ECONOMIA

Consum responsable: què és i per què cada cop serà més important

Temps de Lectura: 5 minuts

Consum responsable: què és i per què cada cop serà més important
Avatar

CaixaBank

04 Novembre, 2020


En els moments de crisi cal aprendre a bregar amb la incertesa i la pandèmia de la COVID-19 és un d’ells. Encara no es coneixen del cert quines repercussions tindrà aquest esdeveniment, que va arribar a refredar l’activitat econòmica de milions de ciutadans i empreses d’arreu del món. El que sí que ja s’intueix és que moltes de les inèrcies anteriors canviaran i, probablement, ho faran per a sempre. El consum de les famílies és, potser, un dels canvis més evidents.

En aquest context, conceptes com ara el consum responsable tindran cada cop una importància més gran. Es tracta d’una tendència que ja era aquí abans que el coronavirus entrés en escena i que guanyarà encara més protagonisme en un futur pròxim. Davant d’un panorama econòmic incert, comprar de manera intel·ligent i sostenible sembla la millor de totes les estratègies.

Canvis en el consum

Durant els darrers mesos s’han modificat diversos factors en el consum de les famílies. Un dels exemples més evidents és l’impuls que ha pres el comerç electrònic a causa del confinament. Tot i que ja formava part de la nostra vida quotidiana, moltes persones es van començar a familiaritzar amb la venda a distància per aprovisionar-se mentre romanien tancats a casa seva. Com a resultat de tot plegat, en sectors com ara el dels supermercats, el comerç en línia s’ha arribat a multiplicar per cinc.

Tampoc la nostra percepció de les compres que fem és la mateixa. Els nostres hàbits de consum s’han modificat durant l’estat d’alarma i la confiança dels consumidors trontolla. L’Índex de Confiança del Consumidor (ICC), elaborat pel CSIC, apuntava a un descens del 41,8% entre els mesos de març i abril en aquest indicador.

Tot sembla indicar que la manera que tenim de consumir tindrà més importància que mai després d’aquesta experiència. Així ho apunta una enquesta feta durant el confinament per l’escola universitària ESCODI de la Universitat de Barcelona: el 75% dels participants va expressar el seu desig que es redueixi el consumisme i més del 60% s’estava replantejant les seves necessitats. El director de l’estudi assegura que ens dirigim cap a un model de consum més responsable, no tan sols per qüestions econòmiques, sinó també per una conscienciació mediambiental més gran.

Què és el consum responsable

De fet, el consum responsable no només té en compte la realització de compres més racionals i equilibrades amb l’economia de la família. Aquest concepte consisteix en la tria de productes i de serveis d’acord amb diversos criteris. Un preu adequat o la necessitat, per descomptat, en són només dos, però també ho són l’impacte ambiental, l’impacte social, l’ètica de les empreses que els produeixen i les condicions de les persones que intervenen en l’elaboració del producte o en la prestació del servei.

Així, el consum responsable parteix d’un principi fonamental: només hem d’adquirir els productes que realment necessitem. Es tracta, bàsicament, de saber comprar i fer-ho de manera conscient, tenint en compte conceptes com ara l’ètica, l’ecologia o la solidaritat que hi ha darrere dels productes i dels serveis.

Beneficis del consum responsable

Comprar i consumir de manera responsable té diversos avantatges. Entre els més immediats hi trobem l’estalvi econòmic que suposa per a aquells que l’exerceixen. Un benefici sobretot important en moments d’incertesa econòmica. Tanmateix, el consum responsable va molt més enllà.

Bàsicament, els beneficis que pot aportar el desenvolupament d’hàbits responsables en aquest sentit són de dues classes: mediambientals i socioeconòmics. Això resulta molt senzill de comprendre amb un exemple ben concret, com seria el del consum de productes i serveis de proximitat, que s’emmarca dins del concepte de consum sostenible. De fet, apostar-hi suposa una reducció en les emissions d’efecte d’hivernacle, i també un estalvi important d’energia i recursos, simplement perquè no han de recórrer llargues distàncies per arribar al consumidor. I també es redueixen els embalatges, ja que no demanen tanta protecció com els productes importats.

