ECONOMIA

Senior living: la solució d’habitatge per a majors de 65 anys

Temps de Lectura: 4 minuts

Senior living: la solució d’habitatge per a majors de 65 anys
Avatar

CaixaBank

21 Maig, 2024


La jubilació és el llindar a una nova vida. Aquest moment inicia una nova etapa en què se sol disposar de molt més temps i, cada cop més, de salut per gaudir-ne.

Ara que molts baby boomers es comencen a veure en aquesta tessitura, el senior living, una modalitat de coliving especialment orientada a gent gran, s’aferma amb força com a alternativa residencial.

Què és el senior living

Ni a una residència, ni amb els fills, ni en la soledat de la seva llar. El senior living és una opció que permet a persones de més de 65 anys viure sense els problemes associats a aquestes tres alternatives més tradicionals. Aporta independència, però també mitiga la soledat a què es veu abocada cada vegada més gent gran.

Concretament, el senior living consisteix en espais alternatius a les tradicionals residències per a la tercera edat dissenyats per a població de 65 anys o més que arriba a la jubilació amb bona salut i que necessita fer activitats de lleure o de caràcter social i de comunitat.

En el seu format de coliving, els sèniors paguen una renda per viure-hi i gaudir d’aquesta mena d’activitats comunes.

Es tracta d’alternatives que uneixen els beneficis que gaudiria un llogater en un habitatge de lloguer, que no s’ha de preocupar per qüestions com el seu manteniment, amb l’oferta d’activitats de lleure en espais comuns o fins i tot serveis de menjador i bugaderia, en funció del projecte.

La flexibilitat és una altra de les seves característiques més atractives: a mesura que transcorren els anys, es poden afegir serveis de tipus assistencial, els costos dels quals no recauen únicament sobre una persona o família. Precisament són les economies d’escala i les sinergies que es donen en el senior living les que s’encarreguen de fer-los més assequibles.

Senior living, una opció a l'alça

El senior living és una tendència generalitzada a l’eurozona i especialment acusada als casos d’Itàlia i Portugal, segons el que assenyala CaixaBank Research en el seu darrer Informe sectorial immobiliari.

A Espanya, un país en què gairebé la meitat de la població tem quedar-se sola en envellir, aquesta possibilitat també resulta atractiva: fins al 29% de la gent gran estaria disposada a viure sota aquesta modalitat, segons l’últim Baròmetre del consumidor sènior elaborat per Ageingnomics.

Tal com apunta CaixaBank Research, el senior living és un segment que està rebent una atenció creixent per part dels inversors els darrers anys, amb un gran potencial de creixement.

A què és degut aquest interès? En gran manera, al fet que la demanda potencial del senior living està en ascens a Espanya. I just ara és quan una generació com la dels baby boomers, que és la més nombrosa a Espanya, ha començat a jubilar-se. Els primers ho van fer el 2023 i els últims ho faran el 2040.

L'empenta dels baby boomers

Actualment, viuen a Espanya 10 milions de persones que superen els 65 anys i que representen el 22 % de la població. La incorporació dels baby boomers a aquest segment durant la pròxima dècada farà que augmenti fins als 16,7 milions de persones i el 3 0% de la població. Això significa que el públic objectiu del senior living augmentarà de manera acusada els anys vinents.

I no només això: els baby boomers també seran els qui més anys viuran jubilats, ja que cap altra generació fins avui ha gaudit de tanta esperança de vida als 65 anys. Amb dades del 2021, aquesta esperança de vida era de 23 anys per a les dones i de 19 per als homes.

Aquestes característiques de l’evolució de la població enforteixen les perspectives de demanda per a solucions com el senior coliving, sobretot si tenim en compte que la renda dels majors de 65 anys creix cada vegada més.

Així ho apunta l’Enquesta de condicions de vida de l’INE: la renda bruta dels sèniors ha augmentat el 20 % els deu darrers anys, fins a situar-se en els 22.347 euros el 2022.

De fet, gairebé el 20 % dels majors de 65 anys se situa en els percentils de renda elevats, en comparació del 15% de l’última dècada, tal com reflecteix l’informe de CaixaBank Research. Això indica que la gent gran cada vegada concentra més proporció de renda a Espanya.

Totes aquestes dades evidencien que els sèniors dels anys vinents arriben disposats a gaudir de molts anys amb plena autonomia, independència i un sòlid poder adquisitiu. Per aquest motiu, alternatives dissenyades específicament a la mida de les seves necessitats, com el senior living, guanyen cada cop més atractiu com a possible inversió.

Accepto les condicions d'ús.