ECONOMIA

Més de 7,5 milions d’espanyols viuen en àrees rurals

Temps de Lectura: 3 minuts

Més de 7,5 milions d’espanyols viuen en àrees rurals
Avatar

CaixaBank

25 Abril, 2023


On habitem els que vivim a Espanya? Tot i que la major part ho fa en àrees urbanes, més de 7,5 milions d’espanyols viuen en àrees rurals, segons un informe publicat pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació i basat en dades del cens.

Això vol dir que el 15,9 % de la població espanyola viu i treballa cada dia fora de les zones urbanes, en municipis amb menys de 30.000 habitants i una densitat poblacional inferior a 100 habitants per quilòmetre quadrat.

Dins d’aquests municipis, destaquen per la seva importància les poblacions petites: el 60 % de la població que viu en zones rurals ho fa en ajuntaments que amb menys de 5.000 habitants. D’aquests, la meitat ho fa en poblacions que no superen els 2.000 habitants.

La minoria que viu en la majoria

La major part del territori espanyol es correspon amb aquestes àrees rurals, que ocupen el 84 % de la seva superfície. Això planteja una paradoxa important: una minoria de la població espanyola es reparteix per la major part de l’extensió del país.

Es tracta d’una tendència que va a més: en 10 anys, la població que viu en àrees classificades com a rurals ha baixat un 7,1 %, en un context general de creixement demogràfic d’un 0,6 %.

Aquesta circumstància planteja un repte molt rellevant: com aportar a tots aquests ciutadans els serveis que necessiten? Entre aquests hi ha els financers, que són bàsics per al benestar de les persones i el desenvolupament de sectors tan essencials com l’agroalimentari.

Fomentar la inclusió financera

Fomentar la inclusió financera a les àrees rurals és un dels objectius de CaixaBank. El 2022, l’entitat va augmentar un 47 % el servei financer que presta amb les seves oficines mòbils. Així, doncs, CaixaBank té presència en 626 municipis en risc d’exclusió financera —200 més que un any abans—, on resideixen prop de 308.000 habitants.

El suport financer d’AgroBank al sector agroalimentari també va augmentar durant el 2022. Llavors, aquesta divisió de CaixaBank va aportar finançament al conjunt de la cadena agroalimentària per un valor de 29.479 milions d’euros, una xifra que pràcticament duplica la registrada en l’exercici anterior (el 95,6 % més).

Actualment, un de cada dos agricultors i ramaders d’Espanya treballa amb CaixaBank, que disposa de la xarxa d’oficines especialitzades més extensa, amb presència a totes les províncies. En total, l’entitat té 1.501 oficines rurals situades en poblacions de menys de 10.000 habitants.

Accepto les condicions d'ús.