ECONOMIA

Què passarà amb el preu del petroli?

Temps de Lectura: 5 minutos

Què passarà amb el preu del petroli?
Avatar

CaixaBank

07 Abril, 2016


El preu del petroli té un paper clau en l’economia mundial, per la qual cosa és necessari entendre a través de quins paràmetres ha evolucionat en el temps i quines són les perspectives de la seva evolució en el futur. A Espanya aquest exercici és encara més rellevant, ja que ha d’importar pràcticament la totalitat del petroli que consumeix perquè pràcticament no disposa de jaciments propis. Si, a més, li sumem que el cru suposa el 41% de l’energia primària total del model energètic del país, queda de manifest que el cost del petroli té un pes important en la recuperació econòmica d’Espanya.

Evolució del preu del petroli_1En conseqüència, un petroli barat és un factor positiu per al conjunt de l’economia espanyola, encara que també pugui comportar riscos, tal com s’analitza a l’article “L’economia espanyola i el petroli: una relació estreta”. És important, també, entendre com es determina el preu del petroli i per això són claus els coneixements que brinda l’experiència històrica. Així ho recull l’article “La convulsa vida del preu del petroli” de l’Informe Mensual de CaixaBank Research. A mitjà termini, el preu del cru ha evolucionat històricament mitjançant els denominats supercicles, períodes d’alça i descens dels preus la durada global dels quals és d’aproximadament 10 o 15 anys. Aquests supercicles són el resultat de les diferents respostes de productors i consumidors davant d’un canvi inicial en el preu. Aquest concepte, analitzat amb deteniment en aquest mateix article, es refereix al fet que els baixos preus provoquen un augment de la demanda i un descens de l’oferta de petroli, cosa que amb el temps acaba repercutint en una pujada de preus, i viceversa.

Seguint aquest patró, durant la història s’han viscut dues fases de grans augments del preu (1973-1980 i 2002-2011) i dues fases de grans davallades (1980-1986 i 2011-2015). Totes aquestes fases han estat intercalades per una inesperada etapa d’estabilitat de preus baixos de 1986 a 2002.

Futur del preu del petroli

Segons aquestes fases, avui dia ens trobem davant del tram final de la caiguda de preus (s’ha registrat un descens del 75% des dels màxims de 2011), per la qual cosa aviat començarà una pujada estable i continuada dels mateixos. Tanmateix, és probable que aquesta tendència no arribi a reflectir-se a llarg termini, degut principalment a l’impacte mediambiental que comporta el consum de cru i la demanda del qual disminuirà a favor d’altres fonts d’energia menys contaminants.

Si vols conèixer en detall la nostra anàlisi de les tendències en l’evolució del preu del petroli, pots consultar-la al nostre Informe Mensual de març “Petroli: passat, present i futur”.

Accepto les condicions d'ús.