ECONOMIA

Finançament, pimes i microempreses: la clau per sortir-se’n

Temps de Lectura: 5 minutos

Finançament, pimes i microempreses: la clau per sortir-se’n
Avatar

CaixaBank

26 Juny, 2020


Sabies que el 99,84% del teixit empresarial d’aquest país està compost per pimes, microempreses i autònoms? I que aquests generen una mica més del 65% dels llocs de treball? La ferreteria de la cantonada, la gestoria que t’ajuda amb la paperassa i la clínica dental del teu barri són essencials per a l’economia, el benestar i el futur del país. Això ho tenim en comú amb molts altres territoris, i per això l’Assemblea General de l’ONU ha declarat el 27 de juny el Dia de les Microempreses i les Petites i Mitjanes Empreses.

De fet, aquesta mena de negocis amb menys de 250 treballadors contribueixen de manera decisiva al desenvolupament sostenible de la societat i el planeta, tal com reconeix l’ONU mateixa, que els assigna al voltant del 50% del producte interior brut (PIB) a escala mundial. Una contribució que s’ha vist especialment amenaçada a causa de la pandèmia de la COVID-19. Tal com adverteix l’organisme, les petites empreses són les més afectades per les conseqüències econòmiques de la pandèmia.

Això es deu al fet que les mesures de bloqueig i els confinaments que es van decretar per contenir la propagació del coronavirus han provocat interrupcions de la cadena de subministrament i un enfonsament en la demanda de bona part dels sectors econòmics. Aquesta situació ha posat a prova la supervivència dels negocis de mida més petita, que necessiten més que mai suport per accedir al finançament que els permeti sortir-se’n. Un accés que Administració i entitats financeres han volgut afavorir amb mesures especials.

Finançament essencial

En el cas de les pimes i les microempreses, el finançament pot resultar vital per al seu funcionament. És la palanca que els permet obtenir recursos per desenvolupar el negoci i, fins i tot, fer front a les tensions de tresoreria que, en un moment donat, poden posar en perill la supervivència mateixa de l’empresa.

La qüestió és que tot això entra en contradicció amb el fet que aquesta mena d’empreses, precisament a causa de la seva mida, solen tenir més difícil l’accés al finançament. Així, doncs, l’avantatge que els permet ser més flexibles en moments de crisi i adaptar-se a situacions tan canviants com la que ha provocat la pandèmia de la COVID-19 es converteix en una dificultat a l’hora d’aconseguir els recursos necessaris per sortir-se’n.

El que passa és que ni la societat ni l’economia es poden permetre que aquestes empreses s’aturin, perquè la seva contribució a les dues és essencial. Aquesta és la raó per la qual avui pimes i microempreses tenen a la seva disposició més fonts de finançament que mai. Des dels business angels, que financen i assessoren les start-ups en moments crítics, fins al confirming, que permet avançar cobraments de factures gràcies a la cessió de la seva gestió, aquest horitzó s’ha ampliat considerablement des del tradicional préstec bancari per afavorir l’accés al crèdit.

Un esforç sense precedents

Els petits negocis no només tenen més varietat de fonts de finançament al seu abast, sinó que, a més, la crisi del coronavirus, que ha desfermat fortes turbulències en l’economia, ha provocat un esforç sense precedents perquè aquests negocis puguin obtenir el que necessiten per sortir-se’n. En aquest sentit, s’han posat en marxa diferents mesures, que inclouen des d’avals per a pimes fins a la concessió de crèdits en condicions avantatjoses.

Entre les mesures aprovades hi ha la línia d’avals aprovada pel Govern per fer costat a pimes i autònoms en el seu accés a finançament. Dotada amb un màxim de 100.000 milions d’euros, l’objectiu d’aquesta línia consisteix a facilitar que els petits negocis puguin garantir la seva liquiditat en un moment complicat.

Es tracta d’una línia d’avals que gestiona l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) a través de les entitats financeres que, com CaixaBank, ofereixen finançament a empreses i autònoms per pal·liar els efectes econòmics de la COVID-19. L’objectiu d’aquesta mesura consisteix, bàsicament, a mantenir l’activitat productiva i els llocs de treball. Aquest suport a pimes i microempreses també ha trobat ressó en diferents comunitats autònomes, que han aprovat línies complementàries per millorar-ne la solvència.

Les entitats també donen un cop de mà

A més del suport de les diferents administracions, les entitats bancàries també han posat en marxa mesures per fer costat a les pimes i microempreses quan més ho necessiten. En aquest sentit, al principi de la crisi van posar a disposició de pimes i autònomes línies de finançament per més de 60.000 milions d’euros. Era una ajuda que arribava en un moment crític per facilitar la liquiditat necessària i garantir la continuïtat de la seva activitat.

En el cas de CaixaBank, l’entitat va obrir ja el mes de març una línia de 25.000 milions en préstecs preconcedits per a autònoms i pimes, que es podien formalitzar per un termini de fins a 24 mesos.

A més, l’entitat va posar en marxa un pla de suport al petit comerç que incloïa finançament específic, bonificació de comissions i facilitats per accedir al comerç electrònic i continuar fent la seva activitat. De fet, l’entitat va decidir mantenir l’accés a finançament del circulant a comerços i autònoms malgrat la caiguda en la seva facturació. Una condició que, en circumstàncies normals, implicaria reduccions en la línia de finançament.

Juntament amb aquestes mesures extraordinàries, MicroBank facilita l’accés de microempreses i autònoms a una línia específica de préstecs de 310 milions d’euros, garantida per COSME i el Fons Europeu per a Inversions Estratègiques (FEIE), que té com a objectiu cobrir les seves necessitats de liquiditat derivades de la crisi del coronavirus. Entre d’altres característiques, aquests préstecs ofereixen una carència del capital de fins a 12 mesos.

Totes aquestes mesures són les que han permès que un bon nombre de pimes i microempreses puguin assumir el pagament dels salaris dels seus treballadors, pagar el lloguer d’oficines, locals i instal·lacions, satisfer el pagament de subministraments com la llum o el gas o complir els compromisos amb els seus proveïdors, entre altres qüestions. També establir les mesures extraordinàries d’higiene i seguretat que se’ls exigeix en molts casos per poder continuar fent la seva activitat, o fins i tot accelerar la seva transformació digital per poder implantar el teletreball.

D’aquesta manera, l’accés a finançament s’ha convertit en un suport decisiu perquè tots aquests petits negocis que s’encarreguen de mantenir el país en marxa puguin superar aquest moment crític.

Accepto les condicions d'ús.