Quant al vessant socioeconòmic, el comerç de proximitat facilita la implantació de tècniques de producció sostenibles i afavoreix la fixació de població en zones que, altrament, acabarien per quedar deshabitades. D’aquesta manera, els hàbits sostenibles de consum contribueixen no tan sols a promoure l’economia d’aquestes zones i a la supervivència dels petits productors, sinó també a preservar el seu patrimoni natural i cultural.

El motor dels ODS

Aquest tipus de consum, que cada cop més persones exerceixen conscients del seu poder transformador, és la base d’un dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) fixats per l’ONU en la seva Agenda 2030: Consum i producció responsables. Aquest objectiu persegueix, bàsicament, crear guanys nets de les activitats econòmiques i millorar la qualitat de vida mitjançant la reducció de la utilització dels recursos, la degradació i la contaminació.

CaixaBank està compromesa en la promoció d’aquest objectiu mitjançant accions com ara la concessió de microcrèdits i finances d’impacte social per un valor de 724,8 milions d’euros el 2019, juntament amb 1.546 milions de dòlars en préstecs verds. A més a més, l’entitat s’ha adherit a l’aliança mundial UNEP FI, que promou el finançament per al desenvolupament sostenible, i també als Principis de Banca Responsable.

El consum responsable és tan important que el seu exercici pot ser determinant a l’hora de complir amb uns altres ODS. En tractar-se d’un hàbit sostenible, també ajuda a preservar el medi ambient i els recursos naturals, a més de promoure una economia més inclusiva i de fomentar la igualtat.

Un dels exemples més evidents és l’objectiu número 1 (Fi de la pobresa), ja que en consumir productes de comerç just, promovem un repartiment equitatiu de la riquesa i també la instauració de condicions laborals dignes en diverses comunitats. Aquests dos factors també incideixen en uns altres ODS, com ara el número 10 (Reducció de les desigualtats) o el 8 (Treball digne i creixement econòmic).

Pel que fa a la seva influència sobre l’entorn, el consum responsable està relacionat amb objectius com ara el número 13 (Acció climàtica), el 14 (Vida submarina) o el 15 (Vida terrestre). Això és degut a l’important estalvi de recursos que va vinculat a una conscienciació més gran a l’hora de consumir. Si només comprem el que necessitem i, a més, ens assegurem que la seva producció i distribució són respectuoses amb el medi ambient, estarem protegint el planeta i el seu futur.

Com podem incorporar el consum responsable a la nostra vida

Ara que ja sabem què és el consum responsable, convé conèixer també algunes pautes per incorporar-lo al nostre dia a dia. La Fundació SERS n’ofereix algunes, d’entre les quals destaquen les següents:

– Evitar el consum prescindible: abans de comprar, convé plantejar-se si un producte o servei és realment imprescindible.

– Informar-se abans de comprar: convé disposar de prou informació sobre els productes que comprem, quines primeres matèries fan servir, en quines condicions treballa el personal que els fabrica o si els processos de producció impacten sobre el medi ambient. L’etiquetatge i una petita investigació pel nostre compte ens poden ajudar molt en aquest sentit.

– Reutilitzar els productes: per exercir el consum responsable cal dir adeu als productes d’un sol ús. Reutilitzar i reparar un producte, portar-lo a un comerç de segona mà o donar-lo ajudarà a allargar-ne la vida útil i endarrerirà el moment de fer una nova compra. Si no és possible, la millor opció és reciclar-lo per aprofitar-ne els materials i reduir residus.

– Pensar en local: a més de dinamitzar l’economia del nostre entorn, ajudarem a reduir les emissions contaminants del transport i ens proveirem de productes frescos i saludables.

– Considerar el Comerç Just: aquesta eina de cooperació facilita l’accés al mercat als productors més desafavorits i contribueix a reduir la desigualtat, un altre dels ODS marcats per l’ONU. A més a més, els productes amb segell de Comerç Just asseguren els drets dels productors i treballadors implicats en la seva producció.

Apostar pel consum responsable és apostar pel planeta, per la societat i per una economia inclusiva. És una bona manera de convertir la crisi sanitària en una oportunitat per avançar en aquesta cerca de la sostenibilitat que perseguim els ciutadans d’arreu del món.

Accepto les condicions d'ús.