ECONOMIA

Radiografia dels baby boomers, una generació que comença a jubilar-se

Temps de Lectura: 4 minuts

Radiografia dels baby boomers, una generació que comença a jubilar-se
Avatar

CaixaBank

31 Juliol, 2023


Els baby boomers espanyols, que ara tenen entre 48 i 65 anys, es comencen a jubilar. Aquesta generació, que va prosperar amb el país, recull ara els fruits de la tranquil·litat per la qual ha treballat tota la vida. Estan preparats? Van estalviar durant la seva edat adulta? Com és la seva situació financera?

Així és la generació baby boomer a Espanya

Qui són els "baby boomers" a Espanya?

Es considera baby boomers les persones nascudes a Espanya entre els anys 1958 i 1975. Aquesta és la franja que correspon a Espanya, perquè cada país ha viscut aquesta “explosió poblacional” —boom fa referència a això— en dates diferents, però totes caracteritzades per una elevada taxa de natalitat.

De fet, a Espanya, aquest fenomen va arribar una mica més tard a causa del baix grau de desenvolupament que va comportar l’autarquia econòmica. No va ser fins a mitjans de la dècada dels 50 que algunes regions del país van entrar en una fase a la qual els països veïns havien arribat una dècada abans.

Els "Baby boomers", en xifres sobre la població espanyola

Amb dades de l’INE de juliol de 2022, un total de 6,3 milions d’homes i 6,4 milions de dones eren baby boomers, d’una població total de 23,8 milions i 25,3 milions, respectivament. Són, sens dubte, una part significativa de la nostra societat.

En percentatge, implica que el 26 % de la població espanyola pertany a aquesta generació, una proporció considerable comparada amb d’altres, com els millennials o generació Y (de 1980 a 2000). Aquesta última representa tres punts percentuals menys per a tres anys més de generació.

Què caracteritza els "baby boomers" espanyols?

A més d’una edat a cavall entre el final de la vida laboral i la jubilació, els baby boomers són una generació que ha nascut en una dictadura i ha vist néixer una democràcia, ha experimentat de primera mà el desenvolupament econòmic d’un país o la seva entrada a la Unió Europea.

Aquesta generació ha vist l’arribada de la humanitat a la Lluna i l’inici dels viatges turístics espacials, el poder del desenvolupament urbà i les seves conseqüències sobre l’entorn, l’augment de la qualitat de vida i el deteriorament ambiental. Ha estat una generació caracteritzada per l’acceleració, el canvi, grans viratges geopolítics, l’activisme i la tornada a la sostenibilitat.

Com han estalviat els "baby boomers"?

Juntament amb una bona salut general i mental, la capacitat d’estalvi és una de les característiques d’aquesta generació, que sol arribar amb un bon nivell de recursos econòmics acumulats a la jubilació, com recull un estudi de CaixaBank Research inclòs al seu Informe mensual de juny. De fet, són la generació que més ha guanyat amb el pas dels anys, mesurat en euros actualitzats.

Amb dades de 2020, una llar que tingués un cap de família de 46 a 64 anys tenia una riquesa neta mitjana —el valor mitjà és el valor central si els ordenem tots de més petit a més gran— de 129.000 euros. Són 10.000 euros més que els caps de família de la mateixa edat vint anys abans.

A més, els baby boomers destaquen com una generació que s’ha enriquit força durant el seu cicle vital, especialment en comparació amb els joves, a causa de les condicions de desenvolupament econòmic que van viure durant la seva edat adulta.

Any Grup d’edad Renda anual mitjana en euros Riquesa neta mitjana en euros
2022 18-29 26.648 35.202
2020 18-29 23.937 10.547
2022 30-45 32.961 76.555
2020 30-45 31.155 69.880
2002 46-64 36.018 119.499
2020 46-64 30.802 129.071

La riquesa, concentrada en l’habitatge

La riquesa dels baby boomers —és a dir, el seu patrimoni total— està principalment concentrat en el totxo, per mitjà de l’habitatge en propietat. Segons l’estudi de CaixaBank Research, aproximadament el 77 % de les llars amb un cap de família de 46 a 64 anys tenia, el 2020, un habitatge principal en propietat, i aproximadament la meitat d’aquestes persones tenen altres propietats immobiliàries.

Pel que fa al valor d’aquestes propietats, l’habitatge principal en propietat dels baby boomers té un valor mitjà de 130.000 euros, mentre que les seves altres propietats immobiliàries —segones residències, garatges, locals comercials…— tenen un valor mitjà de 85.600 euros

Això sí, els baby boomers també tenen hipoteques. Concretament, el 34,6 % d’ells manté algun deute hipotecari —amb un valor mitjà de deute de 55.000 euros—, per sota del percentatge de les persones de 30 a 44 anys (44 %) i molt per damunt del 5,4 % dels de més de 65 anys.

Accepto les condicions d'ús.