ECONOMIA

Tot el que has de saber sobre la renovació del DNI i el passaport el 2024

Temps de Lectura: 4 minuts

Tot el que has de saber sobre la renovació del DNI i el passaport el 2024
Avatar

CaixaBank

27 Maig, 2024


El document nacional d’identitat (DNI) és un document a què tenen dret tots els espanyols i que és obligatori a partir dels 14 anys per als qui resideixin al país. D’altra banda, el passaport és necessari per viatjar a molts països estrangers.

Tots dos tenen una cosa en comú: cal renovar-los periòdicament per mantenir-los en vigor, i això sol tenir un cost.

La renovació periòdica de DNI i del passaport és necessària perquè aquests documents tenen un període de validesa màxim des del moment en què s’expedeixen o des de l’última renovació. En funció de les circumstàncies, aquest període pot ser més o menys extens.

En aquest article, t’expliquem:

Quant dura el DNI en vigor

Amb caràcter general, el DNI té la validesa següent:

 • Dos anys si qui el sol·licita encara no té cinc anys.
 • Cinc anys per a sol·licitants d’entre cinc i trenta anys.
 • Deu anys quan el titular hagi complert els trenta i no hagi arribat als setanta.
 • Permanent a partir dels setanta anys.

Excepcionalment, es pot atorgar al DNI una validesa diferent en aquests supòsits:

 • Un any si falta algun document per causes alienes al sol·licitant.
 • Permanent per a persones de més de trenta anys amb gran invalidesa

Quant dura el passaport en vigor

El passaport s’utilitza per acreditar a l’estranger la nostra identitat i nacionalitat. Amb caràcter general, la validesa és la següent:

 • Dos anys per a menors fins als cinc anys.
 • Cinc anys per a sol·licitants d’entre cinc i trenta anys.
 • Deu anys per a persones de més de trenta anys.

També es pot limitar la durada del passaport per a menors o persones incapacitades si el sol·liciten els qui en tinguin assignada la pàtria potestat o la tutela. Així mateix, hi ha algunes excepcions de validesa per motius d’urgència o altres circumstàncies.

Quan es poden renovar el DNI i el passaport

Tenint en compte aquests terminis de vigència, el fet és que no podem renovar el DNI i el passaport quan vulguem.

En el cas del DNI, cal fer-ho dins els últims 180 dies de vigència. Si te l’han robat, l’has perdut, està deteriorat o el xip electrònic no funciona bé, és important que el renovis al més aviat possible. En aquest supòsit, obtindràs un document nou amb la seva validesa total quan quedin menys de noranta dies perquè caduqui. Si supera noranta dies, n’obtindràs un de nou amb la validesa anterior.

Per renovar el passaport, tenim una mica més de marge: se’n pot sol·licitar un de nou fins a dotze mesos abans que expiri l’anterior.

Quant costa renovar el DNI

Per renovar tant el DNI com el passaport, cal abonar certes taxes, que per al 2024 estan establertes de la manera següent:

 • Renovació del DNI per caducitat, extraviament, sostracció, bestreta o deteriorament: 12 euros.
 • Renovació per canvi de dades de filiació o domicili: gratuït.
 • Renovació per a beneficiaris de família nombrosa: gratuït.

Quant costa renovar el passaport

 • Renovació per caducitat, extraviament, sostracció, bestreta o deteriorament: 30 euros.
 • Renovació per a beneficiaris de família nombrosa: gratuït.

En ambdós casos es pot pagar en efectiu, però cal portar l’import just. També es pot pagar amb targeta de crèdit o dèbit i fins i tot hi ha l’opció de pagar per endavant mitjançant una aplicació de pagament telemàtic per a la renovació de DNI i passaport.

Quina documentació cal per renovar el DNI i el passaport

A l’hora de dur a terme la renovació de DNI i passaport, és necessari aportar una sèrie de documents:

Documents per renovar el DNI

 • Una fotografia de carnet recent.
 • El DNI anterior o bé la denúncia corresponent en cas de pèrdua o sostracció. Si no s’ha posat la denúncia, es pot comunicar la incidència a l’equip d’expedició.
 • Certificat del Registre Civil si hi ha canvi de dades de filiació, expedit fins a sis mesos abans.
 • Certificat o volant d’empadronament si hi ha canvi de domicili. No és necessari portar-ho si s’autoritza l’equip d’expedició a consultar en el moment les dades del domicili, sempre que l’alta al padró municipal es fes fa més de dos mesos.

Documents per renovar el passaport

 • Una fotografia de carnet recent, encara que, si aprofites la visita per renovar també el DNI, no serà necessari que n’aportis una altra.
 • DNI en vigor per contrastar les dades.
 • El passaport anterior si encara està en vigor, per anul·lar-lo.
Accepto les condicions d'ús.