SOSTENIBILITAT

“Espanya és un dels països líders en voluntariat corporatiu”

Temps de Lectura: 5 minutos

“Espanya és un dels països líders en voluntariat corporatiu”
Avatar

CaixaBank

13 Març, 2020


Té el poder de transformar la vida de les persones i de les institucions. Fins i tot Espanya s’ha convertit en una de les grans potències mundials en aquesta qüestió. La seva rellevància és indubtable, tanmateix, el voluntariat corporatiu no és un concepte molt conegut entre els ciutadans.

Es tracta d’una activitat que exerceix un doble impacte sobre la societat i els negocis. A més, s’ha convertit en una de les principals portes a través de les quals els ciutadans s’acosten per primera vegada al voluntariat. Aquestes són algunes de les raons per les quals val la pena promocionar-lo.

Un objectiu pel qual treballa Voluntare, una de les xarxes de voluntariat corporatiu més rellevants a Espanya i Llatinoamèrica, de la qual l’Associació Voluntaris de “la Caixa” n’és soci director. Voluntare està present en 25 països, amb 40 socis empresarials i 45 ONG, que agrupen més de 500 000 voluntaris. Distingida per l’ONU el 2018 amb el premi IMPACT2030 Innovation Awards, aquesta organització promou l’única formació universitària en gestió del voluntariat corporatiu que existeix al món, i ha aconseguit que la mateixa Llei del Voluntariat espanyola inclogués les empreses com a referents en la promoció d’aquest tipus d’activitats.

Juan Ángel Poyatos és el màxim responsable de Voluntare. Aquest professional ha estat involucrat en el sector del voluntariat corporatiu a Espanya des que amb prou feines era una activitat marginal i és un testimoni privilegiat de la seva evolució. I afirma: “Espanya és el segon país del món on més s’aposta pel voluntariat corporatiu, només per darrere dels Estats Units i això és un èxit molt important”.

Com ha evolucionat el voluntariat corporatiu a Espanya per arribar a aquest punt?

Des que vam celebrar a València el I Congrés Internacional de Voluntariat Corporatiu l’any 2008, aquest concepte ha passat de la irrellevància i el desconeixement, a convertir-se en una de les principals activitats que permet les persones accedir al voluntariat. Això vol dir que són les empreses les que faciliten aquest acostament.

També s’ha passat d’un escenari inicial de cert recel, en què moltes ONG no volien treballar vinculades a empreses, a un altre de cooperació. En aquest sentit, Voluntare va funcionar durant anys com a espai de diàleg i, amb l’esforç de tots, s’han aconseguit establir relacions molt sòlides i interessants entre companyies i entitats socials.

Jo viatjo fora d’Espanya molt sovint, i quan comparteixo experiències i iniciatives que es promouen en el nostre territori percebo una sorpresa important. Sens dubte hi té molt a veure que existeixin referents com CaixaBank, que manté una gran implicació amb aquest concepte.

Quins avantatges aporten les empreses a les entitats socials a l’hora de col·laborar-hi?

Les companyies solen aportar perfils molt qualificats, que proporcionen a les ONG coneixement i experiència. Mentre el voluntariat clàssic és més assistencial, el corporatiu té una major capacitat d’influència sobre el funcionament de la mateixa ONG.

Amb tot, en el voluntariat corporatiu també existeix una part assistencial per a aquelles persones que prefereixin aquesta opció. De fet, sol ser el punt de partida que permet els empleats iniciar-se en aquestes activitats. Se sol començar per tasques més senzilles per passar després a unes altres de major impacte, que poden arribar a promoure canvis importants en les entitats socials.

Juan Ángel Poyatos

Sempre s’ha dit que el voluntariat ajuda a qui el rep, però també a qui el presta. Quins beneficis aporta aquesta activitat a les empreses i als professionals que s’hi involucren?

El voluntariat té una gran incidència sobre les persones perquè té una gran capacitat transformadora en termes psicològics, fins al punt que aquesta transformació sol tenir un impacte més important en els mateixos voluntaris que en la societat. La qüestió és que, si tu et transformes, la societat va darrere.

