ECONOMIA

Aquestes són les convocatòries obertes per a pimes als fons Next Generation

Temps de Lectura: 5 minutos

Aquestes són les convocatòries obertes per a pimes als fons Next Generation
Avatar

CaixaBank

19 Octubre, 2021


Des que, al mes de juny, la Comissió Europea i el Consell van aprovar el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) d’Espanya, el Govern ha anat avançant en les seves línies mestres, ha llançat diverses convocatòries i ha rebut prefinançament europeu per un valor de 9.000 milions d’euros.

També ha anat avançat algunes de les convocatòries que previsiblement s’anunciaran en els pròxims mesos i que afecten les empreses en els àmbits de mobilitat i renovables, indústria, digitalització, emprenedoria i, encara en estat incipient, en turisme i comerç i formació. A continuació, en destaquem alguns exemples, la seva finalitat i funcionament:

Mobilitat i renovables:

• Programa MOVES Singulars II

Convocatòria destinada a projectes de desenvolupament experimental i innovació en l’àmbit de la mobilitat elèctrica. Està dotada amb un pressupost de 100 milions d’euros per a 2021, i s’esperen edicions per a 2022 i 2023, per un total de 300 milions.

La convocatòria estarà oberta fins al 25 de novembre de 2021 i podran accedir-hi empreses de qualsevol mida, així com centres de recerca, universitats i entitats del sector públic institucional. Es tracta d’una convocatòria en concurrència competitiva, que gestiona l’IDAE. Les sol·licituds s’envien a través de la seu electrònica de l’IDAE.

Consulta’n més detalls aquí.

• Eficiència energètica del sector industrial

Té com a objectiu incentivar totes les actuacions en el sector industrial que redueixin les emissions de diòxid de carboni i el consum d’energia final mitjançant la millora de l’eficiència energètica.

Compta amb un pressupost de 377 milions d’euros, i les sol·licituds es podran presentar davant de les comunitats autònomes i les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla fins al 30 de juny de 2023. Aquestes ajudes es concediran de manera directa.

Podran participar-hi empreses que tinguin la consideració de pime o de gran empresa del sector industrial, el CNAE de 2009 del qual estigui dins de la selecció establerta.

Les actuacions elegibles en aquest àmbit seran la millora de la tecnologia en equips i processos industrials amb una ràtio econòmica energètica màxima de 14.379 (inversió elegible/tep d’estalvi d’energia final en un any) i la implantació de sistemes de gestió energètica amb una ràtio econòmica energètica màxima de 14.501 (inversió elegible/tep d’estalvi d’energia final en un any).

• Programa PREE 5000

El seu objectiu és impulsar la sostenibilitat de l’edificació en municipis de menys de 5.000 habitants mitjançant actuacions que van des de canvis en l’aïllament tèrmic fins a la millora de l’eficiència energètica de la il·luminació. Aquest programa té un vessant social, ja que es prestarà especial atenció a la concessió d’ajudes per rehabilitar edificis que acullen a col·lectius vulnerables i afectats per pobresa energètica.

Té un pressupost de 50 milions d’euros per repartir entre les comunitats autònomes en funció del nombre de municipis i nuclis de menys de 5.000 habitants i de la seva població en cada comunitat autònoma, ponderats al 50 % cada criteri.

Es podran sol·licitar les ajudes fins al 31 de desembre de 2023 davant de les comunitats autònomes. Les actuacions subvencionables se centraran en la millora de l’aïllament tèrmic, en la millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques i en la millora de les instal·lacions d’il·luminació.

Podran participar-hi, entre d’altres, persones físiques o jurídiques de naturalesa privada o pública que siguin propietàries d’edificis existents destinats a qualsevol ús; empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d’edificis que acreditin aquesta condició i empreses de serveis energètics (ESE) o proveïdors de serveis energètics.

Consulta’n més detalls aquí.

Emprenedoria:

• Fons Next Tech

El Fons Next Tech o FOND-ICO Next Tech és un fons de capital de risc llançat com a col·laboració entre l’ICO, la Secretaria d’Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial (SEDIA) i Axis Participaciones Empresariales (Axis).

