SOSTENIBILITAT

Radiografia de l’emprenedor social: com és i què el motiva?

Temps de Lectura: 4 minuts

Radiografia de l’emprenedor social: com és i què el motiva?
Avatar

CaixaBank

12 Juliol, 2023


L’emprenedoria social és una manera de generar valor social en resoldre problemes que afecten les persones o el medi ambient, una forma de posar la innovació i la capacitat laboral al servei del canvi social esperat. En què consisteix l’emprenedoria social i quines són les característiques de les persones que la duen a terme? Com és l’emprenedor social darrere del projecte?

Què és un emprenedor o emprenedora social?

Una persona emprenedora social és aquella que persegueix emprendre amb l’objectiu de resoldre algun problema social.

Segons la Comissió Europea, l’empresa social és “un operador de l’economia social l’objectiu principal del qual és generar un impacte social, en comptes d’obtenir beneficis per als seus propietaris o accionistes; que destina la major part d’aquests beneficis a aconseguir els seus objectius socials i els gestiona de forma responsable, transparent i innovadora, involucrant els seus treballadors, clients i accionistes implicats en la seva activitat empresarial”.

Així, l’emprenedor social és la persona que impulsa una d’aquestes empreses que es caracteritzen especialment pels seus objectius no econòmics, és a dir, pel seu afany per provocar un impacte social determinat.

L’objectiu no econòmic de l’emprenedor social

L’objectiu primordial d’una empresa sol ser d’índole econòmica, per exemple, assolir un determinat benefici en el futur. Tanmateix, l’emprenedor social té com a meta principal el benestar social. Si escau, el benefici econòmic és una meta secundària que li permetrà dur a terme la primera. És a dir, una palanca per al canvi.

D’aquesta manera, l’emprenedor social no només s’esforça per obtenir beneficis econòmics, sinó que cerca promoure el progrés i la millora de la qualitat de vida en la societat.

De fet, sovint els beneficis econòmics generats per l’emprenedor social a través del seu projecte acaben en mans d’algun col·lectiu desafavorit o projecte. És força habitual que les empreses socials donin capital a diverses causes o formin part de projectes més amplis que actuen com a paraigua per a sectors socials. També que estableixin relacions d’ajuda mútua.

Hi ha un perfil d’emprenedor social a Espanya?

L’emprenedora o l’emprenedor social solen ser persones inconformistes, rebels i motivades, que senten la responsabilitat social com a seva i que necessiten fer del món un lloc millor. És freqüent que siguin activistes en diferents àmbits i que sentin una determinada urgència per dur a terme alguns projectes que suposin millores per a la gent.

Encara que no hi ha informes específics sobre aquest tipus de perfils al nostre país, hi ha estudis internacionals que intenten aproximar les qualitats i motivacions dels emprenedors socials.

Pel que fa a la motivació per posar en marxa una empresa social, algunes investigacions apunten a una sèrie de factors com el desenvolupament social a través del canvi, ajudar sectors marginats de la societat, donar cobertura a alguna necessitat detectada en la societat o la sostenibilitat.

Pel que fa a les característiques individuals dels emprenedors socials, juntament amb les ja esmentades, n’hi hauria d’altres com la proactivitat i també la capacitat a l’hora d’afrontar riscos. La creativitat i la responsabilitat són també trets que solen compartir els emprenedors socials. Actituds emocionals com l’altruisme, la compassió o l’empatia també solen ser habituals en aquests perfils.

Altres treballs recullen com a característiques dels emprenedors socials el seu elevat nivell de compromís, la seva resiliència per superar les adversitats o la seva capacitat per generar confiança en altres persones. També solen compartir alguns trets de personalitat amb els emprenedors clàssics, com el carisma o l’autoexigència a la feina.

L’emprenedor social a Espanya

Un dels informes més recents sobre l’emprenedoria social a Espanya és el European Social Enterprise Monitor 2021-2022, d’ESADE, Euclid Network i la Comissió Europea. Algunes de les dades més interessants són:

● Gairebé tot el teixit empresarial social són pimes (84,9 %).
● No hi ha una fórmula jurídica única, sinó un ampli ventall, encara que destaquen la SL (30 %), l’associació (30 %), la fundació (22,5 %) i la cooperativa (12,5 %).
● Les dones formen part del 42 % de l’equip fundador, el 50,5 % dels consells o patronats, el 52,1 % dels equips de direcció i el 63,1 % de la plantilla.
● En el sector es respira optimisme i, encara que ningú no sap què passarà en el futur, més del 60 % de les empreses socials pensen que creixeran en el futur.

L’emprenedor social és una persona que mira cap al futur a la recerca de canvis que ajudin la societat a millorar. La seva empresa social és l’eina que li permetrà dur a terme la seva visió i provocar aquests canvis que acabaran impactant en la vida de les persones.

Si ets un emprenedor social i vols posar en marxa el teu projecte, CaixaBank et proposa sol·licitar el préstec social de MicroBank, que finança l’inici, la consolidació o l’ampliació de l’entitat/empresa social tant en inversió com en capital circulant.

Accepto les condicions d'ús.