat i el client.

Educació financera per a nens

Durant la primera quinzena de setembre els més petits es preparen per reprendre les classes. Amb la “tornada al col·le”, els pares, juntament amb les institucions educatives, han de transmetre a les noves generacions els coneixements acumulats, assumint un nou paradigma educacional: l’educació financera dels més petits.

L’objectiu és familiaritzar els nens amb conceptes com: estalvi, deute, despesa, ingrés o pressupost. La millor via educativa és començar a familiaritzar-los amb les realitats econòmiques de la família, com ens indica el portal del pla d’educació financera del Ministeri, un projecte de la CNMV i el Banc d’Espanya. Entre els valors que es volen transmetre, destaquen:

  • Incloure els fills en la planificació de les vacances.
  • Ensenyar el valor dels diners i com fer una despesa responsable.
  • Evitar les compres innecessàries si no s’han pressupostat.
  • Distingir entre el que és necessari i allò que es desitja.
  • Generar estratègies d’estalvi i incentius per a nens.
  • Obertura del primer compte bancari.

Generalment, els nens obtenen els seus ingressos amb la cèlebre paga, que és l’ingrés més útil per aprendre a administrar-se. La paga configura el pressupost personal del nen i pot ser mensual o setmanal. Experts de la CNMV recomanen que “l’ingrés sigui setmanal i sempre amb el mateix import, però s’han d’incloure incentius econòmics en funció de l’ajuda dels fills en les tasques domèstiques o pel seu rendiment escolar”.

En aquest sentit, CaixaBank ofereix diferents solucions enfocades a què els més petits aprenguin a navegar en un entorn econòmic d’una forma didàctica i divertida, de manera que obtinguin una correcta educació financera. Entre els productes orientats a nens i nenes destaquen:

Com va dir una vegada l’escriptor espanyol Francisco de Quevedo, “el que en la joventut s’aprèn, tota la vida dura”. És responsabilitat de tots que les futures generacions rebin una correcta educació financera.

Accepto les condicions d'ús.

Comentaris

Enviar comentari