Es tracta d’un fons de fons que neix per oferir finançament a empreses emergents i en creixement, amb l’objectiu de mobilitzar inversió en tecnologies avançades (deep tech), com la intel·ligència artificial, la ciberseguretat, les big data o altres tecnologies disruptives. Per tant, s’adreça a start-ups i scale-ups i cerca atreure capital privat i assentar el sector de private equity a Espanya.

El fons invertirà en fons o vehicles que inverteixin majoritàriament en companyies espanyoles tecnològiques i que tinguin presència i experiència a Espanya. El Next Tech invertirà fins a 100 milions o un màxim del 49 % de la mida de fons o vehicles. També es tenen en compte possibles inversions directes d’entre 5 i 20 milions d’euros juntament amb coinversors privats en scale-ups.

L’ICO proporcionarà el finançament, actualment, de fins a 2.000 milions d’euros ampliables fins a 4.000. Axis, com a societat gestora de capital de risc del grup ICO, efectuarà les funcions necessàries per a l’administració, gestió i representació del fons. La SEDIA, per part seva, durà a terme tasques de dinamització i identificarà i captarà projectes i empreses susceptibles de finançar amb el fons.

Consulta’n més detalls aquí.

Indústria

• Desplegament d’energies renovables en comunitats energètiques

Es tracta d’un paquet d’incentius a l’autoconsum i a l’emmagatzematge, amb fonts d’energia renovables. L’IDAE ha definit les bases reguladores del programa, dotat amb 660 milions d’euros, ampliables fins a 1.320 milions, al Reial decret 477/2012, de 29 de juny.

Aquests fons estan repartits entre les comunitats autònomes, que hauran de publicar les seves convocatòries (de concurrència simple) i fer arribar les subvencions als beneficiaris finals. El paquet se subdivideix en 6 programes d’incentius:

‒ Els programes 1, 2 i 3 estan destinats al finançament d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable i la incorporació de sistemes emmagatzematge d’energia en sectors productius de l’economia. Hi podran participar empreses, autònoms i agrupacions d’aquests.

‒ Els programes 4 i 5 estan destinats al finançament d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable i la incorporació de sistemes emmagatzematge d’energia en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector. Hi podran participar particulars, comunitats de propietaris i autònoms.

‒ Finalment, el programa 6 està destinat al finançament d’instal·lacions d’energies renovables tèrmiques en el sector residencial.

Consulta’n més detalls aquí.

Digitalització:

• Programa Digital Toolkit

Es tracta del programa més ambiciós del Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital, amb un pressupost de 3.000 milions d’euros. Està destinat a la implantació de solucions de digitalització bàsica en el teixit empresarial espanyol, incloent-hi autònoms, micropimes i pimes.

Finançarà un conjunt de paquets bàsics de digitalització que permetran impulsar la implantació efectiva del comerç electrònic de manera segura i responsable, la digitalització de les relacions amb l’Administració i amb els clients, el desenvolupament de processos interns sense papers, la implantació de la factura electrònica, o el màrqueting digital.

El gestionarà l’agència estatal Red.es i s’espera que es desenvolupi sobre la plataforma AceleraPyme. A través d’aquest lloc, les empreses podran fer un test de maduresa digital que els recomanarà el tipus de solucions a les quals podran optar a la plataforma, i que oferiran tercers proveïdors. S’espera que el mecanisme per a la recepció de les subvencions sigui mitjançant un descompte a la factura.

A més dels exemples esmentats, durant el mes de novembre també es publicaran noves convocatòries per al sector industrial relacionades amb l’economia circular, dins del component 12 del PRTR, així com el llançament de les bases reguladores i el mateix programa Digital Toolkit per a la digitalització d’empreses.

De cara a desembre, s’esperen les convocatòries incloses dins del Pla de Mesures davant el Repte Demogràfic i els plans de sostenibilitat turística en destinacions (component 14).

Si estàs interessat a accedir als fons europeus Next Generation, consulta l’espai “Ajudes públiques” de CaixaBank i Minsait, on trobaràs un cercador d’ajudes i informació d’interès.

Accepto les condicions d'ús.