SOSTENIBILITAT

Els sis factors clau per incorporar la responsabilitat mediambiental en les empreses

Temps de Lectura: 5 minutos

Els sis factors clau per incorporar la responsabilitat mediambiental en les empreses
Avatar

CaixaBank

29 Juny, 2017


L’esgotament de l’aigua dolça, la pluja àcida, l’augment de l’acidesa dels sòls, la contaminació atmosfèrica… són només alguns dels problemes que assetgen avui el nostre planeta. Sobre aquesta problemàtica, i sobre la urgent necessitat de pal·liar aquests fenòmens, tractava la campanya de les Nacions Unides d’aquest passat 5 de juny en el Dia Mundial del Medi Ambient, una jornada dedicada a sensibilizar la població mundial en matèria de sostenibilitat i medi ambient.

Més enllà de l’acció individual, un actor clau i decisiu són les empreses i el seu impacte en la natura. Així es posa de manifest al quadern “Medi ambient: desafiaments i oportunitats per a les empreses, elaborat en el marc de la Càtedra de CaixaBank de Responsabilitat Social Corporativa.

S’hi exposa la importància d’incorporar en les companyies la responsabilidad mediambiental i els beneficis que aquesta comporta: “La responsabilitat mediambiental, a més de ser un deure legal i moral per a les empreses, redunda en el benefici de l’entitat, ja que comporta la introducció d’una estratègia i una filosofia de gestió que multiplica l’eficiència i promou la implicació de totes les parts interessades”.

Però de quina manera poden les empreses incloure aquesta filosofia en el seu dia a dia? El Quadern 33 ens acosta sis claus per integrar les preocupacions ambientals en la gestió empresarial:

Responsabilitat mediambiental en les empreses
  1. Compromís de la direcció: per incorporar mesures que evitin o facin minvar l’impacte de l’activitat en el medi ambient, és molt important la presència i el compromís de la direcció, ja que aquesta aportarà criteris econòmics, ambientals, socials i ètics de manera sistemàtica i continuada.
  2. Diagnòstic mediambiental: conèixer i interpretar l’impacte de l’empresa en el medi ambient és decisiu per saber si les actuacions són acceptables o no des d’un punt de vista ambiental.
  3. Diàleg amb els grups d’interès: és important conèixer les seves expectatives i integrar-les en l’estratègia de la companyia. L’ús de canals de comunicació ha d’estar dirigit a identificar els riscos de l’activitat de l’empresa en l’entorn, a definir-ne els assumptes materials, a avaluar-ne l’acompliment, a comunicar-ne els objectius, actuacions i èxits corporatius, i a rebre les peticions i reclamacions dels col·lectius afectats.
  4. Pla de gestió ambiental: es tracta de fixar els objectius que vol assolir l’empresa en matèria ambiental i idear la manera d’aconseguir-los. És el cas del Pla ambiental 2016-2018 de CaixaBank.
  5. Programa d’acció: engloba les accions que l’empresa durà a terme per garantir la protecció del medi ambient.
  6. Avaluació i rendició de comptes: s’ha de mesurar i valorar si les accions dutes a terme estan tenint o han tingut algun tipus de repercussió. N’és un exemple la Declaració ambiental de les activitats en els Serveis Centrals de Barcelona i desenvolupament de productes i serveis financers de CaixaBank. En aquest document, l’entitat exposa el procediment d’avaluació i seguiment d’aspectes ambientals, així com els principals indicadors de l’impacte ambiental dels serveis centrals de CaixaBank.

Càtedra CaixaBank de Responsabilitat Social Corporativa

La Càtedra CaixaBank de Responsabilitat Social Corporativa, que el novembre passat va celebrar el seu desè aniversari, és un projecte de col·laboració de CaixaBank amb l’IESE que té com a objectiu principal fomentar, promocionar i divulgar coneixements sobre l’RSE (responsabilitat social empresarial) tant a nivell acadèmic com professional. Des de llavors ha desenvolupat un intens treball acadèmic, amb publicacions en revistes internacionals i obres científiques col·lectives.

Accepto les condicions d'ús.