ECONOMIA

Fons Next Generation, una gran oportunitat per a les empreses

Temps de Lectura: 5 minuts

Fons Next Generation, una gran oportunitat per a les empreses
Avatar

CaixaBank

14 Juny, 2021


La irrupció de la COVID-19 va suposar un cop dur per a l’economia mundial. La diferent evolució de la pandèmia per països ha portat algunes economies a recuperar-se abans que d’altres. Mentre els Estats Units es troben de ple en una etapa expansiva, l’eurozona i alguns països emergents es trobaven durant el primer trimestre de 2021 en una fase de contenció.

Per ajudar a la recuperació de les diferents economies, la Unió Europea ha dissenyat els fons Next Generation UE, un pla d’estímul econòmic per als països membres per valor de 750.000 milions d’euros que permetrà a les empreses transformar-se i generar ocupació en un entorn incert, complex i ple de tensions de liquiditat i rendibilitat.

Aquests fons no es distribuiran equitativament entre tots els països de la Unió Europa, sinó que les economies que hagin estat més afectades per la pandèmia rebran una quantia superior. És el cas d’Espanya i Itàlia.

Quants diners rebrà Espanya?

Del total de fons NextGEN, Espanya rebrà 150.000 milions durant el període 2021-2026. Per donar sortida a aquests fons, el Govern ha dissenyat el Pla de recuperació, transformació i resiliència, que té com a objectiu “fomentar a curt termini la recuperació després de la crisi sanitària, impulsar a mitjà termini un procés de transformació estructural i portar a llarg termini a un desenvolupament més sostenible i resilient des del punt de vista economicofinancer, social, territorial i mediambiental”.

En quin tipus de projectes s'invertirà?

S’han definit quatre pilars en què canalitzar els fons: transformació digital, transició ecològica, cohesió social i territorial i igualtat. També s’han fixat 10 components principals:

– Rehabilitació d’habitatge i regeneració urbana (6.820 milions d’euros)
– Estratègia de mobilitat sostenible, segura i connectada (6.667 milions d’euros)
– Pla de xoc de mobilitat sostenible en entorns urbans i metropolitans (6.536 milions d’euros)
– Impuls a la pime i Pla de digitalització de les pimes (4.894 milions d’euros)
– Modernització de les administracions públiques (4.315 milions d’euros)
– Connectivitat digital, impuls de la ciberseguretat i desplegament del 5G (3.999 milions d’euros)
– Nova política industrial Espanya 2030 i Estratègia d’economia circular (3.782 milions d’euros)
– Pla nacional de competències digitals (3.593 milions d’euros)
– Pla de modernització i competitivitat del sector turístic (3.400 milions d’euros)
– Desenvolupament del sistema nacional de ciència i innovació (3.380 milions d’euros)

Qui atorgarà les ajudes?

Una vegada la Comissió Europea i el Consell Europeu aprovin el pla, els fons arribaran al Govern d’Espanya, que els repartirà entre els ministeris i les agències públiques, les comunitats autònomes i les entitats locals.

Qui seran els beneficiaris?

Els fons arribaran a tots els sectors, mides d’empreses i ciutadans, tot i que encara està pendent de veure el repartiment per tipus de beneficiari. El que sí que se sap és que els sectors estratègics en què s’invertirà seran el turisme, l’automoció, la construcció, el sector agroalimentari, l’energia i les telecomunicacions, sectors castigats per la pandèmia i, al seu torn, sectors de futur.

El repartiment dels fons serà transversal, des de grans empreses a petites empreses i ciutadans.

Com es podran sol·licitar?

Està previst que els fons europeus es distribueixin a través dels projectes estratègics, coneguts amb la sigla PERTE, les licitacions de contractes públics de l’administració i les convocatòries per a projectes privats i publicoprivats.

Per poder optar a aquestes ajudes, cal que els aspirants compleixin una sèrie de requisits fiscals, legals i de solvència i, a més, presentin una sèrie de característiques específiques relacionades amb la convocatòria en què participen.

Què poden fer les empreses a l'espera que s'obrin les convocatòries?

Mentre es concreten tots els mecanismes, les empreses poden anar prioritzant i adaptant els seus projectes i es poden anar posicionant per optar a les ajudes.

És important que identifiquin els projectes que consideren més viables i que estiguin alineats amb les inversions prioritàries (Estratègia de mobilitat sostenible, segura i connectada; Rehabilitació d’habitatge i regeneració urbana; Modernització de les administracions públiques; Pla de digitalització de les pimes; Full de ruta del 5G; Nova política industrial Espanya 2030 i Estratègia d’economia circular; Pla nacional de competències digitals; Sector turístic; Desenvolupament del sistema nacional de ciència i innovació i Integració de les energies renovables en el sistema elèctric). També és recomanable que els projectes que presentin tinguin impactes en el treball i en el teixit productiu del país.

Mentre posen a punt els seus projectes, les empreses poden monitorar el llançament de convocatòries i de concursos públics i inscriure’s en el registre com a interessades en projectes estratègics una vegada anunciat pel Govern i obert.

Accepto les condicions d'ús.