ECONOMIA

Com sol·licitar l’ajuda de 200 euros per a llars amb rendes baixes

Temps de Lectura: 2 minuts

Com sol·licitar l’ajuda de 200 euros per a llars amb rendes baixes
Avatar

CaixaBank

19 Gener, 2023


Des del 15 de febrer i fins al 31 de març de 2023 es podrà sol·licitar l’ajuda de 200 euros per a famílies amb menys recursos, impulsada pel Govern a través de l’últim paquet de mesures anticrisi recollides en el Reial decret llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l’estabilitat en el treball i la transformació del mercat de treball.

El Govern estima que aquesta ajuda beneficiarà 4,2 milions de llars espanyoles amb rendes inferiors a 27.000 euros i un patrimoni inferior a 75.000 euros.

Aquest xec servirà per “pal·liar l’efecte perjudicial en els preus ocasionat principalment per la crisi energètica derivada de la invasió d’Ucraïna“. Per fer-ho, es posa a disposició de les llars considerades més vulnerables pel seu nivell de renda una ajuda directa de pagament únic de 200 euros per compensar la inflació.

Qui pot sol·licitar el xec de 200 euros?

Treballadors per compte d’altri, autònoms (que durant aquest exercici hagin estat donats d’alta a la Seguretat Social o una altra mutualitat) o desocupats inscrits a les oficines d’ocupació que no gaudeixin d’altres prestacions de caràcter social, com ara pensions o l’Ingrés Mínim Vital (IMV), i que compleixin els requisits següents:

  • Haver percebut ingressos íntegres per sota dels 27.000 euros anuals i tenir un patrimoni inferior a 75.000 euros, excloent-ne l’habitatge habitual, a 31 de desembre. Aquest càlcul correspon al total de la suma de tots els integrants de la unitat familiar convivent.
  • Tenir residència habitual a Espanya (romandre 183 dies durant l’any natural al país o tenir a Espanya el nucli principal o la base de les activitats o interessos econòmics).
  • Disposar d’un compte bancari per abonar del pagament de l’ajuda.

On es pot sol·licitar?

A través de la seu electrònica de l’Agència Tributària. No és necessari aportar cap documentació, ja que l’administració mateixa determinarà si el candidat a l’ajuda compleix els requisits necessaris.

En cas de no complir-los, se li notificarà la denegació i les dades per consultar el motiu. Una vegada notificada la denegació, el sol·licitant té un període de deu dies per al·legar i presentar la documentació necessària.

Les entitats tributàries de Navarra i el País Basc seran les encarregades d’habilitar canals per gestionar les ajudes per als residents en els seus territoris.

Els pagaments s’efectuaran en el compte bancari del titular sol·licitant de l’ajuda que aportarà en el procés, a través de la seu electrònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, amb fons proveïts pel Tresor Públic.

Hi ha incompatibilitats amb aquest xec?

Els receptors de l’Ingrés Mínim Vital (IMV) o de pensions abonades pel règim general i els règims especials de la Seguretat Social o pel règim de classes passives de l’Estat, així com receptors de prestacions anàlogues reconegudes, però no integrades en aquests règims, a data del 31 de desembre de 2022, no podran sol·licitar el xec menjar.

Els administradors de dret d’una societat mercantil que no hagin cessat la seva activitat a 31 de desembre de 2022 tampoc no podran fer-ho.

Accepto les condicions d'ús.