ECONOMIA

Deduccions per millorar la declaració de la renda del 2022 abans no acabi l’any

Temps de Lectura: 5 minuts

Deduccions per millorar la declaració de la renda del 2022 abans no acabi l’any
Avatar

Pedro Rodríguez Mateo

Asesoría Fiscal CaixaBank

12 Desembre, 2022


No sempre ens en recordem, però la declaració de la renda que fem cada any correspon, en realitat, a l’exercici anterior. Què significa això? Que fins a finals d’aquest any tenim temps d’actuar per millorar la pròxima declaració de la renda.

Donacions a ONG, amortització de la hipoteca i fins i tot obres a casa són actuacions que poden aportar avantatges fiscals i, per tant, ajudar-nos a millorar la declaració de la renda del 2022, que serà la que presentarem durant el 2023.

Donacions a ONG

Sabies que les donacions solidàries a ONG poden ajudar-te a millorar la teva pròxima declaració de la renda? Efectivament, el suport a una causa, tant a través de quotes periòdiques com de donacions puntuals —també les que es fan a través d’SMS o Bizum— és un dels casos que Hisenda té en compte per aplicar deduccions de cara a l’IRPF.

Concretament, els primers 150 euros que es donen tenen una deducció del 80%. A partir d’aquí, es pot deduir el 35%, o fins al 40% si durant els dos anys anteriors s’han fet donacions, com a mínim, del mateix import i a la mateixa organització. La base de la deducció per donatius, donacions i altres aportacions no podrà superar, amb caràcter general, el 10% de la base liquidable de l’exercici.

Tanmateix, cal saber què s’entén per donacions solidàries: només es poden deduir les que es facin a associacions declarades d’utilitat pública i organitzacions no governamentals que compleixen els requisits que recull la Llei 49/2002. Tampoc no es poden deduir les donacions anònimes, ja que es necessita un certificat expedit per l’organització amb les dades relatives a les donacions.

Amortització de la hipoteca

Aquesta és una deducció molt comuna en la declaració de la renda, encara que no tothom que n’han subscrit una pot accedir-hi. De fet, només poden aplicar-la els que van adquirir l’immoble abans del 2013 i sempre que es tracti del seu habitatge habitual. Això vol dir que no se’n podrà beneficiar una persona que s’hagi mudat i hagi destinat l’immoble a lloguer.

Si ets entre els possibles beneficiaris d’aquesta deducció, tens temps fins al 31 de desembre per fer alguna amortització extraordinària del préstec hipotecari destinat a l’adquisició de l’habitatge habitual que t’ajudi a assolir la base màxima.

Tingues en compte que, a la majoria de les comunitats autònomes, et pots deduir fins al 15% de les despeses d’adquisició —inclouen l’amortització, els interessos i altres despeses relacionades amb el finançament—, amb una base màxima de 9.040 euros per declaració (en el cas dels matrimonis amb cònjuges que presentin declaracions individuals, la base de deducció serà de 9.040 euros per declaració, és a dir, un total de 18.080 euros per al matrimoni).

Obres de millora energètica

Tot i que fa poc s’han ampliat els terminis un any més, les obres fetes en habitatges habituals o llogats per millorar-ne l’eficiència energètica dutes a terme aquest any i començades des del 6 d’octubre del 2021 es podran deduir en la declaració de la renda.

Concretament, seran objecte de deducció les obres següents:

– Les que permetin reduir almenys el 7% la demanda de calefacció i refrigeració de l’habitatge. En aquest cas, es pot deduir el 20% de les quantitats satisfetes per les obres, fins a 5.000 euros.

– Les obres de millora que redueixin en almenys un 30% el consum d’energia primària no renovable en un habitatge, o bé que aconsegueixin una millora de la qualificació energètica de l’habitatge per obtenir una classe energètica A o B, en la mateixa escala de qualificació. La deducció serà del 40%, fins als 7.500 euros.

– Les obres de rehabilitació energètica en edificis d’ús eminentment residencial que comportin una reducció del consum similar a l’anterior. En aquest cas, es pot arribar a una deducció del 60% i fins a 5.000 euros anuals, amb un màxim acumulat de fins a 15.000 euros.

En qualsevol cas, les millores cal acreditar-les amb els certificats d’eficiència energètica corresponents, expedits abans i després de les obres. Aquest últim document serà el que marqui en quin exercici s’efectuarà la deducció corresponent. Així que, si fa poc has acabat obres i t’interessa deduir-ne les despeses en aquest exercici, sol·licita com més aviat millor el certificat posterior.

Plans de pensions

Les aportacions a plans de pensions permeten estalviar impostos per cada euro que s’hi destina fins al més baix dels límits següents: el 30% de la suma de rendiments del treball i activitats econòmiques, o un màxim anual de 1.500 euros. Aquest límit s’incrementarà en 8.500 euros sempre que aquest increment provingui de contribucions empresarials o aportacions del treballador, quan el treballador aporti el mateix o menys que l’empresa.

Si has fet aportacions a un pla de pensions abans del 31 de desembre del 2006, podràs aplicar una reducció del 40% sobre aquestes quantitats si rescates aquestes aportacions en forma de capital.

Això sí, els canvis en la legislació han dut a una situació peculiar: si la contingència que et permet el rescat —com una jubilació, dependència, incapacitat o defunció del titular si heretes el pla de pensions— s’ha produït concretament els anys 2014 o 2020, només tindràs fins a finals d’aquest any per rescatar el capital i aplicar aquesta reducció del 40%. Si és el teu cas, convé que consultis amb un assessor fiscal com més aviat millor perquè t’indiqui què et convé fer i les opcions que tens a la teva disposició.

Col·legis professionals, quotes de sindicats i partits polítics

Les quotes de suport a una ONG no són les úniques que aporten deduccions en la declaració de la renda. Les d’afiliació a sindicats, col·legis professionals i partits polítics també es consideren despeses deduïbles dels rendiments del treball.

En les quotes col·legials, es poden deduir fins a 500 euros anuals, sempre que l’afiliació al col·legi corresponent sigui imprescindible per exercir la professió. Aquest és el cas, per exemple, d’advocats, arquitectes o metges.

Pel que fa a les quotes sindicals, es pot deduir entre el 20% i el 35% del total aportat, segons els casos. En el cas de les aportacions a partits polítics, federacions, coalicions o agrupacions d’electors, la deducció serà del 20%, amb un límit de 600 euros.

Accepto les condicions d'ús.