ECONOMIA

Fase final SEPA: Què és i com afecta?

Temps de Lectura: 5 minuts

Fase final SEPA: Què és i com afecta?
Avatar

CaixaBank

26 Gener, 2016


34 països, 500 milions de ciutadans i més de 70.000 milions de transaccions de pagament electròniques. Aquesta és l’àrea d’impacte de SEPA, acrònim de “Single Euro Payment Àrea” (Zona Única de Pagaments en euros, en castellà), la normativa comunitària per la qual empreses, ciutadans i altres agents gaudeixen de les mateixes condicions, obligacions i drets en els seus pagaments bancaris independentment del lloc on siguin i que les operacions siguin nacionals o transfrontereres.

Dues fases de migració

La primera fase de SEPA que us expliquem al nostre blog va consistir a homogeneïtzar els formats dels fitxers de transferències i rebuts domiciliats en els formats de quaderns SEPA i a substituir el CCC per l’IBAN.

A data d’1 de febrer de 2016, finalitza la migració, en què s’haurà de tenir en compte diferents aspectes:

  • Desapareixen els quaderns següents de cartera d’efectes: C32 Rebuts comercials; C58 Crèdits comercials de gestió de cobrament i bestreta, rebuts físics i rebuts no domiciliats.
  • Serà obligatori que els clients lliurin els seus fitxers SEPA de rebuts (C19) i pagaments (C34) en format XML, a excepció d’emissors/ordenants de persones físiques i/o microempreses (< 10 treballadors i < 2 MM € de facturació anual), per als quals és optatiu l’ús d’aquest llenguatge.

Què hem de tenir en compte com a clients?

Línia Oberta, la banca on line de CaixaBank, facilita l’adaptació del client, que només ha de tenir en compte:

  • Per enviar tots els fitxers en XML, es poden obtenir els quaderns d’emissió de rebuts domiciliats a la secció Transferències i Fitxers de la nostra banca on line. A més, es posa a la seva disposició l’Auxiliar on line que li permet generar els fitxers en aquest format.
  • Per a les bestretes de crèdit comercials (només disponible si es disposa de Línia de riscos comercials i Línia de cedent de finançament) s’haurà de presentar a través d’un C19 i s’haurà d’informar en el quadern XML de l’etiqueta FSDD, indicadora de l’ordre de bestreta.
  • A més, l’IBAN, identificador únic del compte bancari, serà l’identificador únic del compte. A través de la nostra banca on line, pots convertir el compte corrent en IBAN de manera automàtica i senzilla.

Cap a una banca comuna

SEPA té molts beneficis per a la ciutadania europea, com per exemple, operar des d’un únic compte bancari a 34 països, augmentar l’eficiència gràcies a un llenguatge comú o millorar la conciliació bancària en poder gestionar les operacions. Així, per exemple, serà igual de fàcil fer una transferència entre empreses espanyoles o entre una d’espanyola i una de belga.

Pots consultar més informació sobre SEPA a la nostra pàgina web.

Accepto les condicions d'ús.