INNOVACIÓ

Com preparar el teu currículum per convèncer un robot

Temps de Lectura: 5 minuts

Com preparar el teu currículum per convèncer un robot
Avatar

CaixaBank

19 Desembre, 2022


Cada vegada és més freqüent la inclusió de robots i automatització en els processos de selecció laboral com un primer filtre. En alguns casos, les empreses també fan servir eines d’intel·ligència artificial i, per això, convé orientar els currículums a aquests sistemes.

Cal pensar en la neteja del document, l’accessibilitat, l’ús de paraules clau orientades a l’empresa, el lloc o les competències bàsiques sol·licitades.

Evita els formats en imatge i les floritures gràfiques

Llevat que l’objectiu del currículum sigui destacar en camps com ara la il·lustració o el disseny, es recomana evitar l’ús d’imatges. Això inclou els currículums escanejats.

És important que el robot sàpiga que aquí hi ha text i que pugui llegir-lo, raó per la qual s’aconsella utilitzar arxius en PDF o DOCX, llegibles tant per part de persones com per màquines. Convé evitar els arxius PNG o JPEG.

Relacionat amb això, no acostuma a ser gens bona idea incloure floritures gràfiques que impedeixen llegir el text, com ara múltiples colors, degradats o fons amb diversos colors.

Pel que fa a la tipografia, com més simple i universal, millor. Això evitarà eliminacions en cas que no sigui possible llegir-la. Arial, Calibri o Cambria són unes opcions prou bones.

La informació acadèmica a sota de la informació professional?

Hi ha força debat sobre si convé destacar la informació acadèmica a sobre de l’experiència professional a l’hora de plantejar l’estructura del currículum.

Tot i que no hi ha una resposta única, perquè cada entorn i sector tenen les seves particularitats, acostuma a ser més interessant prioritzar l’experiència professional. Ben sovint, l’educació bàsica actua com a filtre de cribratge, però no aporta res extra com sí que passa amb l’experiència.

En cribratges curriculars duts a terme amb robots, probablement aquesta pregunta no tingui gaire sentit, però quan s’utilitzen sistemes d’intel·ligència artificial, és possible que l’ordre sí que hi influeixi. Per exemple, si el model s’entrena amb currículums que inclouen l’experiència a la part superior, aleshores, puntuaran millor. El consell dels experts acostuma a apuntar que cal situar l’experiència en primer lloc.

Posar l'accent en l'ús de paraules clau

Els robots que revisen currículums fan ús de tècniques de text mining. Això vol dir que analitzen textos a la recerca de paraules específiques o relacionades amb unes altres. Així mateix, organitzen la informació en forma de resum o generen classificacions ponderades depenent de si apareix un terme o un altre.

Incloure «gestió» pot no ponderar tant com «coordinació», però és probable que fins i tot així rebi algun punt. Tot això, s’ha de tenir en compte a l’hora de pensar com preparar un currículum.

La clau, és clar, és saber quins termes puntuen més o menys o quins resulten imprescindibles.

  • Simplifica els teus llocs de treball. Evita textos comercials per descriure l’acompliment de llocs previs —encara que després els afegeixis en un altre lloc—, de manera que quedi molt clar el lloc que vas tenir en el passat. Per exemple, «científic de dades» o «redactor» són més adequats que no pas «extrec coneixement a partir de les dades» o «creo textos persuasius», respectivament. No convé que el robot no trobi algunes paraules.
  • Introdueix termes en funció del lloc. Ja sigui en una breu descripció, en una nota a peu de currículum o en llocs previs, resulta interessant emular o imitar l’oferta de treball. Si l’oferta parla d’«enginyer a Valladolid per a xarxes de telefonia» i se’n té experiència, seria convenient imitar el text tal com està.
  • No oblidis paraules clau de requisits. Molts llocs de treball inclouen llistes amb requisits imprescindibles i d’altres que resulten atractius per a l’empresa. Si es tenen, no té cap sentit no esmentar-los. Alguns exemples són «ofimàtica», «secretari», «Python», «ciberseguretat» o «IT». Aquestes paraules clau també poden incloure l’empresa o el sector. Per exemple, «estacions base de telefonia» o «electricitat».

Òbviament, convé prestar atenció a possibles errates. Per exemple, l’estàndard «ZigBee», escrit «ZigBe», pot resultar irreconeixible.

Convé evitar paraules que penalitzin?

Molts currículums tradicionals inclouen un apartat «Sobre mi» o informació personal, tot i que no queda gaire clar de quina manera això podria afectar o no a la lectura per part d’una intel·ligència artificial. En el cas d’un robot o d’una màquina experta, no representa problema perquè simplement ignorarà el que no necessita, però les intel·ligències artificials presenten els seus propis biaixos i podríem quedar descartats per alguna cosa com aquesta.

Si es vol incloure una breu carta de presentació, convé seguir, en tot cas, un llenguatge formal i evitar elements que penalitzarien en una conversa normal amb qualsevol persona. Això serà important més endavant, perquè si passa el filtre del robot, el currículum acabarà a les mans d’un humà que el llegirà i al qual també haurem de causar una bona impressió.

Històricament, s’han donat tot un seguit d’instruccions sobre etiqueta a l’hora d’anar a una entrevista de feina. Per bé que les normes estètiques s’han relaxat molt, han aparegut altres etiquetes, aquest cop digitals, que convé no ignorar.

Accepto les condicions d'ús.