ECONOMIA

Les comunitats de veïns ja es poden acollir a la tarifa d’últim recurs de gas

Temps de Lectura: 3 minuts

Les comunitats de veïns ja es poden acollir a la tarifa d’últim recurs de gas
Avatar

CaixaBank

25 Octubre, 2022


El Consell de Ministres ha aprovat un nou reial decret que recull tot un seguit de mesures per ajudar les famílies i empreses a trampejar el preu creixent de l’energia. D’entre totes les mesures, cal destacar-ne la creació d’una tarifa d’últim recurs (TUR) de gas natural per a edificis amb caldera compartida.

Què és la TUR de gas?

El mercat de l’energia està dividit en dues modalitats:

 • Mercat lliure: cada empresa comercialitzadora estableix unes ofertes per als seus clients.
 • Mercat regulat: és el Govern qui estableix els preus de l’energia. Els clients contracten aquestes tarifes, que es divideixen en tres tipus, depenent del consum:
  • TUR 1: fins a 5.000 kWh/any. Per a llars on només s’utilitza el gas per escalfar l’aigua o cuinar.
  • TUR 2: fins a 15.000 kWh/any. Per a llars amb aigua calenta, cuina i calefacció central de gas.
  • TUR 3: fins a 50.000 kWh/any. Per a negocis o llars amb un gran consum d’aigua calenta, cuina i calefacció.

La permanència mínima de la TUR d’estalvi veïnal és d’un any, segons l’article 47.4 del Reial decret 1434/2002, de 27 de desembre. El Govern calcula que l’estalvi aproximat per a les comunitats de veïns seria del 50 % respecte del que es pagaria sense aquesta mesura.

Una comunitat de veïns, es pot acollir a la TUR de gas?

Fins ara, les comunitats de veïns no es podien acollir a la TUR i no es podien beneficiar dels mecanismes de control de preus que el Govern havia establert en el mercat regulat.

Però des de la publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) del Reial decret llei 18/2022, les comunitats de veïns es poden acollir a la TUR 3 (encara que el seu consum sigui superior a 50.000 kWh/any) fins al 31 de desembre de 2023, sempre que compleixin tot un seguit de condicions:

Què ha de fer una comunitat de veïns per sol·licitar la TUR de gas?

La comunitat de veïns ha de:

 1. Presentar la sol·licitud. L’encarregat és el president de la comunitat de propietaris o agrupacions de comunitats de propietaris o, si escau, un representant d’aquesta autoritzat per utilitzar el certificat digital de la comunitat de propietaris o la persona responsable de l’empresa de serveis energètics que presti serveis a la comunitat.
 2. Afegir una declaració responsable del compliment de requisits.
 3. Adjuntar el certificat de la inspecció favorable d’eficiència energètica.
 4. Presentar el projecte d’instal·lació de comptadors individuals de calefacció o repartidors de costos.

La sol·licitud, juntament amb aquesta documentació, s’ha d’enviar a la comercialitzadora d’últim recurs (CUR) del grup empresarial de l’actual comercialitzadora de gas. En cas que el grup no tingui una CUR, s’ha de presentar a la CUR del grup de l’empresa distribuïdora de gas.

Si el grup empresarial no té una CUR de gas, la sol·licitud s’ha de fer arribar a la CUR que tingui una quota de mercat més gran de la comunitat autònoma on estigui situada la comunitat de veïns.

I si la meva comunitat de veïns no té comptadors individuals de calefacció o repartidors de costos?

Si la teva comunitat de veïns encara no ha instal·lat comptadors individuals de calefacció o repartidors de costos, potser degut a diverses raons, tal com indica el Reial decret 736/2020 :

 1. El projecte d’instal·lació no és favorable per inviabilitat tècnica . En aquest cas, la teva comunitat pot gaudir de la TUR sense l’exigència d’instal·lació de comptadors individuals de calefacció o repartidors de costos. Només necessites enviar la documentació que acrediti aquesta circumstància a la teva CUR abans del 30 de setembre de 2023.
 2. El projecte d’instal·lació no és favorable per inviabilitat econòmica . En aquest supòsit, sí que estàs obligat a instal·lar comptadors individuals de calefacció o repartidors de costos per acollir-te a la TUR. Per fer-ho, adjunta a la sol·licitud l’acord de la junta de propietaris en què s’aprovi la instal·lació dels repartidors de costos abans del 30 de setembre de 2023.

Què passa si la meva comunitat de veïns s'acull a la TUR de gas, però no instal·la comptadors individuals de calefacció o repartidors de costos abans del 30 de setembre de 2023?

En aquesta circumstància, la comunitat de veïns ha de remetre a la seva CUR un certificat d’instal·lació dels comptadors de consum o repartidors de costos abans de l’1 d’octubre de 2023. Si a aquesta data no s’hi han instal·lat, es farà un càrrec del 25 % del terme de consum realitzat durant el període en què ha gaudit de la TUR.

Accepto les condicions d'ús.