ECONOMIA

Declaració de la renda 2022: tot el que necessites saber

Temps de Lectura: 5 minuts

Declaració de la renda 2022: tot el que necessites saber
Avatar

Pedro Rodríguez Mateo

Asesoría Fiscal CaixaBank

05 Abril, 2023


Els dies es fan més llargs, el clima esdevé més temperat i és hora de presentar la declaració de la renda. Tant si hem de fer el tràmit de manera independent com si el confiem a un professional, és recomanable informar-se’n bé, ja que cada any s’introdueixen novetats importants.

Quan comença la campanya de la renda 2022?

La declaració per a l’impost de la renda de les persones físiques (IRPF) per a l’exercici fiscal del 2022 s’ha de presentar entre els dies 11 d’abril i 30 de juny de 2023. Això sí, el 27 de juny és l’últim dia per presentar la declaració amb resultat per ingressar amb domiciliació bancària. Aquest és el termini general per a la presentació per internet.

Per als contribuents que prefereixen presentar la renda 2022 per telèfon amb el “Pla li truquem”, amb l’assistència del personal de l’Agència Tributària, el termini va del 5 de maig al 30 de juny de 2023 (amb sol·licitud de cita prèvia des del 3 de maig i fins al 29 de juny).

Finalment, per ser atès presencialment a les oficines de l’Agència Tributària, el termini va de l’1 al 30 de juny de 2023 (sol·licitud de cita des del 25 de maig fins al 29 de juny).

La cita per a la presentació telefònica o presencial es pot demanar per internet, a l’app de l’Agència Tributària o trucant als telèfons 91 535 73 26 / 901 12 12 24 per a la cita telefònica i 91 553 00 71 / 901 22 33 44 (de dl. a dv., de 9 a 19 h) per a la presencial. És molt important respectar les dates establertes per evitar sancions per part d’Hisenda.

Qui ha de fer la declaració de la renda 2022?

El llindar a partir del qual és obligatori presentar-la es manté en 22.000 euros de rendiments del treball en cas que es tingui un només pagador. En el cas de dos o més pagadors, el llindar és de 14.000 euros, sempre que l’import percebut pel segon (i per la resta de pagadors) superi els 1.500 euros anuals. Aquest mínim pujarà a 15.000 euros a partir de la renda 2023 (que és la que s’haurà de presentar la primavera del 2024).

Els autònoms solen ser el col·lectiu amb més dubtes a l’hora de presentar la declaració de la renda. En aquest cas, es pot dir que pràcticament tots estan obligats a presentar-la.

En concret, la Llei hi obliga totes les persones amb uns rendiments per activitats econòmiques superiors als 1.000 euros en conjunt i unes pèrdues patrimonials de quantia igual o superior a 500 euros durant l’exercici passat. També han de presentar la declaració de la renda totes les persones que hagin obtingut l’ingrés mínim vital (IMV).

Quant desgrava el pla de pensions?

Disminueix la quantitat deduïble per la despesa en sistemes de previsió social, és a dir, les aportacions a plans de pensions. Si fins ara es podien deduir fins a 2.000 euros, ara aquesta quantitat baixa a 1.500.

Quins són els trams de l'IRPF?

Si guanyes més, pagues més. Aquest és, bàsicament, el criteri dels trams en què es divideixen els tipus que cal aplicar a l’hora de pagar l’IRPF.

  • Primer tram: fins als 12.450 euros anuals correspon un 19% d’impost.
  • Segon tram: entre 12.450 i 20.199 euros anuals s’aplica un percentatge del 24%.
  • Tercer tram: entre 20.200 i 35.199 euros anuals, el percentatge és del 30%.
  • Quart tram: entre 35.200 i 59.999 euros anuals, es paga el 37%.
  • Cinquè tram: entre 60.000 i 299.999 euros anuals, es paga un percentatge del 45%.
  • Sisè tram: A partir de 300.000 euros anuals correspon un percentatge del 47%.

Què ocorre si he cobrat d'un ERTO o una prestació per desocupació?

Les prestacions percebudes en concepte d’ERTO o per desocupació es qualifiquen de rendiment de treball subjectes a IRPF. No n’estan exemptes en cap cas.

Per tant, si el treballador en un ERTO o que cobra prestacions té més d’un pagador durant l’exercici, podria estar obligat a presentar la declaració si l’import percebut pel segon i la resta de pagadors (per ordre de quantia) supera els 1.500 euros anuals i la suma de tots els seus rendiments del treball durant l’any supera els 14.000 euros. Cal tenir en compte que l’Estat, o el SEPE, es consideren com un segon pagador si s’ha obtingut un altre salari durant l’exercici.

Tanmateix, en cas que el treballador només hagi rebut ingressos procedents de l’ERTO o de la prestació —i la quantitat total percebuda no superi els 22.000 euros—, llavors no estarà obligat a presentar la declaració.

Tributa l'ajuda de 200 euros a llars vulnerables?

La resposta a aquesta pregunta és sí: el contribuent està obligat a tributar aquesta ajuda en la declaració de la renda corresponent a l’exercici en què es cobri, en concepte de guany patrimonial que haurà d’integrar en la base imposable general de l’impost.

Accepto les condicions d'ús.