En una empresa, aquest efecte sobre els empleats millora considerablement el clima laboral, amb persones més positives, orgulloses de pertànyer a la companyia i amb una major capacitat d’adaptar-se a diferents entorns.

Les activitats de voluntariat promogudes per l’empresa també promouen aprenentatges professionals molt valuosos. Per exemple, poden ajudar a integrar la diversitat a l’empresa si els empleats tenen l’experiència de treballar amb persones de diferents entorns, característiques i realitats a través del voluntariat. Això els ajuda a comprendre-la i a incorporar-la en el seu dia a dia.

La paraula voluntariat comprèn un ventall d’activitats considerable. Quines protagonitzen el voluntariat corporatiu a Espanya?

També en aquest aspecte, el voluntariat corporatiu ha anat evolucionant i ho ha fet en paral·lel a les necessitats de la societat. Durant els anys de la crisi, la majoria de les activitats estaven, lògicament, vinculades al treball. Amb el canvi de la situació econòmica, aquest aspecte es va diversificar.

Avui destaquen altres àrees com l’àmbit educatiu, les desigualtats o el medi ambient. En definitiva, el voluntariat corporatiu és un reflex de les preocupacions de la societat.

Pel que fa al perfil dels voluntaris que aporten les empreses és similar al de la resta de vessants del voluntariat. Les dones acostumen a involucrar-se, en major mesura. També els joves estan molt interessats i, de fet, reclamen aquest tipus d’activitats de manera activa a l’empresa perquè les veuen com una oportunitat d’involucrar-se en temes socials.

Quina importància tenen els perfils a l’hora d’organitzar les activitats?

És molt important que les empreses coneguin bé les seves plantilles per oferir-los les activitats adequades. Per exemple, als més joves els agrada més treballar en equip perquè els ajuda a conèixer altres persones dins l’organització. I això és un aspecte que els atreu en major mesura que a les generacions anteriors.

En aquest àmbit, les empreses també han d’aconseguir un equilibri que no sempre és fàcil d’assolir. És el que relaciona els objectius de negoci de l’empresa amb les motivacions dels empleats. Sempre han d’estar presents ambdues parts per aconseguir involucrar el personal.

Afortunadament, avui existeix una important professionalització al voltant del voluntariat corporatiu. Fa anys, no existien perfils específics per ocupar-se d’aquesta activitat. Avui, gràcies a la formació, la situació ha millorat considerablement.

De cara al futur, quins reptes ha de superar el voluntariat corporatiu?

Jo en destacaria quatre particularment. Un d’ells és la mesura de l’impacte que el voluntariat corporatiu té sobre el negoci, més enllà de la dimensió social. Hem de ser capaços de mesurar-lo de manera objectiva. També és especialment important que la societat conegui i reconegui la importància que té aquesta activitat.

El desenvolupament de programes de voluntariat que tinguin en compte l’equilibri que comentava abans entre els objectius de l’empresa i les motivacions del personal és un altre dels grans reptes. En aquest sentit, han de ser més corporatius i menys improvisats.

Finalment, és important resoldre la qüestió de la conciliació entre la vida personal i laboral, de manera que inclogui el temps que es dedica a les activitats de voluntariat.

Quin paper desenvolupen entitats com CaixaBank dins el voluntariat corporatiu a Espanya?

Quan vaig començar a treballar en voluntariat corporatiu, CaixaBank ja era un referent i ha aconseguit continuar sent-ho. Ha demostrat durant anys una aposta i un interès molt clar per promoure aquest concepte.

En el seu cas, CaixaBank ha sabut aportar a aquesta activitat un enfocament molt local, amb un coneixement molt específic de les comunitats sobre les quals impacta. El model que ha desenvolupat permet conèixer a fons la realitat de cada lloc i ajustar les activitats que desenvolupa a aquesta realitat.

Crec que, en els pròxims anys, CaixaBank guanyarà encara més pes en aquest àmbit, fins i tot a escala mundial.

Accepto les condicions d'ús.