SOSTENIBILITAT

Empreses emergents i bretxa de gènere: en quins sectors dominen les dones

Temps de Lectura: 5 minutos

Empreses emergents i bretxa de gènere: en quins sectors dominen les dones
Avatar

CaixaBank

19 Juny, 2019


El perfil mitjà de l’emprenedor a Espanya és el d’un home de 34 anys amb estudis universitaris, preferiblement enginyer. L’últim informe mundial GEM (Global Entrepreneurship Monitor) reflecteix que el nombre de dones que s’animen a fundar la seva pròpia empresa emergent sobre el total de la població femenina ha passat a Espanya del 5,2 % el 2017 al 6,4 % el 2019.   Aquest indicador assenyala que la bretxa de gènere es redueix, ja que la xifra és una de les més altes de la Unió Europea, on la taxa d’emprenedoria femenina és de sis dones per cada deu homes. Aquesta circumstància preocupa la Comissió Europea, que ha posat en marxa diverses mesures per reduir-la.

A Espanya, el 2018, el 22 % de les empreses emergents van ser fundades per dones, un 4 % més que el 2017, segons dades del Mapa de l’emprenedoria.   Al nostre país, un 33 % de les empreses emergents ja tenen almenys una dona a l’equip directiu.  Són xifres que van millorant però que ens mostren que encara tenim un llarg camí per recórrer.

Per què segueixen sent tan poques les emprenedores si les dones són majoria a les universitats espanyoles?

Sí, però elles no són majoria a les carreres dedicades al sector tecnològic, que és on neixen la majoria d’empreses emergents. I és que les carreres tècniques, com ara l’enginyeria informàtica, només compten amb un 15 % de dones entre l’alumnat.  Aquest factor explicaria la menor presència d’emprenedores en aquest sector.

Segons la base de dades de Pitchbook, una companyia d’informació financera, únicament l’11 % de la inversió europea en capital de risc va dirigida a projectes liderats per dones.  Tanmateix, les dades demostren que les empreses emergents creades per dones tenen més èxit i són més rendibles que les creades per homes. Quan una dona funda la seva pròpia empresa emergent, aquesta empresa té un 14 % més de possibilitats de triomfar que quan la impulsa un home. 

Per cada dòlar invertit en una empresa en què la fundadora i CEO és una dona, el negoci obté un retorn de 0,66 euros, mentre que el retorn en les empreses fundades i dirigides per homes és només de 0,22 euros, segons un estudi de The Boston Consulting Group. D’acord amb la investigació de la consultora, les dones són més conservadores a l’hora d’invertir el seu temps i el seu capital per fundar un projecte nou i necessiten estar molt segures de la solidesa de la seva proposta de negoci per llançar-se a emprendre, per la qual cosa solen obtenir millors resultats.

Els sectors en què elles emprenen

Les dones segueixen emprenent principalment en projectes dirigits al sector serveis. La sanitat i l’educació són dos àmbits amb una àmplia presència femenina en l’emprenedoria. Els segueixen la moda, la cosmètica i l’entreteniment. Les dones aconsegueixen progressivament entrar en camps històricament dominats pels homes, com el sector de l’automòbil, en què en els últims dos anys s’ha passat d’una proporció d’emprenedoria femenina del 15 % al 25 %.  

També al món rural les emprenedores guanyen terreny, centrant els seus projectes en l’ecoturisme o en el turisme d’experiències.

Llatinoamèrica i l'Àfrica, territoris líders en emprenedoria femenina

Si volem conèixer el país amb un major percentatge d’emprenedoria femenina hem de viatjar al continent africà. Angola és un dels països amb la mitjana més alta d’emprenedoria femenina, que assoleix la xifra del 40,7 %, un percentatge molt més alt que en diversos estats de la Unió Europea com Alemanya, França o Itàlia. 

D’altra banda, Llatinoamèrica és la regió amb una mitjana més alta de dones emprenedores. Com també ocorre a Espanya, les dones tendeixen a emprendre en el sector serveis, encara que en aquests països la presència de dones que fan investigació al món cientificotecnològic és superior a l’espanyola, assolint, segons dades de la UNESCO, la xifra del 45,2 %, un factor que es veu reflectit en una major presència de dones emprenedores en aquest sector.

Accepto les condicions d'ús.