INNOVACIÓ

Viatge al cor del big data bancari

Temps de Lectura: 5 minutos

Viatge al cor del big data bancari
Avatar

CaixaBank

01 Març, 2016


Per què és tan important el big data? Aquesta és la pregunta que molts s’estan fent en els últims anys. Avui dia, les organitzacions capturen trilions de bytes d’informació dels seus clients, proveïdors i dispositius. Aquest volum de dades té un enorme potencial per millorar la gestió interna i externa de les companyies de molts sectors, entre ells el bancari. En l’últim Big Data Congress de Barcelona es va confirmar que les empreses que utilitzen el big data augmenten un 8% la seva productivitat.

A CaixaBank estem convençuts que aquestes dades han de servir per prendre decisions en diferents àmbits: conèixer més el client, personalitzar la seva oferta i la seva informació disponible, optimitzar els models de risc, fixar els preus, etc.

Serveis per i per al client

El big data té la capacitat de canviar la segmentació tradicional, que separa els clients en grups amb característiques similars, per una segmentació personalitzada, en què cada un pot escollir l’oferta que més s’ajusta als seus interessos en un moment determinat.

Aquesta premissa es fonamenta en l’anomenat Real Time Decision (RTD) o decisions en temps real a partir de l’anàlisi de dades. Lluís Esteban, chief data officer de CaixaBank, explica l’efecte del RTD en l’oferta: “amb el RTD el client té una millor entesa de les seves necessitats, podem fer propostes més ajustades a les seves necessitats i no fer-ne sobre coses que no necessita”. És el que denominem home banking o oferta ajustada a la necessitat concreta del client.

Un dels últims exemples és Les meves Finances. Sorgit després de l’èxit dels serveis CardBox i Recibox, Les meves Finances és un servei desenvolupat per l’entitat que aglutina en un únic espai on-line totes les despeses i ingressos. L’últim exemple en innovació ha estat imaginBank, el primer banc que només opera a través de dispositius mòbils i xarxes socials. Lluís Esteban té clara la raó de ser d’aquest producte: “entenent millor al client es milloren la qualitat del servei i les propostes comercials”.

Una gestió comercial més eficaç

Les nostres oficines ofereixen el màxim valor per al client? Abans que existís el big data, el risc que hi hagués errors en l’oferta i l’atenció al client era més gran. Ara, tota la informació sobre els clients i serveis de l’empresa permet establir nombrosos filtres per mesurar l’efectivitat i la forma de tenir el millor contacte amb el client. Així mateix, el big data ajuda a la fixació intel·ligent de preus per millorar l’oferta i augmentar la vinculació amb els usuaris.

Aposta de present… i de futur

L’aposta pel big data ja ha obtingut els primers fruits: una reducció de 50.000 hores de feina mitjançant la implantació de gairebé 100 projectes i un grau de coneixement del client de 360º. La digitalització i la proliferació d’smartphones suposaran un augment de les dades disponibles. Aquesta consolidació es veurà reforçada pel creixement de l’Internet of Things (IoT). Segons el chief data officer de CaixaBank, “el IoT possibilitarà el tractament d’informació que fins ara no podíem conèixer per millorar la qualitat del servei”.

Per això, a CaixaBank, s’ha fet una aposta transversal pel big data dins del Pla Estratègic 2015-2018 amb un doble objectiu: optimitzar l’activitat comercial i l’eficiència operativa de la gestió interna.

T’ha interessat aquest tema? Si és així, pots llegir-ne més a la nostra secció d’innovació.

Accepto les condicions d'ús.

Comentaris

Enviar comentari