ECONOMIA

Què és el factoring?

Temps de Lectura: 5 minutos

Què és el factoring?
Avatar

CaixaBank

12 Gener, 2016


Fa un mes, en el post “Què és el confirming?”, donàvem a conèixer aquest servei de CaixaBank i els beneficis que ofereix en el pagament a proveïdors. En un àmbit similar, però enfocat al cobrament als deutors, existeix el factoring.

Aquest terme fa referència a un servei financer en què l’entitat financera, per exemple CaixaBank, facilita la gestió de cobrament de les empreses als seus clients. A més de suposar un augment de l’eficàcia en aquestes gestions, es tracta d’un servei financer que aporta nombrosos avantatges al client que el contracta, ja que amplia la seva capacitat financera i li proporciona liquiditat immediata. També permet una notable reducció de les complexes gestions per morositat, impagaments i fallides.

Com funciona el factoring

Es tracta d’un conjunt de serveis i finançament que s’aplica a les vendes que fa una empresa a crèdit als seus clients. Aquests serveis s’ofereixen a partir de la cessió de les factures a CaixaBank.

Va dirigit a empreses que venen a altres empreses del sector privat o a organismes públics, amb les següents característiques:

  • Vendes de caràcter repetitiu
  • Cessió de la globalitat de les vendes al deutor

En general, els serveis que ofereix el factoring són:

  • Classificació dels deutors
  • Finançament de les vendes
  • Gestió de cobrament
  • Gestió d’impagats

Quins tipus de factoring hi ha

En termes generals, es parla de diferents tipus de factoring en funció de diverses variables.

En funció de la cobertura d’insolvència, es pot distingir el factoring sense recurs, en què l’entitat financera assumeix la possible insolvència del deutor, i el factoring amb recurs, en què no hi ha cobertura d’insolvència del deutor.

En funció de la tipologia del deutor, trobem factoring nacional (empreses espanyoles) o factoring internacional (empreses ubicades a l’estranger).

Si vols saber-ne més, pots consultar aquesta secció de preguntes freqüents relacionades amb el factoring.

Accepto les condicions d'ús.

Comentaris

Enviar comentari