ECONOMIA

Aprofita els avantatges exclusius per a Accionistes de CaixaBank

Temps de Lectura: 5 minutos

Avatar

CaixaBank

27 Agost, 2013


CaixaBank ha creat un complet programa d’avantatges exclusius pels seus Accionistes per tal de construir un nou model de relació entre aquests i l’entitat.

Programa d’avantatges per a Accionistes de CaixaBank

L’Accionista de CaixaBank pot gaudir d’importants avantatges financeres: en primer lloc, està exempt de pagar comissions per la compra, administració i custòdia de les accions de l’entitat. A més, pot disposar gratuïtament del Compte Inversió Accions CaixaBank, remunerat al 7,50% TAE, amb el que pot realitzar aportacions i acumular els dividends abonats de les seves accions de CaixaBank. També pot disposar, de forma gratuïta, de la Targeta Accionista CaixaBank, que alhora compta amb una sèrie de descomptes associats oferts per les empreses participades pel Grup ”la Caixa” (per a sol·licitar la targeta és necessari tenir un mínim de 1.000 accions de CaixaBank).

Al programa dedicat a l’Accionista s’inclou també l’accés continu a informació econòmica i borsària d’interès, mitjançant els informes diaris, setmanals i mensuals sobre l’evolució de l’acció, la companyia i els mercats que l’Accionista podrà rebre via correu electrònic, o a través de la revista especialitzada Accionistes, una publicació trimestral amb articles sobre l’entitat, els seus resultats i totes les iniciatives que CaixaBank posa a disposició dels seus Accionistes. Per una altra banda, també existeix la possibilitat de subscriure’s a un servei de SMS que informa dels fets més rellevants de la companyia.

Ser accionista de CaixaBank també significa tenir l’oportunitat de participar als esdeveniments culturals organitzats per l’Obra Social de ”la Caixa”, com ara concerts, exposicions i conferències; accedir a ofertes exclusives en oci i viatges, actualitzades de forma periòdica, i a concursos amb atractius premis.

> Consulta l’agenda d’esdeveniments i activitats per a Accionistes de CaixaBank

CaixaBank, a més, ofereix un programa continu de formació presencial i on-line per a Accionistes, proporcionant eines i contingut sobre els mercats financers. A través de la web corporativa de CaixaBank o als cursos presencials organitzats a les principals ciutats espanyoles, l’Accionista té a la seva disposició formació especialitzada sobre borsa, mercats financers i conjuntura econòmica. (Per a poder assistir als cursos presencials es necessari disposar d’un mínim de 1.000 accions de CaixaBank).

El programa d’avantatges exclusives per Accionistes amb més de 1.000 accions es completa amb 6% de descompte en la compra o lloguer d’immobles de Servihabitat i l’obtenció trimestral de punts estrella, en cas de pertànyer al programa multiEstrella.

> Informa’t sobre els avantatges de ser Accionista de Caixabank

Accepto les condicions d'ús.

Comentaris

Enviar comentari