ECONOMIA

Tres ajudes que has d’incloure en la renda 2022

Temps de Lectura: 5 minuts

Tres ajudes que has d’incloure en la renda 2022
Avatar

Pedro Rodríguez Mateo

Asesoría Fiscal CaixaBank

13 Abril, 2023


La renda 2022 inclou algunes novetats pel que fa a la declaració d’ajudes. Amb la campanya ja iniciada —podràs presentar la teva declaració fins al 30 de juny— és especialment important tenir clar quins ingressos s’han d’incloure en el model 100, que és el que es fa servir per declarar l’IRPF.

Aquest és el cas d’algunes ajudes públiques com ara els bons joves al lloguer i cultural o l’ajuda de 200 euros a persones físiques amb un nivell d’ingressos i de patrimoni baix. Efectivament, es tracta d’ingressos que tributen com a guanys patrimonials i que s’han de reflectir com a tals en la casella corresponent.

Com tributa l'ajuda de 200 euros en l'IRPF

El mes de juny de 2022 es va aprovar l’RDL 11/2022, amb una línia directa d’ajuda a persones que fossin assalariades, autònomes o desocupades, amb un nivell d’ingressos i patrimoni baix. Amb una quantia de 200 euros en un pagament únic als beneficiaris, l’objectiu dels ajuts consisteix a pal·liar els efectes de la guerra d’Ucraïna sobre els preus en el cas de les llars vulnerables.

Les persones que hagin cobrat aquesta ajuda han de saber que tributa en l’IRPF. Tot i que no se li practiqui cap retenció, sí que s’ha de comptabilitzar en la declaració de la renda 2022, ja que es considera un guany patrimonial no derivat de la transmissió que s’ha d’integrar en la base imposable general de l’impost.

Convé no oblidar una dada important: en la declaració de la renda 2022 només s’ha d’incloure l’ajuda en la casella 0356 si s’ha cobrat durant l’exercici 2022. Si se sol·licita i es cobra el 2023, aquesta ajuda s’haurà d’incloure en la declaració de la renda 2023, que serà la que es presenti l’any 2024.

De fet, tot i que la quantia és la mateixa, es tracta de dues ajudes distintes amb requisits d’ingressos diferents per poder beneficiar-se’n. La que es pot sol·licitar i cobrar enguany es va aprovar més tard, al final de desembre, en l’RDL 20/2022.

Bo Cultural Jove en la declaració de la renda 2022

Un altre exemple d’ajuda directa que tributa en l’IRPF i que, per tant, s’ha d’incloure en la declaració de la renda 2022 és el Bo Cultural Jove, que van sol·licitar l’any passat joves que feien els 18 anys el 2022. En aquest cas, també es tracta d’una ajuda de fins a 400 euros concedida per l’Estat amb l’objectiu de facilitar l’accés dels joves a la cultura.

Aquesta ajuda també està sotmesa a l’IRPF com a guany patrimonial i, per tant, també s’ha d’integrar dins la base imposable general de l’impost (casella 0323 de la declaració de la renda).

Tanmateix, no sempre s’hauran d’imputar aquests 400 euros dins d’aquesta base imposable. De fet, la mera concessió del bo no suposa un guany patrimonial per aquesta quantia. La raó és molt senzilla: l’import que no s’hagi esgotat en el termini d’un any des de l’activació del bo es desactiva.

Així que només caldrà imputar l’ajuda que s’hagi fet servir, sempre dins del període impositiu en què s’hagin adquirit els productes, serveis i activitats culturals subvencionables. És aleshores quan Hisenda entén que s’ha produït el cobrament de la subvenció.

Això és molt fàcil d’entendre amb un exemple: si un jove va rebre el bo cultural l’any 2022 i va gastar un total de 150 euros en concerts i llibres durant aquest mateix any, només hauria d’incloure aquests 150 euros en la base imposable del model 100 de la declaració de la renda 2022, que és la que es presenta el 2023. I, si gasta part d’aquest bo l’any 2023, haurà d’esperar al 2024 per declarar l’import en la renda 2023.

Com s'ha de declarar el Bo Lloguer Jove

El Bo Lloguer Jove està regulat pel Reial decret 42/2002, de 18 de gener. Per norma general, es tracta d’ajudes de 250 euros al mes per a joves d’entre 18 i 35 anys que visquin de lloguer i que compleixin amb determinats requisits.

Es concedeix per un termini de dos anys i pretén facilitar l’emancipació dels joves, ajudant-los amb el pagament del lloguer d’un habitatge o d’una habitació.

Segons aclareix l’Agència Tributària, les quantitats percebudes com a Bo Lloguer Jove estan sotmeses a l’IRPF com a guanys patrimonials que s’integren en la base imposable general de l’impost, igual que passa amb les dues anteriors, llevat del cas de beneficiaris amb especial vulnerabilitat.

En el cas d’aquesta ajuda, també s’ha d’imputar en l’exercici en què s’hagi cobrat. Així, doncs, l’import rebut per aquesta ajuda l’any 2022 s’ha d’incloure en la declaració de la renda 2022, que es presenta aquest mateix any. És a dir, si l’any passat un jove va rebre 2.500 euros per aquesta ajuda, ha d’incloure aquest import en la base imposable general de la renda 2022 com a guany patrimonial no derivat de la transmissió (casella 0303).

És obligatori presentar la renda 2022 si s'han rebut aquestes ajudes?

Depèn de la quantia de l’ajuda o de les ajudes rebudes i de la resta de les rendes que es tinguin.

Si les úniques rendes que es tenen són els guanys patrimonials derivats de les ajudes públiques i aquestes són inferiors als 1.000 euros anuals, no hi ha cap obligació de presentar declaració de la renda.

Aquesta és una exempció molt més fàcil de complir en el cas del Bo Cultural Jove —400 euros com a màxim— o en el de l’ajuda a persones vulnerables —un pagament únic de 200 euros—. Amb el Bo Lloguer Jove, però, no passa ben bé el mateix: com que es reben 250 euros al mes, és més fàcil superar el límit de 1.000 euros durant l’any.

Ara bé, si a més d’aquestes ajudes has tingut, per exemple, rendes procedents del treball, podries estar obligat a presentar la declaració de la renda.

Així que ara toca fer comptes i comprovar si cal presentar la declaració de la renda 2022. Si no és obligatori, almenys convé tenir clar si surt a compte de fer-la.

Accepto les condicions d'ús.