ECONOMIA

Les despeses més habituals que es pot deduir un autònom

Temps de Lectura: 5 minutos

Les despeses més habituals que es pot deduir un autònom
Avatar

CaixaBank

13 Maig, 2019


Hi ha una important llista de costos generats per l’activitat laboral mateixa que es poden deduir els treballadors per compte propi

Es fan càrrec dels seus desplaçaments per feina, del seu propi lloc de treball i de totes les gestions relacionades amb la seva activitat. Els treballadors per compte propi han de fer front a un gran nombre de pagaments pel fet de ser autònoms. Tanmateix, tenen l’oportunitat de deduir-se’n alguns com a despeses (IRPF) o desgravar el seu IVA. Es tracta d’una manera de reduir el desemborsament que han de fer per poder treballar.

Això no vol dir que un autònom es pugui deduir o desgravar qualsevol despesa que faci. Només podrà fer-ho amb aquelles relacionades amb la seva activitat. Encara que n’hi ha moltes que són comunes a la majoria dels autònoms, n’hi ha d’altres que són més específiques.

Per exemple, un aparellador es podrà desgravar la compra del casc que fa servir en les seves visites a una obra, però no es podrà deduir la seva assegurança de la llar si exerceix normalment la seva activitat en un despatx extern. Per part seva, un programador informàtic que treballi des de casa seva sí que es podrà deduir aquesta assegurança, però no podrà desgravar la roba que compri. Això sí, si els dos tenen un web professional per donar a conèixer els seus serveis, se’n podran deduir algunes despeses, com l’allotjament o el domini.

A continuació, farem un repàs de les despeses més habituals que solen deduir-se o desgravar-se els treballadors autònoms en l’exercici de la seva activitat. Això sí, sempre convé consultar prèviament cada cas particular per saber si les deduccions i desgravacions són aplicables a l’activitat que es desenvolupa.

Informàtica

Avui, pràcticament tots els autònoms necessiten un ordinador per poder treballar. Per això, aquesta és una de les despeses més comunes d’entre les que es dedueixen els treballadors per compte propi. També ho són alguns dispositius perifèrics, com la impressora, el ratolí o els discos durs externs. En aquest sentit, el programari de gestió, programació o consulta que adquireixi l’autònom per fer la seva feina es considera també una despesa d’aquest tipus.

El disseny del web professional, el servidor en què s’allotja i fins i tot les imatges i continguts que s’hagin hagut de comprar són despeses que també es poden deduir, així com la publicitat en línia.

Comunicacions

El telèfon mòbil que fa servir l’autònom per parlar amb clients i proveïdors, juntament amb la factura que emeti l’operadora contractada per utilitzar-lo, també entren en aquesta categoria.

La factura d’internet s’ha convertit també en una de les despeses que els autònoms se solen desgravar de manera habitual.

Serveis externs i altres conceptes

Si l’autònom necessita contractar algun professional, com un advocat o un notari, com a part de la seva activitat, la despesa serà deduïble. Els cursos de formació que faci per millorar les seves aptituds professionals es consideren també una activitat relacionada amb el negoci, per la qual cosa se’n podrà desgravar l’IVA.

Un altre servei que es pot considerar despesa deduïble és el de gestoria. Fins i tot la quota d’autònoms que es paga cada mes ho és, així com les cotitzacions que es paguin pels empleats, les mútues sanitàries privades o les subscripcions i compres de publicacions professionals, com ara llibres o revistes.

Els interessos de préstecs o les despeses de personal, com ara formació, dietes, despeses de viatges o pagues extraordinàries, també compten, així com les comissions que cobren per la seva utilització mitjans de pagament com Paypal. Els donatius a certes entitats també es poden deduir.

Despeses de desplaçament i dietes

Aquest és un dels punts que solen generar més polèmica. Molts treballadors autònoms consideren que, pel simple fet de ser-ho, es poden deduir per complet les despeses de gasolina i cotxe. Però això no és així, ja que depèn en gran mesura de l’activitat que desenvolupin.

D’aquesta manera, el més recomanable és deduir-se únicament el 50% de les despeses de gasolina, ja que per fer-ho al 100% s’haurà de demostrar que el vehicle es fa servir exclusivament per a ús professional.

En el cas del cotxe, se’n podrà desgravar l’IVA sempre que es pugui demostrar que forma part de l’activitat de l’autònom, com per exemple en el cas del transport de viatgers i mercaderies o en certes activitats comercials. La quantitat que es pot desgravar també depèn de l’activitat.

Altres despeses relacionades amb el desplaçament que es poden considerar deduïbles són el pàrquing o les relacionades amb els viatges de negocis que s’hagin de fer, per exemple, per visitar clients o inversors o per acudir a congressos. En aquest cas, a més, es podran deduir les entrades per assistir-hi, així com les de fires i altres esdeveniments del sector.

En el cas de les dietes, la Llei de reformes urgents del treball autònom, que va entrar en vigor el 2018, té en compte que aquests treballadors es puguin descomptar fins a 26,67 euros diaris de despesa directa en manutenció. Això sí, el pagament s’ha de fer en format electrònic o amb vals de menjar en establiments de restauració i només serà efectiu en dies feiners.

Despeses de la llar i material d'oficina

Molts autònoms desenvolupen la seva activitat des de casa seva. En aquests casos, hi ha algunes despeses relacionades que es poden deduir en la part proporcional d’ús que se’n faci. Entre aquestes despeses hi ha l’assegurança de la llar, l’IBI, la part proporcional del pagament del lloguer o l’hipoteca i les despeses de comunitat. La llum, l’aigua i l’electricitat es poden desgravar, encara que només es podrà fer en part.

Pel que fa a materials d’oficina com ara quaderns, carpetes, bolígrafs o clips, també es podrà desgravar la seva compra, igual que la de les targetes de visita. Les activitats que requereixin vestuari professional, com ara cascos, botes o armilles, també podran desgravar la seva adquisició.

Al costat d’aquestes, hi ha moltes altres despeses que es poden deduir o desgravar. En aquest punt, convé tenir en compte que, en cas d’inspecció, caldrà convèncer Hisenda que les despeses deduïdes tenen relació directa amb l’activitat de l’autònom. Per fer-ho, caldrà acreditar-ho degudament, per la qual cosa convé no caure en la temptació de declarar despeses que no es puguin justificar. La informació i el sentit comú, com sempre, són els que han de prevaler.

Accepto les condicions d'ús.