informes

13 Març, 2019

Google Dataset Search, el somni dels investigadors es fa realitat

Imaginem que un dia entrem en un cercador d'Internet i teclegem «dades sobre Espanya». El més probable és que ens ofereixi una gran quantitat de resultats amb titulars plens de clickbaiting, com ara «20 dades sobre Espanya que possiblement no sabies». Sens dubte, tota una decepció si el que estàvem cercant era algun conjunt de dades que poguéssim utilitzar per a una investigació. Imaginem ara que ho fem en un cercador especialitzat: teclegem «dades sobre Espanya» i ens torna resultats amb conjunts de dades oberts, llestos per reutilitzar, procedents d'institucions com el CIS o Harvard. Amb la seva data d'actualització, una descripció i informació sobre la llicència, entre altres detalls. El que abans era només un somni per a economistes, investigadors, científics, data scientists o periodistes de dades és ja una realitat i ha arribat amb Google Dataset Search. Es tracta d'una nova eina que permet cercar conjunts de dades relacionades amb pràcticament qualsevol temàtica. I no només això: a més, proporciona fitxers cartogràfics o geoespacials, i imatges aèries i de satèl·lit, entre altres possibilitats.Després del seu llançament el setembre passat, Google Dataset Search neix com el complement perfecte de Google Acadèmic, el motor de cerca per a estudis i informes acadèmics. L'objectiu principal d'aquesta eina consisteix a fer visibles desenes de milers de repositoris de dades que estan presents a Internet, però que són difícils de trobar. La raó no és una altra que la gran fragmentació de la seva publicació: aquests repositoris es troben al domini de l'entitat que els publica, i per aquest motiu localitzar-los no és fàcil. Gràcies a Google Dataset Search, els conjunts de dades de les institucions que així ho vulguin estaran accessibles en un sol lloc per a tots aquells que els vulguin reutilitzar. Per fer-ho, les entitats que publiquen les dades han d'incloure a les seves pàgines web una etiqueta amb metadades que descriguin els seus conjunts de dades, qui els ha creat, quan s'han publicat o com s'han recollit, entre altres detalls. També hauran de tenir disponibles els datasets en format Json-LD, Microdata o RDFa, a més d'etiquetar-los segons Schema.org o DCAT. Google Dataset Search indexarà llavors aquesta informació per mostrar-la després als usuaris que facin les seves cerques. El funcionament d'aquesta eina és molt similar al del cercador tradicional: una simple barra de cerca permet introduir un terme per obtenir-ne resultats relacionats. Avui dia, Google Dataset Search fa servir desenes de milers de conjunts de dades, una quantitat que pot multiplicar-se exponencialment gràcies a la popularitat creixent de les dades obertes i de la seva reutilització. Es tracta d'una pràctica que augmenta la transparència i ens ajuda a interpretar millor el món que ens envolta.Encara que el servei més conegut de Google és el seu cercador, aquesta empresa no ha deixat de diversificar i millorar les seves eines de cerca, entre les quals destaquen Google Data Search, una ajuda inestimable per a professionals de nombrosos camps que necessiten accés a tota mena de dades.

INNOVACIÓ
07 Abril, 2016

Què passarà amb el preu del petroli?

El preu del petroli té un paper clau en l’economia mundial, per la qual cosa és necessari entendre a través de quins paràmetres ha evolucionat en el temps i quines són les perspectives de la seva evolució en el futur. A Espanya aquest exercici és encara més rellevant, ja que ha d’importar pràcticament la totalitat del petroli que consumeix perquè pràcticament no disposa de jaciments propis. Si, a més, li sumem que el cru suposa el 41% de l’energia primària total del model energètic del país, queda de manifest que el cost del petroli té un pes important en la recuperació econòmica d’Espanya. En conseqüència, un petroli barat és un factor positiu per al conjunt de l’economia espanyola, encara que també pugui comportar riscos, tal com s’analitza a l’article “L’economia espanyola i el petroli: una relació estreta”. És important, també, entendre com es determina el preu del petroli i per això són claus els coneixements que brinda l’experiència històrica. Així ho recull l’article “La convulsa vida del preu del petroli” de l’Informe Mensual de CaixaBank Research. A mitjà termini, el preu del cru ha evolucionat històricament mitjançant els denominats supercicles, períodes d’alça i descens dels preus la durada global dels quals és d’aproximadament 10 o 15 anys. Aquests supercicles són el resultat de les diferents respostes de productors i consumidors davant d’un canvi inicial en el preu. Aquest concepte, analitzat amb deteniment en aquest mateix article, es refereix al fet que els baixos preus provoquen un augment de la demanda i un descens de l’oferta de petroli, cosa que amb el temps acaba repercutint en una pujada de preus, i viceversa. Seguint aquest patró, durant la història s’han viscut dues fases de grans augments del preu (1973-1980 i 2002-2011) i dues fases de grans davallades (1980-1986 i 2011-2015). Totes aquestes fases han estat intercalades per una inesperada etapa d’estabilitat de preus baixos de 1986 a 2002. Futur del preu del petroli Segons aquestes fases, avui dia ens trobem davant del tram final de la caiguda de preus (s’ha registrat un descens del 75% des dels màxims de 2011), per la qual cosa aviat començarà una pujada estable i continuada dels mateixos. Tanmateix, és probable que aquesta tendència no arribi a reflectir-se a llarg termini, degut principalment a l’impacte mediambiental que comporta el consum de cru i la demanda del qual disminuirà a favor d’altres fonts d’energia menys contaminants. Si vols conèixer en detall la nostra anàlisi de les tendències en l’evolució del preu del petroli, pots consultar-la al nostre Informe Mensual de març “Petroli: passat, present i futur”.

CORPORATIU